EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Kevadmissioon 2012

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.03.2012 - 28.03.2012 Registreerimise lõpp: 26.03.2012 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 150 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus ning RMP Eesti (www.RMP.ee) ootavad kõiki raamatupidajaid, finantsjuhte ja ka ettevõtete juhte konverentsile, mis sisldab endas nii informatiivseid ettekandeid, kui ka praktilisi õpitube. Võimalus on valida erinevate õpitubade vahel.

Konverentsi missioon on anda uut infot kõigi nende teemade kohta, mis aktuaalsed raamatupidaja jaoks kevadel 2012.

Konverentsil esinevad: Ülo Kaasik (Eesti Pank), Heli Raidve (Heli Raidve Tööõigusabi), Marko Saag (advokaadibüroo GLIMSTEDT), Maire Otsus-Carpenter (Finantsinspektsioon), Sirje Pulk (Rahandusministeerium), Aule Kindsigo (Maksu- ja Tolliamet) ning Urmas Võimre (BDO Eesti AS).

Konverentsipäeva juhib näitleja, lavastaja Andres Dvinjaninov (Emajõe Suveteater).

Konverentsi koostööpartner on RMP Eesti.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avamine


10:00 - 10:10

 • Andres Dvinjaninov

  Andres Dvinjaninov

  Konverentsi päevajuht, näitleja/lavastaja, Emajõe Suveteatri juht; konverentsi päevajuht

Andres Dvinjaninov
näitleja, lavastaja, Emajõe Suveteatri juht, konverentsi moderaator

EURO saatus, kas EURO jääb püsima? Hea ja halb stsenaarium


10:10 - 10:30

Ülo Kaasik
Eesti Pank, asepresident

Keskmise töötasu arvestamise muudatused juristi vaatevinklist


10:30 - 12:00

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi, juhataja/jurist

Milliseid nüansse võib leida uuenenud korras?
Mis on endiselt jäänud lahtiseks?
Mida oleks võinud keskmise tasu arvestuse korras veel muuta, et arvestuse alused oleks muutunud selgemaks?
Mida peaks silmas pidama lahkuvale töötajale kasutamata puhkuse hüvitamisel?
- kas hüvitada tuleb välja teenitud puhkus komakohata arvestades või kuidas ümardada?
- mida võib kaasa tuua töötaja kahjuks ümardamine nii tööandjale, kui ka raamatupidajale?
Kuidas toimub puhkusetasu arvutamine töötasu säilitamise korral?
- erisused olukorras, kui töötasu on tõusnud või langenud
- millal peab ikkagi säilitamise korral puhkusetasu maksma?
Kuidas tasaarveldada ette saadud puhkused töötaja lahkumisel?
- milline tasu võetakse aluseks- kas puhkamise hetkel kehtinud või lahkumise hetkel kehtiv?
Kas õppepuhkuse korral saab/peab rakendama tasu säilitamist?
Näiteid toimunud vaidlustest keskmise tasu arvutamise osas

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Praktiline õpituba - Puhkused ei ole enam mägede taga


13:00 - 13:40

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Puhkused ei ole enam mägede taga

Õppepuhkus- kui palju allub tavapuhkuse reeglitele?
Lapsepäevad- kas tööandja peab ikka lubama ja kas panna need ajakavasse?
Puhkuste ajakava- kui tööandjal ei ole võimalik kõigi lapsevanemate soovidega arvestada, mis siis saab?
Puhkuste ajakava- kui tööandja teeb kava ise ja ei arvesta töötajate soovidega, kas nii võib?
Stendile üles riputatud puhkuste ajakava – kas seda saab lugeda teatavaks tegemiseks?
Kas tööandja võib ühepoolselt sätestada, et puhkusetasu makstakse koos töötasuga, mitte aga enne puhkust?
Tööandja hüvitamiskohustusest, kui ta kutsub töötaja puhkuselt tagasi

Praktiline õpituba - Aastaaruande tulipunktid


13:00 - 13:40

Aastaaruande tulipunktid

Muudatused aastaaruandes seoses üleminekuga eurole:
- kas ja kuidas peab aruandes selle kohta infot jagama?
- millised korrektuurid on vajalikud?
- kuidas kajastada  eurodes osakapital ja mida tuleb selle kohta lisas lahti kirjutada?
Materiaalse põhivara kajastamisest:
- kas ja millal eemaldatakse bilansist amortiseerunud põhivara?
- kas materiaalset põhivara saab ümber hinnata?
- kas ja millal on võimalik muuta amortisatsiooninormi ja kuidas kajastada see muudatus aastaaruandes?
Mida ja kuidas kajastatakse seotud osapoolte lisas?
- kes on seotud osapool äriühingu ja mittetulundusliku asutuse (sh KÜ) korral?
- millised tasud kuuluvad  avalikustamisele?
Intressid ja  teenustasud:
- kuidas ja kus kajastatakse pangale makstud teenustasud ja intressid?
- kuidas ja kus kajastada tähtajaliste hoiuste intressid?
Kasumi jaotus:
- mis on kasumi jaotuse (kahjumi katmise) ettepanek ja mis on otsus?
- kuidas kajastada välja kuulutatud kuid maksmata dividendid?
Elektroonilise aruande esitamine:
- kes peavad kasutama etteantud aruandevorme?
- millised aruandevormid peaks valima MTÜ (sh KÜ) ja SA?

