Üldinfo

Toimumise kuupäev:
22.11.2018
Registreerimise lõpp:
20.11.2018
Asukoht:
Hilton Tallinn Park (F. R. Kreutzwaldi 23)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
259 € + km

Murranguline aeg tööturul nõuab uutmoodi lähenemist ka personalitööle. Mida kujutab endast personalijuhtimine 3.0?

Personalitöötajalt eeldatakse ühelt poolt juhtkonna toetamist ning majandustulemuste saavutamisele kaasaaitamist, teisalt aga inimlikkust, töötajate hoidmist ning tõhusust juhtimises. Kuidas olla muudatustest kahe sammu võrra ees?

Päevakajalisel konverentsil räägime, kuidas toetavad kaasaegset personalitööd lähiajal rakenduvad seadusemuudatused. Millisel moel aitab digirevolutsioon muutustega kohaneda? Kuidas leida ja hoida hübriidinimesi ning kõige selle valguses tarku otsuseid langetada?

Päevakajaline konverents toimub eksklusiivses Hilton Tallinna konverentsikeskuses.

Programm

09:00 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

Meeleolu loob pianist Rain Rämmal.

10:00 - 10:10

Konverentsi avamine

 • Kai Realo

  Kai Realo

  Circle K Eesti AS, peadirektor ja juhatuse liige; Eesti Tööandjate Keskliit, volikogu esinaine

10:10 - 10:30

Personalijuhtimine 3.0

 • Kas ja kuidas saab juht suurendada töötaja sisemist motivatsiooni?
 • Kuidas edutada arsti? Või õpetajat?
 • Uued väljakutsed juhtimises – kuidas nendega toime tulla?

10:30 - 11:00

Ruulivad kaks äärmust - ületöötamine ja presenteism

 • Ületöötamine ja presenteism – kas äärmus teeb edukaks?
 • Peeglike, peeglike.. kuidas saada aru, kas oleme kohalolemata kohal või lähme pingutades hulluks?
 • Millised on ületöötamise ja presenteismi põhjused ja tagajärjed?
 • Kas äärmusi peab alati vältima?
 • Kuidas saab organisatsioon kaasa aidata, et inimesed oleks tõhusad ja rahulolevad?

11:00 - 12:00

Millised töölepingu punktid soosivad ning pärsivad kaasaegset personalijuhtimist?

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • Millised muudatused on tööõiguses 2019. aastal jõustumas?
 • Millised töölepingu punktid soosivad kaasaegset personalijuhtimist?
 • Millised töölepingu punktid pärsivad kaasaegset personalijuhtimist?
 • Oluline kohtupraktika 2018. aastast

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 13:30

Paindliku tööajaga kaasnevad ohud

Kuigi paindliku tööaja rakendamisel on oluline positiivne mõju töötajate tööelu kvaliteedile ja tulemuslikkusele, tuleb arvestada ka sellega kaasnevate ohtudega.

 • Paindliku tööaja rakendamine muudab oluliselt keerukamaks töö ja tähtaegade kooskõlastamise ning võib aeglustada informatsiooni liikumist
 • Paindliku tööaja kasutamisel võivad olla negatiivsed mõjud lähisuhetele ja sõprussuhetele
 • Sellega võib kaasneda ka piiri kadumine töö- ja eraelu vahel ning suureneb läbipõlemise oht
 • Paindliku tööaja rakendamine eeldab juhtimisstiili muutmist ning endisest suuremat töötajate usaldamist

13:30 - 14:00

Muudatused välismaalase seaduses

 • Marina Kadak

  Marina Kadak

  Politsei- ja Piirivalveamet, arendusosakonna identiteedi ja staatuste büroo peaekspert

 • 2018. aasta välismaalaste seaduse muudatused töörände valdkonnas
 • Lühiajalise töötamise registreerimise ning elamisluba töötamiseks taotlemise regulatsioon ja protsess
 • Eestis elamisloa alusel elavate välismaalaste tööle võtmise regulatsioon välismaalaste seaduses
 • Kutsuja kohustused välismaalaste seaduses
 • Töötamise tingimuste rikkumise vastutus välismaalaste seaduses
 • Euroopa Liidu kodanike Eestis töötamise regulatsioon
 • Migratsiooninõustamine Politsei- ja Piirivalveametis

