Eesti Tööõiguse Konverents: „Uuendused alates 2019. aastast“

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.02.2019 - 13.02.2019 Registreerimise lõpp: 11.02.2019 Kestvus: Asukoht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) Hind: 269 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Tööseadustes on 2019. aastal tulemas mitmeid olulisi uuendusi, mis mõjutavad nii tööandjaid kui ka töötajaid.

Tule konverentsile  ja saa teada, mis ja kui palju muutub, sest nii oled kursis, kuidas kaitsta oma ettevõtet hilisemate võimalike probleemide ja vaidluste eest.

Sisutihedal konverentsipäeval räägivad uuendustest, aga ka teistest personalitöötajatele ja ettevõtete/asutuste juhtidele võtmetähtsusega teemadest Eesti parimad, antud valdkonna tipptegijad. Konverentsipäeva juhib Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor ning 2019. aastast ka Õigusteaduskonna direktor.

Konverentsile on oodatud personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema ees ootavate muutustega ning soovivad kuulata praktikutelt soovitusi vigade vältimiseks.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avasõnad


10:00 - 10:10

Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor

Millised muudatused on tööõiguses jõustumas 2019. aastal?


10:10 - 10:40

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Tööseadustes on 2019. aastal tulemas mitmeid olulisi uuendusi. Need muudatused, mis jõustusid või jõustuvad 2019, mõjutavad nii tööandjaid kui ka töötajaid. Lisaks tasub kindlasti tähelepanu pöörata väljatöötamiskavatsustele, mis varem või hiljem võivad hakata mõjutama töösuhete arengut ja nende sisulisi muutusi.

Ettekandes käsitletakse muudatusi erinevates õigusaktides ning planeeritavaid muudatusi tuleviku jaoks.

Millised punktid töölepingus hoiavad ära töövaidluse? Millised sätted lisada töösuhet reguleerivatesse lepingutesse, et kaitsta tööandjat?


10:40 - 11:25

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • Tööõiguse vundament:
  - lepinguvabadus
  - hea usu ja mõistlikkuse põhimõte
  - kirjalik leping versus tegelikkus
 • Töölepingu tingimused:
  - tehtav töö
  - makstav tasu
  - tööaeg, töökoht
  - hoolsuskohustus, varaline vastutus
  - ärisaladuse hoidmine, konkurentsikeeld
  - leppetrahvid
  - muud tingimused - millal on olulised ja millal mitte
  - töölepingus kokkulepitu seos katseajaga, töökohustuste rikkumisega
  - kui põhjalikult / minimaalselt
 • Värske kohtupraktika ülevaade

Kuidas vältida töövaidlusi läbi lepitusmenetluse?


11:25 - 12:00

 • Tööga seotud teemadel vaidlemine ei ole alati lahendus ja leppimine on teadlik valik, mis võib anda mõlemale poolele suurema kasu
 • Leppimine eeldab valmisolekut kompromissi leidmiseks ehk samm tagasi võib aidata kaks või kolm sammu edasi
 • Leppimine eeldab omavahelist suhtlemist ja ühiselt lahenduste otsimist
 • Näilik lepituse pakkumine võib viia suurema konfliktini ning päädida ikkagi töövaidluse lahendamisega kohtus
 • Lepituse otsimine võib päästa nii ettevõtte kui töötaja enda maine

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 1. jaanuarist 2019


13:00 - 13:35

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Mis on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eesmärk?
 • Kuidas muuta tervisekontrolli korraldus tõhusamaks ja kuidas seaduse muudatused toetavad seda?
 • Mida pidada tööandjal silmas suhtluses töötajate esindajatega töökeskkonna korraldamisel?
 • Kuidas mõjutavad seaduse muudatused töötaja ja tööandja vastutust nõuete rikkumisel?

Tööandjate uus kohustus alates 1. jaanuarist 2019 – psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine ning riskide ennetamine


13:35 - 14:05

Lähtuvalt 1. jaanuarist jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate, sh personalitöötajate kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (sh tööstressi, läbipõlemise) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks. Kuidas psühhosotsiaalseid ohutegureid mõõta ja milliseid muudatusi tuleb töökeskkonnas vajadusel läbi viia?

Kuidas tuleb alates 1. jaanuarist 2019 registreerida töötajate juhendamine ja väljaõpe?


14:05 - 14:35

 • Katrin Sarap

  Katrin Sarap

  NJORD Advokaadibüroo, vandeadvokaat, partner

Alates 1. jaanuarist 2019 jõustuvad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis puudutavad ka juhendamiste registreerimist. Töötaja väljaõppe ja juhendamise selgelt, üheselt mõistetavalt ja jälgitavalt registreerimine on tööandja enda huvides, sest see aitab ära hoida hilisemaid probleeme ja vaidlusi. Näiteks tõendamist võib vaja olla tööõnnetuse uurimise käigus, et selgitada välja, kas tööõnnetus võis juhtuda seetõttu, et põhjuseks oli puudulik juhendamine ja väljaõpe ning töötaja ei teadnud, mida ja kuidas teha.

Kohvipaus


14:35 - 15:00

Millised muudatused toob uus isikuandmete kaitse seadus tööõigusesse?


15:00 - 15:40

 • Kas tööandja tohib uurida töötaja tausta?
 • Kas nõusolek on sobiv andmete töötlemise alus töösuhtes?
 • Kuidas kasutada tööruumides kaameraid?
 • Töötaja delikaatsete (eriliiki) isikuandmete töötlemine – kuidas õigesti?
 • Töötaja isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
 • Kui kaua tohib tööandja töötaja andmeid säilitada?

Muudatused TÖR-is 2019 ehk kuidas registreerida töötamist alates 1. jaanuarist 2019


15:40 - 16:10

 • Kuidas määrata töötamise registris töö tegija ametit:
  -kas juhatuse liige on amet?
  -millest peab ameti märkimisel lähtuma, sest valik on suur?
 • Kuidas määrata töö tegemise koht? Segadust tekitab töökoha aadress, kuna tänapäeval on kasutusel ka kodukontorid või kui on projektipõhine töö ja tööd tehakse erinevates kohtades, nt ettevalmistus toimub kodus või alalises töökohas ning esitlus teise ettevõtte kontoris jne.
 • Miks on oluline tööaja määra märkimine ja millele tuleb tähelepanu pöörata?

Kas nn vanemaealised töötajad st alates 50+ on tõesti juba tööturul „mängust väljas“?


16:10 - 16:50

Konverentsi lõpetamine


16:50 - 17:00

Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

9

Sihtrühm:

Personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema ees ootavate muutustega

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 22.01.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 23.01.– 05.02.2019. Kui loobutakse hiljem kui , 05.02.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.