Patsiendikeskne lähenemine- kuidas eristuda kõrgetasemelise tervishoiuteenusega?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.10.2024 Registreerimise lõpp: 09.10.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 07.juulini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Patsiendikeskne lähenemine- kuidas eristuda kõrgetasemelise tervishoiuteenusega?

Pelgalt diagnoosi- ja protseduurikeskse lähenemisega ei ole võimalik eristuda kõrgetasemelise tervisehoiuteenusega. Üha enam on hakatud tähelepanu pöörama patsiendikesksele lähenemisele, kus tervishoiuteenuse osutaja seab esikohale patsiendi individuaalsed vajadused, eelistused ja väärtused. Patsiendikesksus parandab ravi kvaliteetiavaldab positiivset mõju inimese tervisele ja suurendab tema rahulolu raviga.

Koolitusel antakse põhjalikud teadmised patsiendikesksest suhtumisest ja hoiakutest ning kuidas neid praktikas rakendada. Samuti käsitletakse patsiendikeskse suhtumise peamiseid takistusi ja võimalusi, kuidas neid ületada.

Koolituse eesmärk on selgitada patsiendikeskse lähenemise põhimõtteid ja tehnikaid, mis aitavad tõsta teenuse kvaliteeti ja patsientide rahulolu.

Koolitus on suunatud tervishoiutöötajatele, kes soovivad parandada oma oskusi patsientidega suhtlemisel ja neile keskendunud teenuse pakkumisel.

Koolituse läbinu omandanud teadmised ja oskused, mis aitavad tal paremini mõista ja rahuldada patsientide vajadusi, luues seeläbi eristuva ja kõrgetasemelise tervishoiuteenuse.

Koolituse viib läbi emer. professor Mare Teichmann.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

10.10.2024

Patsiendikeskne lähenemine- kuidas eristuda kõrgetasemelise tervishoiuteenusega?


09:30 – 13:00

Patsiendikeskne suhtumine ja hoiakud

 • Ajalooline kontekst
 • Holistiline lähenemine: lisaks füüsilisele tervisele arvestab patsiendikeskne suhtumine emotsionaalseid, sotsiaalseid ja psühholoogilisi aspekte – tunnistab, et need tegurid mõjutavad oluliselt patsiendi heaolu

Patsiendikeskne suhtumine

 • Patsiendi kuulamine
 • Individuaalne lähenemine igale patsiendile
 • Patsiendi eelistuste ja väärtuste austamine ja võimalusel arvestamine
 • Empaatia kasutamine
 • Patsiendi kaasamine otsustusprotsessi, eksternaalsed versus internaalsed suhtumised. Otsustamine ja vastutus
 • Patsiendi autonoomia austamine – patsiendil on õigus olla informeeritud ja teha oma tervise kohta otsuseid

Patsiendikeskse suhtumine peamised takistused ja kuidas neid takistusi ületada

 • Ajapuudus
 • Suhtlemisbarjäärid
 • Terviseteadlikkus
 • Kultuurilised erinevused
 • Piirangud ja ettekirjutused
 • Bürokraatia
 • Rõhuasetus biomeditsiinilisel mudelil ehk keskendumine diagnoosile ja ravile, mitte arvestades psühhosotsiaalseid aspekte ja elukvaliteeti
 • Tervishoiuteenuse osutaja keskne, mitte patsiendikeskne mõtteviis
 • Organisatsioonikultuur

Patsiendikesksed hoiakud

 • Patsiendi nägemine kui isiksust ja asetamine keskpunkti – patsiente vaadeldakse kui terveid inimesi, mitte kui ainult sümptomite või haiguste kogumit
 • Patsientide kohtlemine partnerina – selle asemel, et dikteerida, mida patsiendid peavad tegema, teevad tervishoiuteenuse osutajad patsientidega koostööd – kuulavad, õpetavad ja töötavad koos, et koostada patsiendi eesmärkidega kooskõlastatud hooldusplaan
 • Usaldus on selles partnerluses hädavajalik. Patsiendid usaldavad oma teenuseosutajaid ja pakkujad usaldavad patsiente, et nad osalevad aktiivselt oma hooldusotsuste tegemisel
 • Patsientide toetamine – saavad aru patsientide emotsioonidest, arvestavad hirme ja muresid, kasutavad patsiendiga suheldes patsiendile arusaadavat keelt (mitte erialakeelt) selgituste ja juhiste andmisel.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitus on suunatud tervishoiutöötajatele, kes soovivad parandada oma oskusi patsientidega suhtlemisel ja neile keskendunud teenuse pakkumisel.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile