Üldinfo

Toimumise kuupäev:
26.08.2022-21.10.2022
Registreerimise lõpp:
20.10.2022
Kestvus:
51 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: Liitu sooduspakkumistega
2061 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 29. maini 1701€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Kaasaegse juhtimise arenguprogramm

Tänapäeva kaasaegsed juhid on üha enam partneri ja toetaja rollis, ühendades meeskonnaliikmete jõupingutused ühiste eesmärkide saavutamiseks. Selline juht on inimeste võimestaja, mis tähendab kordades enam töötajale vastutuse andmist, võimaldades neil ise lahendusi välja mõelda ja neid ellu viia. Inimesed saavutavad paremaid tulemusi ja kirega, kui nad mõistavad, mis on nende roll tiimis ja ettevõttes, mis kasu on tema tööst ning mis selle tulemusel muutub.

Kaasaaegne juht kaasab tiimi otsustamisse, jätab ruumi eksimiseks, usub nende võimetesse ning võimestab delegeerides. Kaasaegne juhtimine hõlmab endas muuhulgas ka usaldusliku õhkkonna loomist ning kaasatuse ja kuuluvustunde edendamist. Sellised juhid hoolivad ja investeerivad rohkem aega oma meeskonnaliikmetesse.

Võimestava juhi meeskond on kokkuhoidev, koostöövalmis, kõrge pingetaluvusega, motiveeritud, ning seeläbi paremini muutustega kohanev.

Töötajad vajavad juhti, kes ehitab üles tiimi, hoiab seda koos ning paneb inimesed ühise eesmärgi nimel tööle; juhti kes oskab kuulata, küsib suunavaid küsimusi ning on valmis siiraks vestluseks.

Tänapäeval on kõrgelt hinnatud juhid, kes loovad proaktiivse meeskonna ning suudavad neid hoida, innustada ning inspireerida.

Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb üheksast põhjalikust õppepäevast. Võimalus osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovid osaleda.

Arenguprogramm on suunatud keskmise suurusega ettevõtete kõikide taseme juhtidele, suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhtidele ja väikeettevõtete juhtidele. Oodatud on kõik juhid, kes soovivad saavutada meeskonnaga oluliselt enamat ning viia enda juhtimisoskused uuele tasemele.

9-päevase arenguprogrammi eesmärk on anda juhtidele võimalus arenguhüppeks, et olla edukas inimeste võimestaja, eestvedaja, inspireerija ning muudatuste tasakaalukas elluviija.

Arenguprogrammi läbinu oskab:

 • luua ja juhtida proaktiivse ja suure jõudlusega meeskonda
 • efektiivselt tööprotsesse kaardistada ja neid jõustada
 • läbi inimesekeskse juhtimise tekitada töökirg, olles innustaja ja inspireerija
 • läbi enesejuhtimise tõsta delegeerimise tulemuslikkust
 • soodustada ning olla eeskujuks toetava tagasiside andmisel
 • kasutada 1:1 vestluseid, kui kaasava juhtimise tööriista
 • ehitada üles töösoorituse juhtimise süsteemi, mis tõstab organisatsiooni tulemuslikkust
 • kiiresti muutuvas keskkonnas tõhusalt muutusi juhtida
 • luua ja hoida tiimi heaolutunnet
 • olla osav iseenda pingetaluvuse juhtija

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud Elari Tamm, Joann Talv, Kalev Pihl, Ivar Raav, Viktoria Saat, Hanna Jõgi, Teemu Kilpiä, Age Leedo, Toivo Aavik

Aktiivõppe kogumaht 51 AT. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 8 õppepäeva 9-st.

Osalemistasu on 2061 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1701 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 239 €+km (sooduspakkumistega liitujale 199 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

26.08.2022

10:00 -14:30
1. ÕPPEPÄEV: Proaktiivse ja suure jõudlusega meeskonna loomine ja juhtimine

 • Milline on proaktiivne juht?
 • Kuidas proaktiivse juhtimise kaudu muuta reaktiivsed töötajad proaktiivseteks?
 • Kuidas saab juht töötajate proaktiivsust arendada ja seda meelsust hoida?
 • Kuidas luua töötajate isiklike ja ettevõtte vajaduste vahele inspireerivad seosed?
 • Tunnustav juht kui proaktiivsete töötajate katalüsaator
 • Kuidas suurendada töötajatele seatud ootuste teadlikkust?
 • Erinevate isiksusetüüpide ning generatsioonide vahelise sujuva koostöö loomine ja toetamine
 • Kuidas erinevat tüüpi inimesi kõige paremini eesmärkide saavutamise suunas juhtida?

