Kuidas viia läbi vestlusi ebameeldivatel ja keerulistel teemadel?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.08.2024 Registreerimise lõpp: 26.08.2024 Kestvus: 6 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas viia läbi vestlusi ebameeldivatel ja keerulistel teemadel?

Igas vestluses on osake küsitlemist, olgu selleks töötajate vaheliste pingete lahendamise, sisekorra eeskirjade rikkumise, koostööpartneri/kliendi taustakontrolli teostamise või mõne muu ebamugava või keerulise olukorra kontekstis. Kuidas ennast sellisteks vestlusteks ette valmistada? Millist rolli mängib küsitlemiseks kasutatav ruum ning mööbli ja tehniliste vahendite kasutus ja paigutus? Kas ja kui palju küsida ebamugavaid küsimusi ning mil viisil nendele saadud vastuseid eesmärgipäraselt kasutada? Millised on erinevad küsitlustaktikad ja kui palju mängib rolli kehakeel, visuaal ja tonaalsus? Milliseid praktilisi võtteid kasutada valetamise paljastamiseks? Koolitus annab neile ja paljudele teistele küsimustele vastused.

Koolituse eesmärk on pakkuda praktilisi võtteid vestluste läbiviimiseks ebamugavatel ja keerulistel teemadel. Koolitusel osalejad saavad osaleda aruteludes, jagades oma varasemaid kogemusi, mida koolitaja abiga süstematiseeritakse. Koolitaja pakub võtteid erinevates küsitluskontekstides toimetulekuks ning küsitluse ja laiema eesmärgi sidusaks tervikuks kujundamiseks.

Koolituse läbinu oskab keerulisteks vestlusteks ette valmistada, tunneb vestluse eesmärgi saavutamiseks vajalike tingimuste loomise metoodikat, tunneb erinevaid vestlustehnikaid ning oskab neid tõhusalt rakendada. Lisaks mõistab koolituse läbinu, millist rolli mängivad eduka küsitlemise puhul isikuomadused, ruumikasutus ning seal olevad esemed ning eelhäälestus. Samuti mõistab osaleja valetamise eesmärki ning struktuuri ning omab praktilisi võtteid valetamise paljastamiseks.

Koolitusele on oodatud ettevõtete ja asutuste juhid, keskastmejuhid, personalijuhid, meeskonnajuhid, spetsialistid ning kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku ebameeldivate ja keeruliste vestluste läbiviimisega.

Koolituse viib läbi Politsei- ja Piirivalveameti rakendusekspert Pärtel Preinvalts.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

27.08.2024

Kuidas viia läbi vestlusi ebameeldivatel ja keerulistel teemadel?


09:30 – 14:45

  • Kuidas valmistuda ebameeldivateks ja keerulisteks vestlusteks?
  • Kuidas erineb intervjuu sihitatud küsitlemisest ning milline on nende ühisosa?
  • Millised on hea küsitleja isikuomadused?
  • Kas ja millist rolli mängib küsitlemiseks kasutatav ruum ning mööbli/tehniliste vahendite kasutus ja paigutus?
  • Kas ja kui palju küsida ebamugavaid küsimusi ning mil viisil nendele saadud vastuseid eesmärgipäraselt kasutada?
  • Kas ja kuidas on seotud vale paljastamine ning tõe väljaselgitamine?
  • Kas ja kui palju võib kasutada manipulatsiooni ning kuidas seda eesmärgipäraselt rakendada?
  • Millised on üksi ja mitmekesi küsitlemise tugevused ja nõrkused ning kuidas otsustada, millist mudelit kasutada?
  • Millised on erinevad küsitlustaktikad ja kui palju mängib eesmärgi saavutamisel rolli kehakeel, visuaal ja tonaalsus?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud kõikide astmete juhid ja spetsialistid ning kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku ebameeldivate ja keeruliste vestluste läbiviimisega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolitusel osalejad saavad osaleda aruteludes, jagades oma varasemaid kogemusi, mida koolitaja abiga süstematiseeritakse. Koolitaja pakub võtteid erinevates küsitluskontekstides toimetulekuks ning küsitluse ja laiema eesmärgi sidusaks tervikuks kujundamiseks. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega. 

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi