KOOLITUS: Töötajate ülesostmistest ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu valguses – millised on tööandjate võimalused?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.09.2013 - 25.09.2013 Registreerimise lõpp: 23.09.2013 Kestvus: Asukoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Tiheda konkurentsiga tööjõuturul on üheks probleemiks tippjuhtide ja –spetsialistide ülesostmine. Riigikohus asus 2011. aastal seisukohale, et tööleping on tarbijaleping ja sellele kohaldub võlaõigusseadusest tüüptingimuste regulatsioon. Teatud juhtudel võib töölepingus olev konkurentsikeelu kokkulepe olla seega tühine, kuigi pooled peavad seda kehtivaks.

Käesoleval, 2013. aastal tegi Riigikohus järgmise olulise otsuse ja leidis, et peale töölepingu lõpetamist kehtiva konkurentsikeelu rikkumise puhul TLS-s toodud nõude esitamise tähtajad ei kehti, kuna tegemist on eraldiseisva võlaõigusliku kokkuleppega.

Töötajate ülesostmisest, konkurentsikeelu kokkuleppest, ärisaladuse hoidmisest ning tööandja võimalustest koolitusel räägimegi. Koolituse viib läbi tööõiguse üks tipplektoreid Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi AS juhataja/jurist.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:55 - 10:00

Töötajate ülesostmistest ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu valguses – millised on tööandjate võimalused?


10:00 - 12:00

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja/jurist

 • Ärisaladus ühepoolselt pealepandav (töökorralduse reeglitesse või töölepingusse või eraldi teada anda), aga kui tahetakse kokku leppida leppetrahvi, siis vaja lepingut; sisu, kui põhjalik, kuidas vormistada; käsunduslepingu sätted.
  Rikkumise tagajärjed: hoiatamine, töölepingu ülesütlemine, leppetrahvi nõudmine, kahju hüvitamise nõudmine, karistusseadustik
 • Konkurentsikeeld: tüüptingimused töölepingus, kohtupraktika (kolm olulisemat otsust), vormistamine, erinevus töösuhte ajal ja peale töölepingu lõppemist.
  Tagajärjed: hoiatamine, töölepingu ülesütlemine, leppetrahvi nõudmine, kahju hüvitamise nõudmine, kõlvatu konkurents ja teise äriühingu vastu kahju hüvitamise nõue.

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 14:50

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja/jurist

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine


14:50 - 15:00

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei