Eesti Personalitöötajate Konverents 2016: Tark personalijuhtimine!

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.11.2016 - 17.11.2016 Registreerimise lõpp: 15.11.2016 Kestvus: Asukoht: Park Inn by Radisson Meriton Tallinn (Toompuiestee 27) Hind: 208 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Juba kuuendat aastat toimuv päevakajaline konverents on suunanäitajaks kõikidele personalijuhtidele ja -töötajatele. Kuidas muutuvate seaduste, uuenevate reformide ja sellest tulenevate ümberkorralduste valguses personali targalt juhtida? Kuidas teha nii, et hoolimata muutuste elluviimisest ning töötajate võimalikust vastuseisust säiliks töökollektiivis hea emotsionaalne kliima? Tark personalijuhtimine on organisatsiooni ja selle töötajate ühiste eesmärkide saavutamise aluseks.

Personalijuhtide seas kõrgelt hinnatud konverentsil jagavad nõuandeid parimad eksperdid ning pikaajalised praktikud. Päeva juhib alati särav ning tunnustatud personalijuht Kadi Tamkõrv.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:15 - 09:50

Konverentsikülalisi tervitab meeleolukas The Ilves Sisters


09:50 - 10:00

Konverentsi avamine


10:00 - 10:10

Millal hakkavad robotid inimesi juhtima?


10:10 - 10:30

Nutika inimese pingutus sünnitas arvuti ja arvuti sünnitas „dumb user’i“ ehk „lolli kasutaja“, kui samad nutikad jäid masinate kasutamisel hätta. Toona asus masin inimest mõjutama. Inimesega võrreldes on masina võimekust etem edendada ja võimete kasvades loovutati sellele üha rohkem ebamugavaid kohustusi. Tasahilju siirdus masinate kätte muudki inimesele jõukohast tööd,  uinutades tööta jäänut mugavustundega kuid lisades ellu uusi reegleid. Ja siis ühel hetkel avastab inimene teda kamandava masina. Mõnes valdkonnas juhtub see kiiremini. Mõnes võib-olla ei juhtugi.

Psühholoogiline leping tööandja ja töötaja vahel


10:30 - 11:00

Meie töösuhted on reguleeritud erinevat tüüpi lepingute ja kokkulepetega, paraku mitte kõik vastastikused ootused pole kirjalikult või suuliselt fikseeritud. Psühholoogilised lepped kuuluvad sellesse nähtamatusse kategooriasse, mis aga ometi olulisel määral reguleerivad meie tööalast käitumist ja suhtumist organisatsiooni.

Psühholoogilisi leppeid tuleb käsitleda kui töötaja arusaamu vastastikustest kohustustest, mille täitmist peab inimene oluliseks ja vajalikuks. Nende kohustuste täitmine loob väärtuse ja tähenduse oma tegevusele ning tagab tööga ja organisatsiooniga rahulolu. Kohustuste mitte täitmist ehk lepete rikkumist tajutakse aga kui petmist ja enamasti kutsub see esile kaitsereaktsioonid. Organisatsioonipoolsete lepete tajutud rikkumise korral peavad töötajad õigustatuks muuta oma käitumist ja kaitsta oma huvisid.

Vastastiku rahuldust pakkuvate töösuhete hoidmiseks on oluline mõista psühholoogiliste lepete olemust, kujunemist ja dünaamikat.

Nõuanded, kuidas töövaidluskomisjonist võitjana väljuda


11:00 - 11:30

 • Lepingueelsed läbirääkimised
 • Avatud suhtlus
 • Valmisolek kompromissiks
 • Peamised nõuded töövaidluskomisjonides

Sandra Mikli Justiitsministeerium


11:30 - 12:00

Uued isikuandmete kaitse reeglid hakkavad kehtima 2018. aasta kevadel. Senist isikuandmete kaitse seadust hakkab asendama otsekohalduv Euroopa Liidu määrus. Isikuandmete kaitse horisontaalse õigusvaldkonnana hõlmab ka töösuhteid. Käesolev ettekanne annab lühida ülevaate olulisematest muudatustest isikuandmete kaitse valdkonnas rõhuasetusega personalitööd puudutavale osale. Kuna tegu on mahukate uuendustega, siis on mõistlik end nendega aegsasti kurssi viia.