Paus


13:40 - 13:50

Praktiline õpituba - Dividendid versus tasu töö eest


13:50 - 14:30

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Dividendid versus tasu töö eest

Millised maksuriskid võivad kaasneda, kui tasu töö eest ei maksta ning makstakse dividende?
Kas ja millistel juhtudel võib olla selline teguviis õigustatud?
Kui maksta dividende, siis kuidas oleks juriidiliselt korrektne seda vormistada?
Kas dividende võib maksta ebaproportsionaalselt?
Mida peab silmas pidama sissemaksuta asutatud osaühing dividendide maksmisel?
Kas sissemakseta asutatud osaühing saab esmased dividendid lugeda sissemakseks ja kuidas seda korrektselt vormistada?

Praktiline õpituba - Käibemaksust avalikule- ja mittetulundussektorile


13:50 - 14:30

Käibemaksust avalikule- ja mittetulundussektorile

Millal antud sektoris tegutsejal võib tekkida ettevõtlus käibemaksuseaduse mõistes?
Kas ettevõtluse osas võiks nad olla ka käibemaksukohustuslased?
Millal peab hakkama käibemaksukohustuslaseks?
Antud sihtgrupi käibemaksukohusluse erisused

Millised kohustused toob endaga kaasa käibemaksukohustuslaseks hakkamine/saamine?
Mida tuleb silmas pidada, kui ollakse ka käibemaksukohustuslane?
- erisused maksuarvestusel
- täiendavad nõuded algdokumentidele, mis tulenevad käibemaksuseadusest
- mida saab lugeda kuluks ja millal tekib tulu?
- millal ja mida peab deklareerima?

Kas käibemaksukohuslust saab ka lõpetada?
Mida tuleb silmas pidada käibemaksukohusluse lõpetamisel?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Üllatusesineja


15:00 - 15:10

Ametiauto ja isiklik auto – mida me peame teadma?


15:10 - 16:10

 • Aule Kindsigo

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

Aule Kindsigo
Maksu- ja Tolliamet, Otseste maksude talitus, juhataja kt

Millal tekib ametiauto puhul erisoodustus?
Kas ainuüksi fakt, et ettevõttes on sõiduauto, tähedab erisoodustuselt makse?
Kuidas saab töötajale hüvitada kulud, kui ta oma tööülesandeid täidab isikliku sõiduautoga? Kuidas käituda, kui tegemist on küll sõidukiga, kuid see ei ole sõiduauto?

Kõigile neile küsimustele püüame koos vastused leida.

Lähme lähetusse! Lähetustega seotud aktuaalsed küsimused ning muudatused 2012


16:10 - 16:50

 • Urmas Võimre

  Urmas Võimre

  Audiitorühing BDO, maksu- ja ärinõustamise valdkonna juht

Urmas Võimre
BDO Eesti AS, partner/juhtiv maksukonsultant

Mida ikka  saab lugeda lähetuseks?
Millised kulud saab lugeda muudeks lähetusega seotud kuludeks, mida saab hüvitada maksuvabalt?
Kui tööandja maksab Eestisisese lähetuse korral siiski päevaraha, siis kuidas seda maksustada?
Kuidas toimida juhul, kui töötajad on Eestis lähetatud tööd tegema eemale asustatud punktist ning tööandja tagab ka toitlustuse (kes ja kuidas maksustatakse)?
Kui tööandja üürib lähetuse kohas töötajatele korteri, siis kuidas seda lähetusega siduda ja kuidas toimub maksustamine?
Majutuskulude maksuvaba piirmäär kadus aga avalikus teenistuses säilis min ja max lubatud piir, mida see tähendab?
Mille alusel hüvitada lähetuses käik, kui töötaja teeb seda isikliku autoga?
- kas on võimalik ka kombineerida isikliku auto kasutamist reguleerivat määrust ja lähetusi reguleerivat määrust ja mida peaks kombineerimise korral kindlasti silmas pidama?
Kust leida infot teistes riikides kehtivate lähetust reguleerivate aktide kohta, kui näiteks juhatuse liikme tavapärane tegutsemise koht on mujal riigis ja temale laieneb teise riigi kord?

Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine


16:50 - 17:00

 • Andres Dvinjaninov

  Andres Dvinjaninov

  Konverentsi päevajuht, näitleja/lavastaja, Emajõe Suveteatri juht; konverentsi päevajuht

Andres Dvinjaninov
näitleja, lavastaja, Emajõe Suveteatri juht, konverentsi moderaator

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei