Salvestus: Klienditeenindus kui konkurentsieelis – kuidas eristuda kõrgetasemelise teenindusega?

Üldinfo

Koolitus toimus: 21.11.2023 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Salvestus: Klienditeenindus kui konkurentsieelis – kuidas eristuda kõrgetasemelise teenindusega?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas osutada kvaliteetset klienditeenindust ja tutvustada kaasaegse klienditeeninduse olulisi aspekte ja vajalikke oskusi ning anda praktilisi juhiseid, kuidas suurendada klientide rahuolu klienditeenindusega. Lisaks anda teadmised, millised on sagedased vead suhtlemisel ning jagada praktilisi nõuandeid, kuidas oskuslikult suhelda “raske” kliendiga ning kuidas tulla toime tööstressiga.

Kaasaegne klienditeenindus nõuab mitmeid oskusi, mis aitavad luua positiivseid kliendikogemusi ja säilitada ettevõtte mainet. Koolitusel õpime, miks on kõrgetasemeline klienditeenindus oluline nii ettevõttele kui kliendile ning millest sõltub teeninduskvaliteet ja kliendi rahulolu. Räägime klienditeenindaja professionaalsusest, erialasest ja ametialasest pädevusest, suhtlemisoskustest ning tulevikutrendidest klienditeeninduses. Käsitleme töötajate valmisolekut uuendustega kaasaminekuks, tööpingetega toimetulekut ning tööstressi ja läbipõlemise probleeme, sh klienditeenindajate peamisi stressoreid tööl. Koolituse käigus õpetatakse emotsionaalse seisundi juhtimist ning viha ja teiste negatiivsete emotsioonidega toimetulekut erinevates suhtlusolukordades.

Pärast selle koolituse läbimist osaleja:

 • Mõistab, millised on kaasaegse klienditeeninduse olulised põhimõtted ja oskab neid rakendada praktikas.
 • Oskab tuvastada ja mõista klientide ootusi ning riske ja neile vastavalt käituda.
 • Tunneb klienditeenindaja professionaalsuse olulisi aspekte, sh erialane ja ametialane pädevus ning suhtlemisoskus.
 • On kursis oluliste tulevikutrendidega klienditeeninduses ja oskab neile vastavalt oma töös kohaneda.
 • Mõistab tööpingetega kaasnevaid väljakutseid ning teab, kuidas nendega toime tulla ja ennetada tööstressi ja läbipõlemist.
 • Oskab juhtida oma emotsioone töökeskkonnas ning tunneb erinevaid viise emotsionaalse seisundi normaliseerimiseks.
 • Tunneb erinevaid tööga seotud positiivseid ja negatiivseid emotsioone ning oskab nendega toime tulla.

Väärtuslikke nõuandeid jagab Tallinna Tehnikaülikooli professor Mare Teichmann, kes viimased paarkümmend aastat on tegelenud töö- ja organisatsioonipsühholoogiaga.

Advertisement banner

Programm

21.11.2023

Kaasaegne klienditeenindus ning teeninduskvaliteedi tõstmine


 • Vajaminevad oskused kaasaegses klienditeeninduses
  • Mis muudab klienditeeninduse heaks?
  • Miks on hea klienditeenindus oluline firmale?
  • Miks on hea klienditeenindus oluline kliendile? Kliendi ootused. Kliendi riskid.
  • Klienditeenindaja professionaalsus: erialane pädevus, ametialane pädevus (USA, O’NET järgi), suhtlemispädevused.
  • Olulised tulevikutrendid klienditeeninduses.
  • Töötajate valmisolek uuendustega kaasaminekuks (PE Konsult uuringud, 2018-2022).

  Tööpingetega toimetulek

  • Tööstress ja läbipõlemine. Tööstressi peamised põhjused (PE Konsult uuringud, 2018-2022).
  • Tööstressi tunnused (PE Konsult uuringud, 2021). Klienditeenindajate peamised stressorid tööl.
  • Stressiga sh. tööstressiga toimetulek: esmaabi ja tegelik toimetulek.

  Juhi targalt enda emotsioone

  • Millal on emotsionaalne seisund normist hälbiv?
  • Tööga seotud positiivsed emotsioonid (K. Laane et al., 2013). Tööga seotud positiivsed ja negatiivsed emotsioonid Eestis (PE Konsult uuringud, 2018).
  • Emotsioonidega toimetulek (vihaga toimetulek).

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Järelvaadatavad

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juhid, müügijuhid, klienditeenindajad, teenindusjuhid, kliendihaldurid, administratiivtöötajad ning kõik, kes soovivad kliendi käitumist enam tundma õppida ning seeläbi professionaalsemat teenindust pakkuda.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile