• prof emer. Mare Teichmann

    prof emer. Mare Teichmann

    Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog; PE Konsult, juhataja

Mare Teichmann on psühholoogia emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja, tööstuspsühholoogia instituudi asutaja. Mare peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet, sh. tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks. Aastatel 1980–1989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur. 1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel: * Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992). * Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009). Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge'i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble'i Ülikoolis. Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt

Arenguprogramm

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm (36,5TP)

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tunne tööl erinevaid suhtlusstiile ja kohane vastavalt vajadusele

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

05.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Toksiline töökeskkond- kuidas seda muuta?

13.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi?

07.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

23.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hea juht on parem kui palk

17.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

12.05
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Keskastmejuhi meistriklass – 18 juhtimisoskust

10.05
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Tervishoiusekretäri arenguprogramm

24.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kvaliteetne klienditeenindus tervishoiuvaldkonnas

19.04
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Sihikindel enesejuhtimine ning toimiv enesemotivatsioon

07.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Personali valiku protsess ja meetodid

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Suhtlemisoskuste arendamise 8-päevane õppeprogramm

22.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal

17.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Empaatia ehk vägivallatu suhtlemise põhimõtete rakendamine suhtluses

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Tööheaolu ja vaimse tervise spetsialisti arenguprogramm

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Usaldus kui juhtimiseks vajalik tööriist

07.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Kuidas toime tulla emotsionaalse, äreva, hüsteerilise või depressiivse patsiendiga?

06.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Juhtidele suunatud 9-päevane arenguprogramm

29.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Juhtimisotsuste tegemine – kuidas juhina heaks otsustajaks saada?

18.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Meditsiinitöötaja kriisiaja psühholoogia ja tööstressiga toimetulek

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas juhina toime tulla tööpingetega ja vältida läbipõlemist?

24.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hea juht on parem kui palk

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas oskuslikult juhtida enda emotsioone ning vabaneda pingetest?

10.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm

29.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Keskjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

19.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Konverents 2022: Fookus vaimsele tööheaolule!

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas tulla toime mürgise töökeskkonna ja töökiusamisega?

08.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ületöötamise selged märgid ning kuidas juhti õigeaegselt ülekoormusest teavitada

21.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas muuta negatiivsed töösuhted positiivsemaks?

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate digitaalne kurnatus – kuidas sellega toime tulla?

18.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas kliente mõjustada?

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Hea juht on parem kui palk

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti juhtimiskonverents 2021

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Võtmeoskuste – suhtlemise ja loovuse arendamine

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek

28.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas jätta töö tööle kui kontor asub kodus?

21.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digipädevuse tõstmise arenguprogramm

13.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas tulla toime mürgise töökeskkonna ja töökiusamisega?

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Tööõiguse Konverents: Uuendused alates 2021. aastast

11.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Enesejuhtimise arenguprogramm

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Eduka ettevõtja isiksuse omadused ja hoiakud – kuidas neid arendada?

19.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töökius ning ahistamine töökeskkonnas – kuidas reageerida?

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

TASUTA: Kuidas hoiduda ülemäärasest pingest ning tulla toime stressiga?

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

02.12
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Kuidas toime tulla vähese enesekindluse ja toksilise enesekriitikaga?

05.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

29.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Keskjuhtide Aastakonverents: Tulemuslikkusel on hind!

15.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti vaimse töötervise konverents: Tööta üleliigse pingeta!

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Uus efektiivne viis ametijuhendi koostamiseks või uuendamiseks

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas töötada kodukontoris nii, et säiliksid head peresuhted?

07.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ole koroonaviiruse (COVID-19) stressist kavalam

23.04
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ja juhiabi juubelikonverents 2020: Vaimustu tööst ning sära!

22.04
INFO & REGISTREERUMINE
Salvestus

Salvestus: Eesti sekretäri ja juhiabi juubelikonverents 2020: Vaimustu tööst ning sära!

22.04
INFO & TELLIMINE
Saalikoolitus

Kuidas tulla toime töökiusamise ja mürgise töökeskkonnaga?

16.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas tulla toime toksilise (mürgise) töökeskkonnaga?

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Juubelikonverents 2020: Kiirusta aeglaselt!

27.02
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Kuidas juhtida introverte arvestades uut juhtimistava?

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2019: Personalispetsialist kui inimhingede insener

28.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Keha ja Meele Teraapia Konverents: Tööalane võimekus tippvormi!

14.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Keskjuhtide konverents 2019: Keskendu hästitoimivale tiimile!

17.10
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Tööhullus ja läbipõlemine – kuidas töökeskkonnas märgata ning mida ette võtta?

16.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Konverents: Vaimne võimekus töökohal

26.09
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus Tartus: Hea juht on parem kui palk

25.09
INFO & REGISTREERUMINE
Seminar

Seminar: Tööandjate uus kohustus alates 01.01.2019 – psühhosotsiaalse ohutegurite mõõtmine ning riskide ennetamine

06.06
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus Tartus: Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

29.05
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ja juhiabi KONVERENTS-MESS 2019: Leia enda töörõõm!

24.04
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Konverents 2019: Töönauding läbi vaimse tasakaalu

28.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Tööõiguse Konverents: „Uuendused alates 2019. aastast“

13.02
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Õppepäev personalitöötaja professionaalse arengu ning kompetentsi toetamiseks

07.02
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Kuidas kliente mõjustada?

24.01
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2018: Personalijuhtimine 3.0

22.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Hea juht on parem kui palk

25.10
INFO & REGISTREERUMINE
Seminar

Hommikuseminar: Tööandjate uus kohustus – psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine ning riskide ennetamine

03.10
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

24.05
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Konverents 2018: Toida vaimset tervist!

21.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents: Asendamatud tööriistad 2018. aastaks

22.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Toimetulek tööpingetega

26.10
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Hea juht on parem kui palk

11.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Sekretäri ja Juhiabi KONVERENTS 2017: Võidab kiire kohaneja!

20.04
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Tööpsühholoogia Konverents 2017: Saavuta sisemine rahu!

16.02
INFO & REGISTREERUMINE