Õppepäev personalitöötaja professionaalse arengu ning kompetentsi toetamiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.02.2019 - 07.02.2019 Registreerimise lõpp: 05.02.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib kuni 5. veebruarini soodushind Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Tööjõuturul on tiheneva konkurentsi tõttu hädavajalik end pidevalt täiendada, sest kiiresti muutuv keskkond nõuab üha tõhusamat ning süstemaatilisemat lähenemist personalijuhtimisele. Õppepäev on suunatud personalitöötaja professionaalse arengu toetamiseks.

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade kolmest olulisest personalitöö valdkonnast – tööelu kvaliteedist, emotsionaalsest tööjõust ning töötajate nõustamisest ja konfliktide lahendamisest. Õppepäeva läbinu teab, milline on nende seos töö tulemuslikkuse tõstmisega.

Arendava õppepäeva viib läbi tööstuspsühholoogia professor ning hinnatud koolitaja Mare Teichmann.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Tööelu kvaliteet – seos töö tulemuslikkusega


10:00 - 11:00

Tööelu kvaliteet on üks olulisemaid valdkondi personalijuhtimises. See tähendab nii meeldivaid kui ka ebameeldivaid tööelu ja töökeskkonna külgi organisatsioonis.

Sageli on organisatsioonid mures inimressursside arengu pärast ning pidev tulemuse võrdlemine oma konkurentidega viib arusaamisele, et organisatsiooni kõige väärtuslikum vara ongi inimesed. Selleks, et seda ressurssi tõhusamalt kasutada ja hoida, on mõistlik tõsta töötajate tööelu kvaliteeti. Tööelu kvaliteedi tugisambaks on töökeskkond, mis võimaldab töötajatel teha üksteisega koostööd saavutamaks organisatsiooni eesmärke.

Töö on midagi enamat kui lihtsalt sissetuleku hankimise viis – see on teatud mõttes inimese elu keskpunkt ning töötajaid tuleb kohelda kui väärtust, mille arendamisse juhtkond on valmis panustama. Tööelu kvaliteet on kõrge juhul, kui töötajal on meeldiv töökeskkond ja töötingimused, mis suurendavad tema töörahulolu ning on seotud tema tööalase tunnustuse, turvalisuse ja arengu võimalustega.

Eestis läbiviidud uuringu põhjal selgus, et tööelu kvaliteet on oluliselt seotud töö tulemuslikkusega – töötjatel, kelle tööelu kvaliteet on kõrge, on ka töö tulemuslikkus suurem ja vastupidi.

Emotsionaalne tööjõud – seos töö tulemuslikkusega


11:00 - 11:30

Mare Teichmann
Tööstuspsühholoogia professor

Töötaja emotsionaalne heaolu viitab tööl esinevate positiivsete ning negatiivsete emotsioonide ja tunnete esinemise sagedusele.

Eestis läbiviidud uuringud osundavad, et töötaja positiivsed emotsioonid on seotud suurema töö tulemuslikkusega ning negatiivsed väiksema töö tulemuslikkusega. Kõige sagedamini kogesid töötajad emotsioonidest tööl pühendumust, tänulikkust, rõõmu, aktiivsust, optimismi, kuid ka mugavust ja häbi.

Toekas kohvipaus


11:30 - 12:00

Emotsionaalne tööjõud – seos töö tulemuslikkusega


12:00 - 12:30

Mare Teichmann
Tööstuspsühholoogia professor

Töötaja nõustamine ja konfliktide lahendamine


12:30 - 13:30

Mare Teichmann
Tööstuspsühholoogia professor

  • Kuidas töötajaid nõustada ja mida nõustada (tööalase nõustamise limiidid)?
  • Individuaalne nõustamine versus grupiviisiline nõustamine
  • Supervisioon, coaching, juhendamine
  • Töökonfliktide lahendamine – viis peamist võimalust
  • Töötaja mõjustamise võtted: hoiaku muutmine, sõbralikkus, sundimine, ähvardamine, meelitamine, koalitsioon, kauplemine, hämamine, demagoogia, segadusse ajamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Personalijuhid, personalispetsialistid ja kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 16.01.2019; 50% maksumusest ajavahemikul 17.01 – 30.01.2019. Kui loobutakse hiljem kui 30.01.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.