Kuidas tööl enesekindlust kasvatada: praktilised nõuanded ja tehnikad

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.08.2024 Registreerimise lõpp: 27.08.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 23. juunini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas tööl enesekindlust kasvatada: praktilised nõuanded ja tehnikad

Liigne enesekriitika viitab madalale enesehinnangule ja vähesele enesekindlusele. Enesekindel inimene on motiveeritum, proaktiivsem ja suudab paremini toime tulla stressi ja tööalaste väljakutsetega. Kuidas peatada negatiivne sisekõne enda sees? Milliseid võtteid rakendada enesekindluse tõstmiseks? Kuidas julgelt enda eesmärkide suunas liikuda ja saavutada oma täispotentsiaal?

Koolituse eesmärk on anda praktilised võtted, kuidas teadlikult hakata tõstma enesehinnangut ning suurendada seeläbi enesekindlust.

Koolitusel osaleja omab praktilisi tehnikaid enesekindluse tõstmiseks ja oskab paremini toime tulla tööstressi ja ärevusega, mis tihti alandavad enesekindlust.

Väärtuslikke nõuandeid jagab tunnustatud tööpsühholoogia professor Mare Teichmann.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

28.08.2024

Kuidas tööl enesekindlust kasvatada: praktilised nõuanded ja tehnikad


09:30 – 13:00

 • Mida tähendab olla enesekindel? Tööga seotud enesehinnang Eestis (PE Konsult uuringud, 2018-2023). Kuidas ära tunda ebaadekvaatselt madalat enesehinnangut? Minu enesehinnang – Rosenbergi enesehinnangu skaala abil hindamine (skriiningtest kohapeal). Enesekindlus kui usk oma teadmistesse, võimetesse ja oskustesse, motivatsiooni ja võimalusesse (järgides MOA teooriat). Töö tulemuslikkuse hinnangud (MOA teooria järgi, PE Konsult uuringud, 2018). Ebaedu põhjused.
 • Eneseteadlikkus. Tuvastage oma tugevad ja nõrgad küljed: (1) CMPS testi tulemused (kodutöö ennem koolitust); (2) Kodutöö pärast koolitust – viige läbi isiklik SWOT-analüüs (tugevad küljed, nõrkused, võimalused, ohud).
 • Enesetõhusus, enesehoolivus, enese-empaatia, enesesüüdistamine.
 • Kuidas lõpetada negatiivne sisekõne? Kuidas saada jagu toksilisest enesekriitikast?
 • Realistlikud eesmärgid. Lühi- ja pikaajalised tööalased eesmärgid (sh. karjäär, töötasu jms.). Kepneri meetod prioriteetide määramiseks. Ülesannete jaotamine väiksemateks sammudeks. Edutunne (edupäevik).
 • Oskuste arendamine. Pidev õppimine (professionaalse arengu kursused, töötoad ja lugemine). Millegi uue õppimine tööl (PE Konsult uuringud, 2018-2023).
 • Motivatsiooni loomine. Enesemotivatsioon ja välised motivaatorid. Raha kui motivaator.
 • Lõpptulemuse visualiseerimine.
 • Oma võimaluste analüüs ja uute võimaluste loomine.
 • Professionaalse tugivõrgustiku loomine ja hoidmine.
 • Koostöö ja suhtlemise arendamine.
 • Positiivne mõtteviis ja enese eest hoolitsemine. Tööga seotud positiivsed hoiakud ja emotsioonid Eestis (PE Konsult uuringud, 2018-2023).
 • Mõtlemise muutmine – internaalne vs. eksternaalne mõtlemine. Internaalne vs. ekstenaalne mõtlemine Eestis (PE Konsult uuringud 2005-2007 ja 2018)
 • A-tüüpi isiksus – edu ja ohud.
 • Ratsionaalse enesejuhtimise mudel.
 • Tööstressi vähendamine. Tööstress ja kodustress Eestis (PE Konsult uuringud, 2018-2023). Esmaabi stressi vähendamiseks ja tööprobleemide lahendamine.
 • Töö- ja eraelu tasakaal. Töö- ja pereelu konflikt Eestis (PE Konsult uuringud, 2018-2023). Võimalused töö- ja pereelu tasakaalustamiseks.
 • Avaliku esinemise ettevalmistus (koosolekud, esitlused ja ülesanded). Kriitikaga toime tulemise õppimine.
 • Kehakeel. Hea rüht, silmside ja kindel käepigistus.
 • Aktiivne kuulamine ja peegeldamine.
 • Professionaalne riietus. Enesekindluse suurendamiseks riietuge sobivalt ja professionaalselt.
 • Enesereflektsioon ja -analüüs.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, personalijuhid ja -spetsialistid, projektijuhid, meeskonnajuhid, ettevõtete juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Jennifer Sikk

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile