Eesti Juhtide Konverents 2020: Inspireeriv ja usaldav juhtimine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 30.04.2020 - 30.04.2020 Registreerimise lõpp: 28.04.2020 Kestvus: Asukoht: Online konverents uusima tehnika ja lahendusega Hind: 269 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

OTSEÜLEKANNE KOOLITUSEST: Lähtuvalt EV valitsuse poolt eriolukorra kehtestamisele toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse koolitused ja konverentsid otseülekandena. Kui oled sündmusele registreerunud, siis saadame Sulle mõni päev enne koolituse toimumist elektroonilised õppematerjalid, otseülekande lingi ning peale koolituse läbimist tekib võimalus soovi korral koolitust järele vaadata ning lektoritelt e-posti teel küsimusi küsida. Koolitused toimuvad otseülekande vormis eriolukorra lõppemiseni.

Meie konverentsi tehniliseks partneriks on Eventech, kes pani üles kaasaegse online telestuudio, mis on varustatud Eesti suurima tehnikapargiga ning töötas välja täiesti uudse online konverentsi lahenduse.  Ärge jääge sellest kogemusest ilma!

Juhtidel on kasulik mõista, et päeva lõpuks ei tööta keegi ettevõtte hüvanguks, vaid kõik töötavad iseenda heaolu nimel. Inimene otsib töökeskkonda, mis loob võimaluse eneseteostuseks ja ka iseenda vajaduste täitmiseks. Kui juhid ei suuda ootustele vastavaid võimalusi luua, ei panustata olemasolevasse töösse maksimaalselt ning otsitakse väljakutseid mujalt.

Seega on juhil kanda suur rollluua töökeskkond, mis toetaks parimal moel indiviidi arengut ning seeläbi kasvatab ka organisatsiooni tulemuslikkust.

Kuidas aga liikuda uude juhtimiskultuuri, mis võimaldab kasutada töötajate maksimaalset potentsiaali? Kuidas uued juhtimistehnikad järk-järgult ettevõtte kultuuri juurutada ning kuidas luua toimiv kahepoolne suhtlussüsteem?

Konverentsil osalejad saavad tööriistad iseenda arendamiseks, et muutunud juhtimiskultuuris olla edukas eestvedaja ja inspireerija ning muudatuste kiire ning valutu elluviija.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:30 - 10:00

Konverentsipäeva avamine


10:00 - 10:05

Kuidas proaktiivse juhtimise kaudu muuta reaktiivsed töötajad proaktiivseteks?


10:05 - 11:00

 • Kaido Pajumaa

  Kaido Pajumaa

  “Parim koolitaja 2016“ ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja

 • Tulemustele orienteeritud vs inimestele orienteeritud juhtimine
 • Kolm juhtimise põlvkonda ehk bossid, reaaktiivsed juhid ning proaktiivsed juhid
 • Pime" juht kui reaktiivsete töötajate katalüsaator ja "tunnustav" juht kui proaktiivsete töötajate katalüsaator
 • Proaktiivse juhi tööriistakast ehk "Kust alustada?"

Võimustamisega alluvatele väe andmine


11:00 - 11:30

 • Marika Raiski

  Marika Raiski

  Elisa Eesti suhtekorralduse valdkonna juht alates aastast 2008

Tänapäeva organisatsioonides ei toimi enam juhtimine, kus juht otsustab kõik. Maailm on kiirelt muutuv, peale tulevad üha uued tehnoloogilised murrangud ja välja mõeldakse konkureerivaid ärilahendusi. See omakorda on muutnud keerukaks otsuste vastu võtmise tsentraalselt. Kaasaegses juhtimises sünnivad otsused muutustele võimalikult lähedal ehk seal, kus on kompetentsid. Pealegi ei soovi ka peale kasvavad põlvkonnad endale juhte, kes juhivad nn käsutavas stiilis. Elisas on juhid üha enam toetavas rollis ning nende ülesandeks on luua oma tiimiliikmetele keskkond, kus nad saavad teha parima soorituse. Siinkohal tulevadki mängu võimustatud töötajad. Kuidas me võimustame elisalasi? Märksõnadeks on siin usaldus, paindlikkus, kiirus, väljakutsetest õppimine ning juhtide ja töötajate pidev areng.

