Tulevikku vaatava juhi arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 19.11.2020 - 19.11.2020 Registreerimise lõpp: 01.11.2020 Kestvus: 80 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1890 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Tulevikku vaatava juhi online-arenguprogramm

Organisatsioonid on olnud alati loomulikus arengus ning muutumises, kuid täna oleme olukorras kus kõigel on uus mõõde ning ettevõtete muudatused peavad toimuma hüppeliselt. Mõned kuud tagasi kasutatud juhtimisvõtted ja -mudelid on peale ülemaailmset kriisi kaotanud otstarbe. Selleks, et organisatsioon saaks muutuda, tuleb alustada juhtimispõhimõtete ajakohastamisest. Täna tuleb teha õigeid valikuid ning otsuseid, et rajada ettevõtte tulevikule tugev pinnas.

Tulevikku vaatava juhi arenguprogrammi eesmärgiks on anda nii keskjuhile kui ka ettevõtte juhile vajalik kompetents operatiivseks tegutsemiseks ning tulemuslikuks juhtimiseks nii tänastes kui ka tulevikutingimustes.

Programmi on oodatud väikeettevõtete juhid ning era ja avaliku sektori keskjuhid, kes soovivad enda organisatsiooni näha konkurentsivõimelise ning tugevana nii täna kui ka homme.

Arenguprogramm koosneb kümnest põhjalikust õppepäevast ning toimub veebikeskkonnas.

Arenguprogrammi läbinu:

 • mõistab tööprotsesside optimeerimise ning ressursi raiskamise vähendamise põhimõtteid;
 • saab vajalikud teadmised kaugtöö juhtimise täieliku potentsiaali kasutamiseks;
 • teab erinevate isiksusetüüpide juhtimise võimalusi;
 • oskab sihipäraselt planeerida ja delegeerida paremate töötulemuste saavutamisel;
 • omab praktilisi võtteid inimste edukaks juhtimiseks läbi iseenda teadlikkuse;
 • oskab oskuslikult negatiivseid sõnumeid edastada ning konflikte juhtida;
 • teab kuidas tõhustada otsustusprotsesse;
 • teab kuidas ettevõtte muudatusi juhtida.

Õppetöö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 29,3 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 9 päeva 10-st ja teinud kirjaliku arvestuse.

Osalemistasu on 1890 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1590 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus seitsme päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 159 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Programm

19.11.2020

13:00 -17:00
1. ÕPPEPÄEV: Tööprotsesside optimeerimine ning ressursi raiskamise pidev parendamine (I osa)


Praktiline teadus protsesside käitumisest juhtidele:

 • Operatsiooniliste puhvrite tüübid ehk keegi/miski alati ootab.
 • Kingmani seadus ehk variatsiooni, läbimisaja ja protsesside hõivatuse omavaheline seos.
 • Little'i seadus ehk läbilaskevõime, tööde hulga ja läbimisaja omavaheline dünaamika.
 • Näiteid, kuidas maailma edukamad ettevõtted protsesside juhtimise teadust enda kasuks rakendavad.

26.11.2020

13:00 -17:00
2. ÕPPEPÄEV: Tööprotsesside optimeerimine ning ressursi raiskamise pidev parendamine (II osa)


 • Strateegilised valikud protsesside täiustamisel, et saavutada kõrge kasumlikkus.
 • Tarnekindluse või teenustaseme tagamise peamised põhimõtted.
 • Tüüpilised tehnikad ja meetodid protsessides raiskamiste vähendamiseks.

03.12.2020

13:00 -17:00
3. ÕPPEPÄEV: Kuidas kasutada kaugtöö juhtimises täielikku potentsiaali?


Kaugtööst on saanud uus normaalsus ning ettevõtetel tuleb sellega kohaneda, et püsida elus ja olla konkurentsivõimeline. Samas on kaugtöös ka väga palju kasutamata võimalusi, mis võivad aidata hoopis kulusid säästa ja edukaimalt rahvusvahelistel turgudel konkureerida.