02.09.2022

10:00 -14:30
2. ÕPPEPÄEV: Tööprotsesside kaardistamine ja jõustamine

 • Joann Talv

  Joann Talv

  DPD grupp Euroopa sorteerimiskeskuste ja infrastruktuuri juht

 • Mis kasu toovad ettevõttele ühtselt arusaadavad protsessid?
 • Kuidas tõsta töö efektiivsust ning tulemi kvaliteeti läbi standardiseeritud protsesside ning toetavate tööjuhendite?
 • Milliseid tuntud meetodeid kasutada kaardistamiseks?
 • Muutuste elluviimine töökorraldustes – kuidas saada protsessi läbi viivad inimesed pardale eesootavate arengutega?
 • Millisel moel on võimalik protsesse rakendada vastumeelses töökeskkonnas?
 • Kuidas tuvastada indikaatoreid ja tulemusnäitajaid, mis demonstreerivad efektiivset tööprotsesside rakendamist?

09.09.2022

10:00 -14:30
3. ÕPPEPÄEV: Kuidas tekitada töökirg olles innustaja ja inspireerija?

 • Kalev Pihl

  Kalev Pihl

  SK ID Solutions juhatuse esimees, mentor, IT õppejõud

 • Juhi roll töötaja sisemiste sütitajate toetamisel
 • Kuidas luua töökeskkond, mis innustab tööle ning ühiseid eesmärke saavutama?
 • Kuidas kasutada hoolivaid, kuid samas nõudlikke juhtimisvõtteid?
 • Isetu juhtimine- kuidas olla oma meeskonna enesekindel teenija
 • Kuidas juhtida ebakindlal ajal ehk kuidas luua töötajates turvatunne
 • Kuidas toetada oma meeskonna elutervist ja töövõimet kiiresti muutuvas keskkonnas?
 • Kuidas luua töötaja vajadusi kuulav ja arvestav töökohakultuur?
 • Kuidas hoida tööind kõrgel demotiveerivas keskkonnas?

15.09.2022

10:00 -14:30
4. ÕPPEPÄEV: Delegeerimine ning vastutuse jagamine läbi enesejuhtimise

 • Ivar Raav

  Ivar Raav

  juhtimiskoolitaja, mentor, konsultant

 • Suhtlusbarjäärid delegeerimisel
 • Vastutuse võtmine vs vastutuse andmine
 • Juhi enesejuhtimine vastutuse andmisel
 • Kuidas läbi meeskonnasisese usalduse tõsta delegeerimise tulemuslikkust?
 • Kuidas toetada töötajat, kelle puudub enesekindlus või soov delegeerimist vastu võtta?
 • Juhikesksest mikrojuhist võimestavaks juhiks läbi 7 astme

23.09.2022

10:00 -14:30
5. ÕPPEPÄEV: Juhi suhtlemiskompetentsi arenguhüpe. 1:1 vestlused, kui kaasava juhtimise tööriist

 • Viktoria Saat

  Viktoria Saat

  juhtide ja meeskondade coach ning koolitaja, psühholoog

 • 1:1 vestluste eesmärk ja struktuur
 • Psühholoogiline turvatunne ja SCARF motivatsioonimudel kontakti ja usalduse loomisel ja hoidmisel
 • Juht, kui toetava tagasiside kultuuri eeskuju
 • Kuidas küsida tagasi- ja edasisidet ning luua läbi avatud suhtlemise töökeskkond, kus kriitika ja teisitimõtlemine on lubatud?
 • Tagasisidestamine iseenda kogemuse mõtestamise meetodil (arendava tagasiside vorm, mida saab kasutada nii positiivsest kui ka keerulisest kogemusest õppimiseks)
 • Kuidas anda edasisidet?
 • Kuidas tulla toime keeruliste vestluste juhtimisega?
 • Kuidas säilitada sisemine tasakaal ja käituda rahulikult ning adekvaatselt kriitika, rahulolematuse ja pingete olukorras?
 • Mis on parimad strateegiad, kuidas pingelist situatsiooni „maandada“ ning ennast kuuldavaks teha ning kehtestada?