14:00 - 14:30

Personalijuhtimine valmistub digirevolutsiooniks

 • Seoses tööturu ja tehnoloogia arenguga oleme jõudnud revolutsioonilisse ajajärku. Kuidas mõõta asutuse ja personali valmisolekut?
 • Milliseid uusi või muutunud kompetentse me vajame?
 • Trendid, mis mõjutavad tööd ja töötamist

14:30 - 14:50

Kohvipaus

14:50 - 15:20

Uus kohustus – töökeskkonna vaimse tervise mõõtmine ja tööstressi vähendamine. Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

Vahetevahel juhtub, et mõni klient või kolleeg käitub arusaamatult või isegi kummastavalt – ta ütleb teistele halvasti, nähvab, ignoreerib, käitub teatraalselt, pealetükkivalt või arrogantselt. Oma kiires elutempos toimetades arvame, et küllap tal on “paha tuju”. Tegelikkus võib olla märksa keerulisem. Isiksusehäired halvendavad nii inimese enda eluga toimetulekut, kuid tekitavad ka kolleegidele palju ebameeldivusi. Kuidas tunda ära käitumismustrid, mis viitavad isiksusehäiretele? Kuidas tulla toime ja töötada koos inimesega, kellel esineb mõni isiksusehäire?

Lähtuvalt 1. jaanuarist jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (nt tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks. Kuidas ohutegureid lihtsate vahenditega mõõta ja milliseid muudatusi tuleb töökeskkonnas vajadusel läbi viia?

15:20 - 15:40

Hübriidinimesed - kuidas neid leida ja ära tunda?

 • Rait Rand

  Rait Rand

  Toodete tehnoloogia suuna visionäär ning arendusjuht

 • Tehnoloogiainimeste vajalikkus tänapäeva toote/teenuse loomisel. Kas on ikka alati vaja? Näited
 • Kuidas säilitada käivitajate huvi panustamisse, kui toode/teenus on vaja viia prototüübist äriliseks tooteks
 • Eesootavad muutused hariduses ja inimeste profiilides tänu uutele tehnoloogiatele

15:40 - 16:00

Enesearendamine – mitte vaid sõnakõlks

Juhtide motiveerimine enesearendamiseks ning töötajatele tingimuste loomine pidevaks enesetäiendamiseks on minu kui Häirekeskuse juhi jaoks kõige olulisem üldse. Ilma uute teadmiste ja oskuste omandamiseta ei toimu arengut, mis viib edasi igat inimest ning sealt edasi kogu organisatsiooni. Ettekandes räägin, kuidas oleme rakendamas coachivat juhtimisstiili ning milliseid võimalusi pakume oma inimestele enesetäiendamiseks.

16:00 - 16:20

Kuidas luua meeskonnas töökirg?

 • Rain Tunger

  Rain Tunger

  restoranide ÜLO, Rataskaevu 16, Väike Rataskaevu ning Pegasus partner

Ettevõtte edu allikaks on pühendunud töötajad, kes teevad oma tööd südamega, panustavad rohkem kui neilt nõutakse ning võtavad omaks ettevõtte väärtused ja eesmärgid. Ettekandes räägin oma kogemusest, kuidas luua meeskonnas töökirg ja -pühendumus?

16:20 - 16:25

Konverentsipäeva lõpetamine

 • Kai Realo

  Kai Realo

  Circle K Eesti AS, peadirektor ja juhatuse liige; Eesti Tööandjate Keskliit, volikogu esinaine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Lektorite arv:
13
Sihtrühm:
Personalijuhid, personalispetsialistid, administratiivjuhid, raamatupidajad, suur- ja väikeettevõtete juhid ning kõik teised, kes hindavad kaasaegset juhtimist ja personalitööd.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 31.10.2018; 50% maksumusest ajavahemikus 1.11.–14.11.2018. Kui loobutakse hiljem kui 14.11.2018, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.