 • Mis on peamised põhjused, miks kaugtöö ebaõnnestub?
 • Mis on tüüpilised juhtide vead, mida kaugtööd juhtides tehakse?
 • Kuidas saavad juhid toetada kaugtööd tegevaid meeskondi?
 • Millised on edukate kaugtööd tegevate meeskondade kommunikatsiooniharjumused?
 • Kuidas tekitada kaugtööd tegevates meeskondades motivatsiooni ja ehitada üles tugevat ettevõtte kultuuri?
 • Kuidas töötada efektiivselt kodust: nipid ja soovitused sujuvamaks kaugtööks.
 • Kaugtöö tööriistad, mida iga ettevõte peab teadma, ja kuidas neid kasutada.

10.12.2020

13:00 -17:00
4. ÕPPEPÄEV: Erinevate isiksusetüüpide juhtimine tänapäeval. Kuidas juhtida juhtimatuid?


Töö ja töö tegemine on muutunud keerukamaks, mitmekesisemaks ja töönõudmised on suurenenud. Ettevõtted otsivad enda meeskondadesse erinevate teadmiste, oskuste ja võimetega inimesi. See muudab töötajaskonna mitmekesisemaks ja erinäolisemaks, mida on ka keerulisem juhtida kui üheplaanilist organisatsiooni. Ettevõtte tulemuslikkuse tagamiseks ei piisa enam klassikalisest töökorraldusest ja klassikaliste juhtimisvõtete rakendamisest. Mida mitmekesisem on töötajaskond, seda rikkalikum peab olema juhtide juhtimisrepertuaar. Juhtidelt oodatakse paindlikkust, mis võimaldaks juhtimist kohandada erinevatele situatsioonidele ja töötajatele. Mõistmaks väljakutseid, mida töötamine erinäoliste töötajatega tähendab, keskendume õppepäeval järgmistele teemadele:

 • Juhi enda hoiakud ja arusaamised juhtimisest.
 • Juhi oskused erinevate töötajate motiveerimisel ja nende potentsiaali arendamisel.
 • Erinevate töötajate tüüpide omadused ja käitumismustrid.
 • Koostööle orienteeritud töökeskkonna loomine.
 • Talentide äratundmine ja rakendamine.
 • „Raskete“ töötajate kaasamise võimalused.

15.12.2020

13:00 -16:30
5. ÕPPEPÄEV: Hästi toimiv infoliikumine ning praktiline toimetulek kriisisituatsioonis


 • Aune Past

  Aune Past

  EPRA kommunikatsiooni konkursil sisekommunikatsiooni strateegia loomise eest eriauhinna saanud praktik ja koolitaja, sisekommunikatsiooni käsiraamatu “Too oma meeskond ühte paati” autor

 • Analüüsime kaasaegsele väärtuspõhisele juhtimisele omaseid kommunikatsiooni ja koostöö oskusi ning võrdleme iseenda oskusi ning oskuste arendamise vajadusi.
 • Kriisikommunikatsioon - mis on risk ja mis on kriis?
 • Määratleme ja arendame enda kui juhi persoonibrändi. Tähendus ei ole sõnades vaid inimestes.
 • Enda kui juhi ja organisatsiooni eesmärkide oskuslik saavutamine kommunikatsiooni kaudu.

14.01.2021

13:00 -17:00
6. ÕPPEPÄEV: Sihipärane planeerimine ja delegeerimine paremate tulemuste saavutamisel


 • Kuidas saab asjad kõige kiiremini tehtud? Millest alustada? Millele keskenduda? Millal paluda abi ja delegeerida?
 • Kuidas ja millal öelda tööülesannetele „ei“?
 • Eesmärkide seadmine, prioriteetide valimine, ajakulu hindamine.
 • Kuidas olla valmis ootamatusteks?
 • Erinevad planeerimise meetodid.
 • Kas kirja panemisest piisab?
 • Kui tunned, et to-do listide koostamine ja nende jälgimine on mõttetu, sest kõik läheb niikuinii teist moodi, siis kuidas koostada neid nii, et õiged ja vajalikud asjad saaksid ikkagi tehtud?
 • Kas Sa ikka kasutad enda täielikku potentsiaali kui tundub, et kõik on kontrolli all, jääb meelde ja asjad saavad tehtud ilma liigse planeerimiseta?

