Eesti Dokumendihalduse Konverents 2018: Uued normid, parim praktika ja lennukad visioonid

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 22.03.2018 - 22.03.2018 Registreerimise lõpp: 20.03.2018 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Käesoleval aastal rakenduvad mitmed uued normid, mis dokumendi- ja infohalduri tööd otseselt mõjutavad. Konverentsilt saad kaasa kõige värskema info järgnevaks tööaastaks, et uued normid ning juba toimivad lahendused panna edukalt koos toimima. Lisaks jagavad eksperdid teadmisi, millise suuna võtab infohaldus lähiaastatel ning kuidas saame end muudatusteks ette valmistada juba täna.

Konverentsi raames toimuvad nii avalikule- kui ka erasektorile suunatud praktilise väärtusega infotoad.

Konverentsipäeva juhib Raivo Ruusalepp. Konverentsi külalisi tervitab meeleoluka hommikukontserdiga tunnustatud akordionist Henn Rebane, kes interpreteerib akordionil Raimond Valgre loomingut.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Raimond Valgre loomingut interpreteerib akordionil tunnustatud akordionist Henn Rebane.

Konverentsi avasõna


10:00 - 10:05

Uus Eesti riigisisene isikuandmete kaitse rakendusseadus


10:05 - 10:50

 • Isikuandmete kaitse õiguslik raamistik Eestis
 • Mida hakkab reguleerima uus isikuandmete kaitse seadus?
 • Isikuandmete kaitse seaduse ülesehitus ja teemakäsitlus
 • Millest tulevikus lähtuda isikuandmete kaitse küsimustes?

Uuenev andmekaitseõigus terviklikus teabehalduses


10:50 - 11:10

Maikuus tuleb hakata nii era- kui avalikus sektoris rakendama EL uut andmekaitseõigust. Samas kuus jõustub uus küberturbeseadus. Avalikus sektoris tuleb arvestada ka avaliku teabe seaduse, valitsuse teabehalduse ja digiteenuste määruse ning arhiiviseadusega. Eriseadustest tuleb erinõudeid ka erasektorile (töösuhetes, tervishoius jne). Vaatame, milline peaks olema ettevõtte/asutuse terviklik tegutsemisviis.

Andmekaitsespetsialisti kohustused alates 2018. aasta maikuust


11:10 - 11:40

 • Millised organisatsioonid peavad määrama andmekaitsespetsialisti?
 • Kes saab olla andmekaitsespetsialist?
 • Millised on andmekaitsespetsialisti ülesanded, roll ja tagatised?

Andmete vaba liikumine Euroopa Liidus


11:40 - 12:00

 • Janek Rozov

  Janek Rozov

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja

 • Piiriülesed teenused, mis toetavad once-only põhimõtet. EU-s on neli vabadust, kuid ilma andmete vaba liikumiseta on nendest vähe.
 • Kellele kuuluvad andmed päriselt - kes on nende omanik ning kes on kasutaja?

Rikkalik lõunapaus


12:00 - 13:00

Tuba 1: Määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ praktiline rakendamine – protsesside ja teabe kaardistamine


13:00 - 13:40

 • Mida teha, kui asutusel puudub ülevaade oma protsessidest, teenustest ja teabest?
 • Kuidas toimida, kui ülevaade on aegunud või poolik?
 • Kuidas toimida asutuste ühinemisel või töökorralduse muutmisel?
 • Millal ja kuidas tuleks uuendada asutuse töökorraldust reguleerivaid kordasid ja juhendeid?

Tuba 2: Mida minult võtta on?


13:00 - 13:40

 • Kalev Pihl

  Kalev Pihl

  SK ID Solutions juhatuse esimees, mentor, IT õppejõud

 • Millised riskid on seotud dokumendihalduse infosüsteemidega?
 • Miks varastatakse infot?
 • Mida varastatakse?
 • Kuidas varastatakse infot?

