Eesti Dokumendihalduse Konverents 2017: “Teabehaldus” kolmes mõjusfääris – info, andmed ja teenused

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.03.2017 - 23.03.2017 Registreerimise lõpp: 21.03.2017 Kestvus: Asukoht: Park Inn by Radisson Meriton Tallinn (Toompuiestee 27) Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Juba seitsmendat aastat järjest koguneb dokumendihaldurite ja arhivaaride kogukond valdkonna suursündmusele – Eesti Dokumendihalduse Konverentsile, mis keskendub sel aastal teabehalduse erinevatele mõjusfääridele. Konverentsi ekspertgrupp on välja valinud kõige aktuaalsemad teabehalduse valdkonda puudutavad teemad ning esmakordselt toimuvad nii avalikule kui ka erasektorile suunatud töötoad.

Peale konverentsipäeva on osalejad oodatud afterpartyle, kus pakutakse kihisevaid jooke ning hõrke suupisteid. Lisaks on avatud „Vaba Mikrofon“, kuhu on oodatud lühemad spontaansed arvamusavaldused.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avasõna


10:00 - 10:05

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

Ülehomne Eesti dokumendihaldus – targad teenused, targad dokumendihaldurid


10:05 - 10:35

 • Enn Õunapuu

  Tallinna Tehnikaülikool, infosüsteemide õppetool, dotsent

 • Targa teenuse mõiste
 • Otsustusmudelid
 • Targad lepingud

Uus andmekaitsereform toob kaasa muudatused dokumendihalduri töös!


10:35 - 11:20

Palju on räägitud sellest, et uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus toob kaasa suuri muudatusi. Kas ikka toob? Vastuse küsimusele ning ülevaate, mis ning kui palju muutub, saab käesolevast ettekandest.

Andmed dokumendihalduse vaates


11:20 - 12:00

Mis on andmed, see kolmas põhitermin dokumendi ja informatsiooni kõrval, mida nii palju kasutatakse? Vaatleme termini ja mõiste "andmed" tähendusi ja kasutust.

Kui räägime dokumendihalduselt üleminekust infohaldusele, siis puutumus andmehaldusega suureneb. Millised andmehalduse protsessid on kokkupuutes dokumendihaldusega ja milles see seisneb?

Dokumendihalduses tegeleme põhiliselt metaandmetega ja registreerimisandmetega. Andmete kasutus dokumendihalduses muutub, kuivõrd dokumendihaldussüsteem on teiste süsteemidega seotud. Kas peaksime rakendama põhiandmete (masterdata) lähenemise? Millised on admehaldusega lähedased tegevused?

Andmeid kasutatakse mitmeid kordi, on alg- ja koondandmed. Kuidas andmete kasutusest tekivad alg- ja koonddokumendid? Mil moel saaks dokumendihaldus panustada andmekvaliteeti?

Ka andmetel on väärtus nagu dokumentidelgi. Kas andmete väärtuse hindamisel ja elukäiguhaldusel saab kasutada dokumendi- ja arhiivihalduse põhimõtteid?

Rikkalik lõunapaus ja networking


12:00 - 13:00

Tuba 1: Infojuhtimise planeerimine andmekaitsereformi valguses


13:00 - 13:40

Euroopa uus andmekaitsemäärus muudab täielikult põhimõtteid, kuidas käsitatakse informatsiooni ja sellega ümberkäimist. Seetõttu mõjutab määrus igat ettevõtet ja organisatsiooni. Tekib rida küsimusi, millele varem ei olnud vaja tähelepanu pöörata. Kas senist süsteemi on üldse võimalik lappida või tuleb hakata uut moodi juhtima? Miks üldse on vaja informatsiooni juhtida? Mis asi on informatsiooni juhtimise mudel? Kuidas saada valmis ja tööle oma ettevõttele sobiv informatsiooni juhtimuse mudeli nii, et see toetab põhiäri? Kuidas muudatused enda kasuks tööle panna?