21.01.2021

14:00 -17:00
7. ÕPPEPÄEV: Inimeste edukas juhtimine läbi iseenda teadlikkuse ning sisemise tasakaalu


Kas teadsid, et 95% inimese elust on tingitud harjumustest? Just seetõttu pidurdub ajapikku ka parimate juhtide ja nende meeskondade areng. Võimust võtavad korduvad probleemid ja jäigad hoiakud - inimeste väljakujunenud isiklikud käitumismustrid. Õppepäev keskendub enese juhtimise arendamisele, mille abil võib kujundada uue juhtimisstiili ka teistele

 • Kas ma pean leppima sellega, kes ma täna olen?
 • Millal ja kuidas kaotame enda juhtimisvõime? Miks see nii läheb?
 • Millised on inimese erinevad "tasandid" enesejuhtimise vaates?
 • Milline on iga inimese tegelik potentsiaal ja kuidas selle suunas liikuda?
 • Kas ja kui palju me suudame oma meeskonda muuta?
 • Kuidas vältida otsustamisvigu?
 • Millised on tööriistad, millega saada juhtimises paremaks?

28.01.2021

13:00 -17:00
8. ÕPPEPÄEV: Negatiivse sõnumi edastamine positiivses võtmes ja konfliktide oskuslik juhtimine


 • Jaanus Kangur

  Jaanus Kangur

  koolitaja (parim koolitaja 2019 ja 2020) ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud

 • Mis teeb sõnumi negatiivseks? Kas (ainult) sisu või ka viis, kuidas sõnumit edastatakse? Kui sisu ei saa muuta, kuidas muuta negatiivse sõnumi edastamise viisi nii et see ei tekita asjatut vastuseisu või viha?
 • Millised on need emotsionaalsed vajadused, mille rahuldamata jätmine tekitab kindlasti pinget, vastuseisu ja viha? Kuidas neid vajadusi suhtlemistehniliselt rahuldada nii, et meie sisemine "loom" ei ärritu ning nõnda saame ennetada konfliktide tekkimist?
 • Milline on kiire ja tõhus konfliktide lahendamise mudel?
 • Mida on kasulik teada inimese emotsionaalsest olemusest selleks, et konflikte ennetada? Kuidas suurendada inimestes, kellega suhtleme turvatunnet ning selleläbi ennetada konfliktide tekkimist?
 • Kuidas maandada sisemisi pingeid, mis tekivad konfliktsetes situatsioonides ning seeläbi säilitada suurem võimekus ennetada ja lahendada konflikte?

04.02.2021

13:00 -16:30
9. ÕPPEPÄEV: Kuidas tõhustada otsustusprotsesse?


 • Mihkel Tammo

  Mihkel Tammo

  Juhtimisnõustaja, TalTechi strateegia nõukoja liige

 • Mis on erinevate keskkondade mõju mille sees inimesed täna tähtsaid otsuseid peavad tegema?
 • Mis tähtsus on erinevatel rollidel selle juures, et tehtud otsused oleksid tulemuslikud?
 • Milline arusaamine enda organisatsiooni aluspõhimõtetest, tehnilistest tööriistadest ja töökaaslastest on vajalik enne kui jõuda oma igapäevaste otsuste tegemise juurde?
 • Mis on tähtis tõhusa üksikotsuse protsessi juures?
 • Kuidas organisatsiooni otsustusprotsess tõhusamaks muuta nii, et ettevõte täidaks oma eesmärke paremini ja, et inimesed oleksid sealjuures kõrgelt tööga seotud ja rahulolevad?

10.02.2021

13:00 -17:00
10. ÕPPEPÄEV: Ettevõtte muutuste juhtimine muutuvas ajas


 • Arto Aas

  Arto Aas

  Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht, Executive Coach

 • Millised lähiaja makrotrendid mõjutavad äritegevust?
 • Milline on juhi roll muutuste juhtimisel?
 • Millised on muutuste elluviimise peamised karid?
 • Kuidas kujundada muutusteks sobilik töökultuur?
 • Mis on olulisem: ambitsioonikad eesmärgid või lihvitud protsessid?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

9

Sihtrühm:

Oodatud on era- ja avaliku sektori keskjuhid või väikeettevõtte tippjuhid, kes soovivad panustada enda ning seeläbi alluvate ja organisatsiooni kui terviku arendamisesse; teised teemadest huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 29,3 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 9 õppepäeva 10-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse.Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kümnest põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Ragne Talv

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.