• Heli Raidve

    Heli Raidve

    Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli  on omandanud 2010. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse teadusmagistrantuuris magister iuris teaduskraadi. Alates 1997. aastast on ta Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2005. aastast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi mentor ning alates 2010. aastast Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. Rahvusvaheliselt on Heli Raidve hinnatud Chambers & Partners Europe 2013-2014-2015 ja Best Lawyers 2015 üheks Eesti parimaks tööõiguse juristiks.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt

Koolitus

Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest ning kohtupraktika

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2020: Orienteerumas teadmatuses

26.11
INFO & REGISTREERUMINE
Salvestatud

Salvestus: Eesti Personalitöötajate Konverents 2020: Orienteerumas teadmatuses

26.11
INFO & TELLIMINE
Konverents

Eesti Tööõiguse Konverents 2020: Muutuv tööelu muutuste keerises!

26.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Olulisemad tööõiguse muudatused 2019 teisel poolaastal ning uuendused 2020

04.12
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2019: Personalispetsialist kui inimhingede insener

28.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2020. aastaks

30.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks kohtupraktika põhjal

23.05
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Tööõiguse Konverents: „Uuendused alates 2019. aastast“

13.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2018: Personalijuhtimine 3.0

22.11
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Nõuanded töölepingu ülesütlemiseks kohtupraktika põhjal

30.01
INFO & REGISTREERUMINE
Seminar

Hommikuseminar: Uus töövaidluse lahendamise seadus

28.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Projektipõhise ja osalise tööajaga seotud lepingud, juriidilised nüansid ning uus kohtupraktika

20.09
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Kevadmissioon 2017

27.04
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Sekretäri ja Juhiabi KONVERENTS 2017: Võidab kiire kohaneja!

20.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Kõik oluline puhkustest – erisused ja nüansid, millele tähelepanu pöörata

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

22.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Paindliku töökorralduse uued vormid ning juriidilised võimalused

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Konkurentsikeeld töölepingus – kuidas targalt vormistada?

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Eesti Personalitöötajate Konverents 2016: Tark personalijuhtimine!

17.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2017. aastaks

27.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Praktiline koolitus: Millised on erinevad võimalused töösuhte vormistamiseks?

26.05
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Kuidas koondada korrektselt ja inimlikult?

04.05
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2016

27.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

17.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Põhjalikult ja praktiliselt PUHKUSEtasu arvutamisest. Erinevate puhkustega seonduv praktika 2015 – 2016

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2015: Teadlik personalijuhtimine (VÄLJA MÜÜDUD!)

19.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2016. aastaks

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Seminar

Seminar: Kontorivälise töö rõõmud ja mured

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2015: Organisatsiooni süda ja juhi kindlustunne

22.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Renditööjõu kasutamise erisused, eelised ja kitsaskohad

09.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Varalise vastutuse põhimõtted ja töötajalt kahju hüvitamise nõudmine

12.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Visioonikonverents: „Muutused personalijuhtimises 2015. aastal“

27.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2015. aastaks

23.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2014: Organisatsiooni süda ja juhi kindlustunne (VÄLJA MÜÜDUD!)

23.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

KOOLITUS: Töötajate ülesostmistest ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu valguses – millised on tööandjate võimalused?

25.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

KOOLITUS: Nõuanded töölepingu muutmisel ja ülesütlemisel töövaidluskomisjonide praktika põhjal

26.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

EESTI TÖÖÕIGUSE KONVERENTS 2013: Võti töösuhteid reguleerivasse õigusruumi

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Teejuht 2013. aastaks

25.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

KOOLITUS: Nõuanded töölepingu sõlmimiseks ja muutmiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

KOOLITUS: Kõik oluline puhkustest!

22.05
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Kevadmissioon 2012

28.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

KOOLITUS: Töötasuga seotud küsimused töövaidluskomisjonide ja kohtupraktika põhjal

28.02
INFO & REGISTREERUMINE