Ettekanne pakub neile võtmeküsimustele vastuseid ja aitab olla muudatusteks valmis.

Tuba 2: Eduka dokumendihaldussüsteemi kogemuslugu – Pärnu linnavalitsus


13:00 - 13:40

 • Kristiina Laius

  Kristiina Laius

  Pärnu linnavalitsus, asjaajamis- ja haldusteenistuse juhataja

 • Toomas Tomson

  Toomas Tomson

  Pärnu linnavalitsus, infotehnoloogiateenistuse juhataja

Paus töötoa vahetamiseks


13:40 - 13:45

Tuba 1: Arhiveerimine kui puudub dokumendihaldussüsteem. Dokumentide üleandmine Rahvusarhiivile


13:45 - 14:30

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Rahvusarhiiv, andmekogude arhiveerimise valdkonnajuht

 • Arhiveerimine kui puudub dokumendihaldussüsteem
  Osaleja saab vahendid ja võtted mistahes failide kujul oleva info arhiveerimiseks.
 • Dokumentide üleandmine Rahvusarhiivile
  Osaleja saab teada, kuidas lahendada üleandmise peamised probleemid ja millised probleemid on tegelikult kõigest müüdid.

Tuba 2: Eduka dokumendihaldussüsteemi kogemuslugu – Elisa Eesti AS


13:45 - 14:30

 • Paberivaba töökeskkonna loomise võlud ja valud
 • Paberarhiiv versus digiarhiiv kliendilepingute haldamisel, plussid ja miinused

Kohvipaus


14:30 - 14:50

Uudiseid avalike teenuste ja avaliku sektori asjaajamise koordinaatoritelt


14:50 - 15:15

 • Janek Rozov

  Janek Rozov

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja

 • Liivi Karpištšenko

  Liivi Karpištšenko

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, dokumendihalduse valdkonna juht

Ettekandes tuleb juttu sellest:

 • Kuidas läheb määrusel „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“?
 • Mis on võrreldes aastataguse ajaga muutunud?
 • Millised on lähiajale kavandatud tegevused?

Dokumendihalduse alusstandardi ISO 15489 uustöötlus


15:15 - 15:40

2016. aastal valmis ISO 15489 standardi uustöötlus, mis asendas sama standardi 15 aasta taguse versiooni ja mille põhimõtteid on kohalikus dokumendihalduses ning õigusruumis agaralt kasutatud. Uustöötluses on püütud arvestada kõike seda, mis valdkonna arengus vahepeal toimunud on. Uustöötlus ilmub kohalikus tõlkes 2017. aasta I kvartalis.

 • Keskendume muudatuse läbiteinud ja uutele põhimõtetele
 • Tutvume standardi uute valdkondadega
 • Tutvume uute "võtmemõistetega"
 • Käime läbi valdkonnad, mis tänu 15489 uustöötlusele lähiajal standardiseeritud saavad

Kõige väärtuslikum ründevektor, samas lihtsaim viis raha teenida ja kuulsaks saada on ...


15:40 - 16:00

Aastal 2016 oli levinuim lunavaraga nakatumise vektor e-postiga saabunud dokumentide avamine - tulemuseks krüpteeritud kõvaketas või server. Aasta 2016 kiireima kasvuga küberpettuseks oli CEO-skeem ehk väga usutavad vale-arved, sageli saadetud tänu ühe osapoole e-posti-kontole sissetungimisega. Aasta 2016 - ja tegelikult ka paljude varasemate - suurimateks küberskandaalideks olid märkamata jäänud sissetungid võrkudesse ja dokumentide leke ning avaldamine.

Kokkuvõte ja konverentsipäeva lõpetamine


16:00 - 16:05

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

Avatud mikrofon


16:05 - 17:00

Osalejaid ootavad kihisevad joogid ning hõrgud suupisted.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

14

Sihtrühm:

Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT; interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, diskussioon

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 01.03.2017; 50% maksumusest ajavahemikul 02-15.03.2017. Kui loobutakse hiljem kui 15.03.2017 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.