Sihikindel enesejuhtimine ning toimiv enesemotivatsioon

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.03.2023 - 07.03.2023 Registreerimise lõpp: 06.03.2023 Kestvus: 8 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 429 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 6. märtsini Soodushind: 298 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Kahepäevane online-koolitus: Sihikindel enesejuhtimine ning toimiv enesemotivatsioon

Enesejuhtimise oskuste parandamine aitab suurendada tööalast konkurentsivõimet ja toimetulekut. Enesejuhtimine, mida nimetatakse ka enesekontrolliks või eneseregulatsiooniks, on võime reguleerida oma emotsioone, mõtteid ja käitumist erinevates olukordades. See hõlmab stressi maandamist, enda motiveerimist ning isiklike ja tööalaste eesmärkide seadmist ja nende nimel pingutamist.

Kahepäevase koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ning praktilised oskused tõhusamaks enesejuhtimiseks ja -motiveerimiseks.

Koolituse läbinu:

 • mõistab erinevaid enesejuhtimise praktikaid;
 • tunneb erinevaid enesemotiveerimise vahendeid;
 • saab paremini hakkama aja juhtimisega ning enda probleemide lahendamisega.

Aktiivõppena teeme kõikidel õppepäevadel eneseanalüüsi toetavaid harjutusi ning soovi korral on võimalik teha teemakohaseid teste.

Aktiivõppe kogumaht 8 AT. Koolitus on interaktiivse ülesehitusega, kus toimuvad praktilised harjutused.

Väärtuslikke nõuandeid jagab Tallinna Tehnikaülikooli professor  Mare Teichmann, kes viimased paarkümmend aastat on tegelenud töö- ja organisatsioonipsühholoogiaga.

Advertisement banner

Programm

07.03.2023

1. ÕPPEPÄEV: Sihikindel enesejuhtimine ning toimiv enesemotivatsioon


10.00 – 13.15

 • Kuidas püstitada eesmärke (tööeesmärke vs. isikliku elu eesmärke)?
 • Milliseid otsuseid me teeme? Milliseid tüüpilisi vigu me kaldume tegema otsustamisel?
 • Kuidas peaks lahendama probleeme sh. tööprobleeme? Millest alustada? Kuidas kindlaks teha, millised on kõige olulisemad ehk prioriteetsed probleemid? Kepneri meetod iseenda prioriteetsete probleemide leidmiseks (harjutus kodus tegemiseks).
 • Kuidas tulla toime ülemäärase pingega? Kuidas ülemäärast pinget ära tunda? (PE Konsult uuringud, 2018-2022). Milline on minu pingete tase? Läbipõlemise lühitest (kohapeal).
 • Millest sõltub töö tulemuslikkus?* (PE Konsult uuringud, 2016-2022). Kuidas keskenduda töö tulemusele, mitte niivõrd tegevusele?

*Töö tulemuslikkuse hindamise test saadetakse osalejatele enne koolituse algust.

08.03.2023

2. ÕPPEPÄEV: Toimiv enesemotivatsioon ja tõhus ajajuhtimine


10.00 – 13.15

 • Mis on vaimne laiskus? Mis on minu vaimse laiskuse peamiseks põhjuseks? Kuidas vaimsest laiskusest üle saada?
 • Kuidas ennast motiveerida? "Ma tahan" ja "ma pean" dilemma.
 • Mis motiveerib töötama? Millised on seesmised ja välised motivaatorid? Kuidas on seotud enesemotivatsioon ja töö tulemuslikkus? (PE Konsult uuringud, 2016-2022). Enesemotivatsiooni "piitsa ja prääniku" meetod.
 • Milline roll on enesehinnangul? Millest sõltub töötajate enesehinnang (PE Konsult uuringud, 2018-2022). Milline on minu enesehinnang? Rosenbergi enesehinnangu lühitest (kohapeal)
 • Millised on peamised tööga seotud emotsioonid? (PE Konsult uuringud, 2018). Kuidas oma emotsioonidega toime tulla (emotsioonide juhtimine)?
 • Kuidas oma aega planeerida ja juhtida? Mis on minu aja hind? Iseenda aja hinna arvutus (kodutööna). Kus me teeme vigu? Millised on tüüpilised ajaraiskajad tööl? Kes või mis varastab minu aega? Aja-auditi meetodi kasutamine (kodutööna)
 • Milline on minu elukvaliteet? Iseenda elukvaliteedi hindamine Maailma Terviseorganisatsiooni mudeli alusel.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtjad, juhid, keskastmejuhid, spetsialistid ning kõik need, kes soovivad läbi iseenda eduka enesejuhtimise tõhustada isiklikku arengut ning rakendada oma tõelist potentsiaali.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 8 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik koolitusel osalejad. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.