Paus infotoa vahetamiseks


13:40 - 13:45

Tuba 1: Üleminek asjaajamiskorra ühtsetelt alustelt teabehalduse korraldamisele – Eesti Energia näide


13:45 - 14:30

 • Nele Pihlak

  Nele Pihlak

  Eesti Energia AS, bürooteenuse osakonna juhataja

 • Kust startisime ehk milline oli lähtepositsioon enne TKTA kehtestamist?
 • Kuhu oleme tänaseks jõudnud?
 • Uued rollid, info turvalisus, muudatuste juhtimine ja koostöö

Tuba 2: Failid pilves, jalad maas – kuidas hallata dokumente pilveteenustes?


13:45 - 14:30

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Rahvusarhiiv, andmekogude arhiveerimise valdkonnajuht

Ettevõttele olulist infot saab hallata võimsate infosüsteemidega, kuid see pole ainus võimalus: hea infohalduse saab ka lihtsate ja odavate vahenditega – tuleb neid vaid nutikalt kasutada.

Infotoa teemadeks on:

 • Ettevalmistused – liigitusskeemi koostamine, failihalduse keskkonna valik ja sisseseadmine, dokumendiregister
 • Igapäevaelu – failide nimetamine, failivormingud, varundus
 • Arhiveerimine – füüsiline säilitus, tervikluse tagamine, kontrolliprotseduurid

Kohvipaus


14:30 - 14:50

Infoarhitektuur 3.0


14:50 - 15:20

 • Mis olid infoarhitektuur 1.0 ja 2.0?
  - Infoarhitektuur 1.0 kui liigitamine, registrid, kataloogid. Infoarhitektuur 2.0 kui metaandmete kaudu dokuendihalduse/infohalduse juhtimine.
 • Miks mitte teabearhitektuur?
  - Milleks infohalduses on pigem vaja suunata tegevus andmearhitektuuri kui teabearhitektuuri ja infoarhitektuuri lähendamisele. Kas teabehaldus, nagu see on õiguses katusmõistena määratletud omab töötavat sisu? Teave kui kognitiivne mõiste.
 • Infoarhitektuur ja "stalinistlik dekoor"
  - Funktsionaalse arhitektuuri 'rikkumine' stalinlikku barokki meenutava suuremahulise kuid tähendusetu info mitmekesise esitamisega. Ebamäärase nõudluse rahuldamine ebamäärase pakkumisega. Ülevisualiseerimine.
 • Infoarhitektuur ja raamistikud
  - Raamistike kasutamine on muutunud laialdaseks, kuid milliseid raamistikke kasutada. Seosed andmearhitektuuriga.
 • Infoarhitektuur 3.0 küsimused
  - Tegeleda tuleks järgmiste küsimustega: ülesleitavad (ja taasleitavus), disainimustrid ja selle teooriad, sisu esitamine, juurdepääs ja pakkumine, säilitamine

Rehepapi värkvõrk


15:20 - 15:40

Me usume tehnoloogiatesse, millest me päris hästi aru ei saa. Selle üheks parimaks näiteks blockchain’i kõrval on asjade internet.

Recordkeeping informatics - mis see on ja millega seda süüa?


15:40 - 16:10

Täisdigitaalne asjaajamine on põhjalikult muutnud mitmeid dokumendi- ja arhiivihalduse seniseid paradigmasid: dokumentide asemel keskendume protsessidele ja süsteemidele, metaandmed on tihti tähtsamad kui dokumendi sisu, arhiveerimine toimub nanosekundiga. Kuidas peaks sellega koos arenema dokumendihalduri roll ja oskused? Millist eetikat peaks see amet tulevikus endas kandma?

Konverentsipäeva lõpetamine


16:10 - 16:15

Raivo Ruusalepp
Eesti Äriarhiiv, konsultant

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT; interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, diskussioon.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 28.02.2018; 50% maksumusest ajavahemikul 01-14.03.2018. Kui loobutakse hiljem kui 14.03.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.