Lektor

Heli Raidve

Heli Raidve

Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli  on omandanud 2010. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse teadusmagistrantuuris magister iuris teaduskraadi. Alates 1997. aastast on ta Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2005. aastast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi mentor ning alates 2010. aastast Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. Rahvusvaheliselt on Heli Raidve hinnatud Chambers & Partners Europe 2013-2014-2015 ja Best Lawyers 2015 üheks Eesti parimaks tööõiguse juristiks.

Advertisement banner

Seotud koolitused

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2024. aastaks

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 08.11

Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.09

Eesti sekretäri ja juhiabi Konverents 2022: Pane enda töösilm särama!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 20.04

Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest ning kohtupraktika

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 25.08

Eesti Personalitöötajate Konverents 2020: Orienteerumas teadmatuses

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 26.11

Eesti Tööõiguse Konverents 2020: Muutuv tööelu muutuste keerises!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 26.02

Koolitus: Olulisemad tööõiguse muudatused 2019 teisel poolaastal ning uuendused 2020

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 04.12

Eesti Personalitöötajate Konverents 2019: Personalispetsialist kui inimhingede insener

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 28.11

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2020. aastaks

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 30.10

Koolitus: Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks kohtupraktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 23.05

Eesti Tööõiguse Konverents: „Uuendused alates 2019. aastast“

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 13.02

Eesti Personalitöötajate Konverents 2018: Personalijuhtimine 3.0

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 22.11

Koolitus: Nõuanded töölepingu ülesütlemiseks kohtupraktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 30.01

Hommikuseminar: Uus töövaidluse lahendamise seadus

INFO & REGISTREERUMINE
Seminar 28.09

Koolitus: Projektipõhise ja osalise tööajaga seotud lepingud, juriidilised nüansid ning uus kohtupraktika

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 20.09

Eesti Raamatupidajate Konverents: Kevadmissioon 2017

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 27.04

Eesti Sekretäri ja Juhiabi KONVERENTS 2017: Võidab kiire kohaneja!

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 20.04

Koolitus: Kõik oluline puhkustest – erisused ja nüansid, millele tähelepanu pöörata

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 23.03

Koolitus: Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 22.03

Koolitus: Paindliku töökorralduse uued vormid ning juriidilised võimalused

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 02.02

Koolitus: Konkurentsikeeld töölepingus – kuidas targalt vormistada?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 25.01

Eesti Personalitöötajate Konverents 2016: Tark personalijuhtimine!

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 17.11

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2017. aastaks

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 27.10

Praktiline koolitus: Millised on erinevad võimalused töösuhte vormistamiseks?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 26.05

Koolitus: Kuidas koondada korrektselt ja inimlikult?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 04.05

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2016

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 27.04

Koolitus: Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 17.03

Koolitus: Põhjalikult ja praktiliselt PUHKUSEtasu arvutamisest. Erinevate puhkustega seonduv praktika 2015 – 2016

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 18.02

Eesti Personalitöötajate Konverents 2015: Teadlik personalijuhtimine (VÄLJA MÜÜDUD!)

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 19.11

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2016. aastaks

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 28.10

Seminar: Kontorivälise töö rõõmud ja mured

INFO & REGISTREERUMINE
Seminar 07.10

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2015: Organisatsiooni süda ja juhi kindlustunne

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 22.04

Koolitus: Renditööjõu kasutamise erisused, eelised ja kitsaskohad

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 09.04

Koolitus: Varalise vastutuse põhimõtted ja töötajalt kahju hüvitamise nõudmine

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 12.02

Eesti Personalitöötajate Visioonikonverents: „Muutused personalijuhtimises 2015. aastal“

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 27.11

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2015. aastaks

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 23.10

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2014: Organisatsiooni süda ja juhi kindlustunne (VÄLJA MÜÜDUD!)

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 23.04

KOOLITUS: Töötajate ülesostmistest ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu valguses – millised on tööandjate võimalused?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 25.09

KOOLITUS: Nõuanded töölepingu muutmisel ja ülesütlemisel töövaidluskomisjonide praktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 26.03

EESTI TÖÖÕIGUSE KONVERENTS 2013: Võti töösuhteid reguleerivasse õigusruumi

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 25.01

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Teejuht 2013. aastaks

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 25.10

KOOLITUS: Nõuanded töölepingu sõlmimiseks ja muutmiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 23.08

KOOLITUS: Kõik oluline puhkustest!

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 22.05

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Kevadmissioon 2012

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 28.03

KOOLITUS: Töötasuga seotud küsimused töövaidluskomisjonide ja kohtupraktika põhjal

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 28.02

EESTI PERSONALITÖÖTAJATE KONVERENTS 2011: Väärtustades inimest

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 09.11

Eesti Raamatupidajate Konverents 2011: Loodime bilanssi

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 21.04