Lektor

Liina Randmann

Liina Randmann

Tallinna Tehnikaülikool, tööpsühholoog

Liina Randmann on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi vanemlektor ja personalijuhtimise õppekava juht. Tema õpetamisvaldkonnaks on töö- ja organisatsioonipsühholoogia. Tema uurimisteemad on seotud töökeskkonna kvaliteedi, töötajate vaimse tervise hoidmise ja juhtimise/eestvedamise kvaliteediga. Ta on Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Liidu liige ja 2019. aastast ka COPSOQ rahvusvahelise võrgustiku liige. Omab doktorikraadi juhtimises. Alates 2000. aastast on aktiivselt osalenud erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja avaldanud selle teemalisi artikleid. Viimased kakskümmend aastat on ta olnud oodatud lektor nii ettevõtete sise- ja täiendkoolitustel, kui ka erinevatel teabepäevadel ja konverentsidel.

Pakun konsultatsioone järgmistel teemadel:

  • Psühhosotsiaalsete töökeskkonna tegurite hindamine
  • Töötajate vaimse tervise hoidmine ja stressi juhtimine
  • Säilenõtke organisatsiooni kultuuri kujundamine
  • Töötajate motivatsiooni hoidmine ja koostöö tugevdamine
  • Raskete kõnelustega toimetulek ja konfliktide lahendamine
* Kui Te ei leidnud sobivat teemat, palun kirjutage oma soovidest registreerimisvormi
Advertisement banner

Seotud koolitused

Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.10

Kuidas toime tulla manipulaatoriga ja olla ise mõjustaja?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 08.12

Kuidas lahendada emotsionaalselt raskeid suhtlusolukordasid?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.02

Suhtlemisoskuste arendamise 8-päevane õppeprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 22.02

Kuidas suurendada oma tähelepanuvõimet ja vähendada vahelesegamist?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.04

Erinevate isiksustüüpide juhtimine ning tõhus kommunikatsioon

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 14.04

Keskjuhi arenguprogramm 2021. aastal

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.03

Tulevikku vaatava juhi arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 19.11

Kuidas toime tulla manipulaatoriga ja olla ise mõjustaja?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 17.09

Kuidas teha koostööd ebasümpaatse kolleegiga?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 10.06

Eesti Juhtide Konverents 2020: Inspireeriv ja usaldav juhtimine

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 30.04

Koolitus: Kuidas toime tulla manipulaatoriga ja olla ise mõjustaja?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 19.09

Koolitus: Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 23.05

Eesti Tervisekonverents 2019: Et töö ei tapaks tegijat!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 22.05

Eesti Personalitöötajate Konverents 2018: Personalijuhtimine 3.0

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 22.11

Koolitus: Interaktiivne esinemine – kuidas olla köitev, mõjus ja vaimukas?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 26.09

Eesti Juhtide Konverents: Juhtimine 21. sajandil

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 03.05

Koolitus: Kuidas negatiivset sõnumit erinevatel tasanditel oskuslikult edastada?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 08.03

Eesti Psühholoogia Konverents 2018: Toida vaimset tervist!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 21.02

Eesti Sekretäri ja Juhiabi KONVERENTS 2017: Võidab kiire kohaneja!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 20.04

Eesti Tööpsühholoogia Konverents 2017: Saavuta sisemine rahu!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 16.02

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2016

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 27.04

Koolitus: Arusaamatused ja möödarääkimised töökollektiivis – kuidas konfliktisituatsioone ennetada ning efektiivselt lahendada?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 17.03

Eesti Psühholoogia Konverents-MESS 2015: Tööta südamega! (VÄLJA MÜÜDUD!)

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 26.02

Eesti Personalitöötajate Visioonikonverents: „Muutused personalijuhtimises 2015. aastal“

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 27.11

EESTI SEKRETÄRIDE KONVERENTS-MESS 2013: Eeskujuks organisatsioonile!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 24.04

EESTI PSÜHHOLOOGIA KONVERENTS 2013: Hea töökoht, hea tervis!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 28.02