Lektor

Sandra Mikli

Sandra Mikli

Advokaadibüroo Sorainen AS, jurist

Sandra Mikli on isikuandmete kaitse õigusega tegelenud alates 2008. aastast, kui asus tööle Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonda. Ta on olnud andmekaitse reformpaketi üks läbirääkijatest ning Eesti seisukohtade kujundajatest. Samuti on ta üks uue IKSi ning IKS rakendusseaduse väljatöötajatest. Lisaks on paralleelselt osalenud muude isikuandmete kaitset ja avaliku teabe õigust puudutavate õigusakte ja analüüside koostamises. Käesoleval hetkel töötab Sandra advokaadibüroos Sorainen AS.