Liidriks kujunemine - karismaatiline juhtimine


11:30 - 12:00

Nii töötajate tulemuslikkus kui organisatsiooni edukus ei tulene sellest, milliseid nõudmisi neile esitatakse, vaid kuidas neid juhitakse. Juhtimine kaasaegses organisatsioonis on dünaamiline ja juhile pidevaid nõudmisi ning väljakutseid esitav. Organisatsioonid vajavad juhte, kes suudavad oma visioone realiseedrida, töötajaid innustada ja hoida. Meile meeldivad karismaatilised juhid, kellel on suurepärane suhtlemisoskus, mis aitab hoida motivatsiooni rasketel aegadel ja kindlat sihti pöördelistel aegadel. See tekitab juhile vajaduse pidevalt arendada nii oma loomuomadusi kui käitumisoskusi, et olla hea liider ja mitte ainult rasketel-pöördelistel aegadel vaid iga päev.
Mis iseloomustab head liidrit ja millised on sobilikud käitumisoskused? Mil määral on need arendatavad ja õpitavad?

Paus


12:00 - 12:30

Kuidas muutused targalt inimesteni viia?


12:30 - 13:00

 • Miks muutuste elluviimisel tuleb infot edastada süsteemselt - õigesti doseerides ning alustades õigetest inimestest?
 • Tööõhina tekitamine läbi strateegiliste muutuste
 • Mis on muutuste elluviimisel "kommiks"?

Kaugtööga seotud kontrollist loobumise hind


13:00 - 13:30

 • Milline on suureneva kaugtöötajate osakaalu mõju ettevõtte kultuurile
 • Kuidas olla kursis kaugtöötaja rahuloluga?
 • Kas kaugtöötaja produktiivsusega seotud hirmud on põhjendatud?
 • Mis saab siis kui töötajad on erinevates ajavööndites

Kuidas luua usalduslikku koostöösuhet ja töökeskkonda?


13:30 - 14:00

 • Tegele oma inimestega iga päev. Kasvata nende õnnetunnet
 • Ka väikesed teod loevad, et ehitada meeskonda ja et iga liige tunneks end oma organisatsioonis seotuna
 • Palk on talendile hügieenifaktor, mitte motivaator, sama nagu arvuti ja tool
 • Usalda ja anna vastutus. Töötajal peab olema võimalus kogeda eduelamust ja ka põrumist
 • Kui töötaja saab olla tema ise ja teha asja, mis talle päriselt korda läheb, siis mingis mõttes ta samastub oma tegevusega – see ongi tema – ja ta tahab sealjuures anda endast parima

Paus


14:00 - 14:15

Juhi „enesekehtestamine“ uutmoodi juhtimiskeskkonnas


14:15 - 14:45

 • Mihkel Tammo

  Mihkel Tammo

  Juhtimisnõustaja, TalTechi strateegia nõukoja liige

Ettevõtteid tuleb juhtida nii, et nende pikaajaline eksistents oleks tagatud, mitte et maksimeerida lühiajalist finantsilist kasumlikkust. Juhi enesekehtestamine hakkab sellest arusaamisest pihta.

Inimeste 3 psühholoogilist vajadust tööl käies puudutavad kompetentsi, autonoomsust ja millegisse suuremasse panustamist ning kuulumist. Juhina sõltub sinu tõsiseltvõetavus ja nende huvi sind järgida sellest, kui hästi on need 3 vajadust inimeste silmis rahuldatud läbi igapäevase töökogemuse.

Kui juht annab inimestele selle, miks see ettevõte üleüldse eksisteerib ja strateegilised eesmärgid siis enesekehtestamine käib paradoksaalselt seeläbi, et anda võimalikult vabad käed inimestele nende plaanide elluviimiseks ja õiges suunas liikumiseks.

Juhtimine kui ameerika mäed


14:45 - 15:15

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

9

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, tegevjuhid, keskastmejuhid, personalijuhid, personalispetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Osavõtu tasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi