Lektor

Hanna Jõgi

Hanna Jõgi

PersonaliDisain OÜ, tegevjuht ja konsultant

Hanna Jõgi on PersonaliDisain OÜ tegevjuht ja konsultant. Ta on töötanud nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonides konsultandina juba 10 aastat. Hanna on teinud tööd nii kommunikatsioonivaldkonnas, loonud ja juhtinud projekte ning töötanud välja strateegiaid.