30.09.2022

10:00 -14:30
6. ÕPPEPÄEV: Töösoorituse mõjus juhtimine

 • Hanna Jõgi

  Hanna Jõgi

  PersonaliDisain OÜ, tegevjuht ja konsultant

 • Eesmärkide kaudu juhtimine ehk miks on oluline kommunikeerida töötajatele eesmärke või ootusi?
 • Kuidas ehitada enda organisatsiooni üles töösoorituse juhtimise süsteem ehk millised on töösoorituse juhtimise ja hindamissüsteemi osad?
 • Millised on töösoorituse hindamise viisid ja kuidas seda teha?
 • Organisatsiooni tulemuslikkuse parandamine ehk miks on vaja võtmemõõdikuid (KPI) määrata?
 • Kuidas kasutada kompetentside hindamist, olukorras kus oodatavat töösooritust ei ole võimalik või mõistlik mõõta?
 • Mis on kompetentside kaardistamine ja kompetentsimudel(id)?
 • Kuidas teha, et mõõtmine ei jääks ainult mõõtmiseks ehk kommunikatsiooni ja tagasiside korraldamine?
 • Juhi roll hindamistulemuste kasutamisel ehk kuidas teha nii, et hindamine ei kujuneks demotiveerivaks?
 • Millised on peamised probleemid töösoorituse juhtimise rakendamisel?
 • Kas ja kuidas siduda töösooritus tasustamissüsteemiga?

07.10.2022

10:00 -14:30
7. ÕPPEPÄEV: Kiiresti muutuvas keskkonnas tõhus muutuste juhtimine

 • Kuidas ületada vastuseisu muutustele?
 • Muutustega kohanemise proaktiivsus- kuidas tõsta meeskonna agiilsust?
 • Kuidas ja milliste meetoditega viia organisatsioonis efektiivselt ellu üksikuid kiireid muudatusi?
 • Kuidas tagada jätkuv paindlikkus ja kohanemisvõime?
 • Kiire kohanemine määramatuses ehk kuidas jääda ellu ja kiirelt tegutseda ebakindla tuleviku valguses?

14.10.2022

10:00 -14:30
8. ÕPPEPÄEV: Tiimi heaolutunde loomine ja hoidmine ning teineteise toetamine

 • Age Leedo

  Age Leedo

  LHV pank, büroo ja infohalduse juht

 • Kuidas luua ühiste eesmärkide ja väärtusega ühtekuuluv meeskond?
 • Kuidas läbi meeskonnatunde parandada koostööoskust ja töötulemusi?
 • Kuidas mõjutab meeskonna coaching fookust ja ühtehoidvustunnet?
 • Sisekliima muutmine kui kollektiivne pingutus
 • Kuidas panna inimene enda vastu huvi tundma ning vastutama enda heaolu eest koostöös meeskonnaga?
 • Kuidas läbi tunnustamise tõsta töötaja eneseusku ning heaolutunnet?
 • Tunnustav avastamine- kuidas viia ellu positiivseid ja tulevikku suunatud muutusi?
 • Kuidas saab juht aidata kaasa koostöise ja motiveeriva keskkonna loomisel nii kontoris ja/või distantsil?

21.10.2022

10:00 -14:30
9. ÕPPEPÄEV: Kuidas olla osav iseenda pingetaluvuse juhtija?

 • Toivo Aavik

  Toivo Aavik

  Tartu Ülikool, isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia kaasprofessor

 • Võimu mõiste tööl
 • Stressi ja selle seosed võimuga
 • Kuidas kasutada tööl oma energiat efektiivselt
 • Harjumuse jõud ja kuidas seda muuta
 • Kuidas leida tasakaalu tööl?
 • Stressi juhtimise strateegiad ja tehnikad
 • Rakenduslikud harjutused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
9
Sihtrühm:
Arenguprogramm on suunatud keskmise suurusega ettevõtete kõikide taseme juhtidele, suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhtidele ja väikeettevõtete juhtidele. Oodatud on kõik juhid, kes soovivad saavutada meeskonnaga oluliselt enamat ning viia enda juhtimisoskused uuele tasemele.
Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 51 AT. Koolituspäevad sisaldavad nii teoreetilist kui ka praktilist osa ja on interaktiivsed, lisaks diskussioonid ja juhtumipõhised probleemilahenduse tegevused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 8 õpppäeva 9-st. Lisaks koolituspäeval toimuvale diskussioonile jagavad õppeprogrammi läbiviijad väärtuslikke lugemissoovitusi.

Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Eveli Reitelmann
Toitlustus:
Ei
* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.