Rikkalik Lõunapaus


12:00 - 13:00

Paneeldiskussioon: Muutuste juhtimine töötajate vastuseisu korral


13:00 - 13:40

Muutused on organisatsiooni arengu tagamiseks hädavajalikud, kuid iga muutus vajab töötajate jaoks harjumist ning juhi poolt edukat kommunikeerimist. Paneeldiskussioonis arutlevad eksperdid selle üle, mida teha, kui esmane reaktsioon muutustele on „hurraa“ asemel „ma ei taha, ma olen selle vastu ning võibolla ka lahkun töölt“. Räägitakse sellest, kui inimesed soovivad muutusi, kuid ei ole tegelikult valmis muutustega kaasa minema. Samuti jagatakse kogemusi, kuidas muutusi edukalt kommunikeerida.

Paneeldiskussiooni juhib Kadi Tamkõrv.

Usalda, aga kontrolli!


13:00 - 13:40

Igas organisatsioonis tuleb aeg-ajalt või pidevalt teostada kontrolli töötajate üle. Kuidas teha seda nii, et hoolimata kontrollisurvest säiliks töökollektiivis positiivne  õhkkond  ning meeldivad inimestevahelised suhted? Kuidas kontrolli teostada, et vältida sellega kaasnevat pinget?

Paus töötoa vahetamiseks


13:40 - 13:45

Millised võimalused ettevõtte arenguks loob töövõimereform?


13:45 - 14:30

 • Sirlis Sõmer-Kull

  Sirlis Sõmer-Kull

  Töötukassa, töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna juhataja

 • Peaaegu aasta töövõimereformi algusest – kas midagi on muutunud?
 • Töövõimetuse asemel töövõime hindamine – mida sisuliselt hinnatakse ja kuidas tulemus aitab kaasa  sobiva töö leidmisel või töötamise jätkamisel?
 • Mida tööandja vajab – kuidas töötukassa  saab aidata?
 • Kas erivajadus on takistus või võimalus tööturul – küsimusi ja näiteid elust?

Ametijuhend – kas ainult dokument või ka töövahend?


13:45 - 14:30

 • Hanna Jõgi

  Hanna Jõgi

  PersonaliDisain OÜ, tegevjuht ja konsultant

 • Ametijuhend - kellele ja milleks seda üldse vaja on?
 • 7 asja, mida ametijuhendite koostamisel silmas pidada...
 • Ametijuhend valmis, mis edasi?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Aktuaalsed küsimused tööõiguses 2016. aastal ning milliseid muudatusi toob aasta 2017?


15:00 - 15:45

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Ettekandes keskendutakse kohtupraktikast selgunud puudustele ning pakutakse lahendusi, kuidas selle valguses sobilikke otsuseid langetada. Mida näevad puudustena Tööinspektsioon, ettevõtjad ning töötajad? Millele võiks uus töölepinguseadus keskenduda?

Personaliosakond – juhi pea, kael või südametunnistus?


15:45 - 16:30

 • Kai Realo

  Kai Realo

  Circle K Eesti AS, peadirektor ja juhatuse liige; Eesti Tööandjate Keskliit, volikogu esinaine

Kumb oli enne – kas juht või personaliosakond? Kes vastutab juhtimiskvaliteedi eest ettevõttes? Kui lähedal juhile peaks personaliosakond olema? Inimressursside juhtimine on aastate jooksul palju muutunud, nii ka personaliosakonna roll selle juures. Lihtsa personaliarvestuse juurest on jõutud strateegiate väljatöötamiseni – on ju tööandja brändi loomisel just personalivaldkonna juhtidel oluline roll.

Kuidas kaasaegses organisatsioonis tagada tõrgeteta töö tippjuhi ja personaliosakonna vahel, sellest räägin Circle K (endine Statoil Fuel & Retail) kontserni näidete põhjal.

Kokkuvõte ja konverentsipäeva lõpetamine


16:30 - 16:40

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

13

Sihtrühm:

Personalijuhid, personalispetsialistid, administratiivjuhid, raamatupidajad, suur- ja väikeettevõtete juhid ning kõik teised, kes väärtustavad teadlikku personalitööd.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 9 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 26.10.2016; 50% maksumusest ajavahemikul 27.10-09.11.2016. Kui loobutakse hiljem kui 09.11.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.