Eesti Personalitöötajate Konverents: Asendamatud tööriistad 2018. aastaks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 22.11.2017 - 22.11.2017 Registreerimise lõpp: 20.11.2017 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Muutuv maailm ja kiiresti arenev Eesti pakuvad uusi võimalusi ja lahendusi personali edukaks juhtimiseks. Abistavad tehnoloogiad, muutuv seadusandlus ning väljakutsed tööturul eeldavad, et personalijuht oleks muudatustest sammu võrra ees. Milliseid vahendeid kasutades loome võimaluse täiesti uudsetele personalijuhtimise süsteemidele?

Päevakajaliselt konverentsilt saavad vastuse põletavad küsimused, näiteks millal lõpeb võitlus palgasurve ja tööviljakuse vahel? Kuidas mõjutavad meid ülemaailmsed personalijuhtimise trendid? Millised on uued seisukohad tööõiguses 2018. aastal? Kuidas jaotuvad ressursid uut tehnoloogiat kasutades? Konverentsipäeva jooksul saab teada, millised on personalijuhtimise asendamatud tööriistad 2018. aastal.

Personalijuhtide seas kõrgelt hinnatud konverentsil jagavad nõuandeid parimad eksperdid ning pikaajalised praktikud. Päeva juhib hinnatud lektor ning tööõiguse professor Gaabriel Tavits.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Meeleolu loob akordionist Henn Rebane.

Konverentsi avamine


10:00 - 10:05

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

10 trendi tööturul 2018. aastal


10:05 - 10:30

Tööturg on tegemas läbi mitmeid muudatusi, mis on tingitud majandusest, demograafilistest muutustest ja poliitilistest otsustest. Täpselt ei oska meist keegi ennustada tulevikku, aga ometi on mõistlik läbi mõtelda erinevad stsenaariumid, mida lähitulevik tuua võib ja teha juba praegu ettevalmistusi, et muutustega edukalt toime tulla. Ettekandes keskendume trendidele, mida toob tõenäoliselt kaasa nii 2018. aasta kui ka lähitulevik.

Kaasaegsed töösuhted Euroopas – mida võtta ja mida jätta?


10:30 - 11:00

 • Katri Delimoge

  Katri Delimoge

  Head of People Operations & Culture, Creditstar Group; HCD Services, People Developer

Ettekande raames põikame UK-sse ja tutvume sealsete aktuaalsete teemade ning trendidega nii inimeste juhtimise kui ka töösuhete vallas üldisemalt. Tõepoolest seal on meist mõneti erinev kultuuriruum, töösuhteid reguleeriv seadusandlus ja võimaluste mastaapsus, kuid kokkuvõttes taandub kõik siiski ühele ning olulisimale - inimestele ning siis muutuvad (riigi)piirid juba sekundaarseks.

 • Aina enam võimust võttev “tööampsumajandus” (gig economy) ja selle mõju kõikidele sidusrühmadele
 • Töötajate heaolu ning õnnetunne ON olulised – viisid selle tagamiseks
 • Mammut-mõõtu 100+ küsimustikega töötajate rahulolu-uuringutel on lõpp
 • Töötajate õppe- ja arendamistööriistad, milleta targad ettevõtted kuidagi ei saa

Ettekandes keskendun teistelegi teemadele, millest inspireerivat mõtteainet endaga kaasa võtta ja -miks mitte- ka just oma ettevõttele ning inimestele sobiv versioon luua.

Maksuvaba tulumäär ja selle mõju töötasule


11:00 - 11:30

 • Kuidas töötasu suurus mõjutab maksuvaba tulumaksu suurust?
 • Kas maksuvaba tulumaksu muutumine mõjutab kokkulepitud töötasu suurust?
 • Kuidas realiseerub töötaja soov vähendada tulumaksuvaba määra?
 • Kas tulumaksuvaba määr mõjutab kokkuleppelist töötasu suurust?

Tööõigus – mis mõjutab töösuhteid 2018. aastal


11:30 - 12:00

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 • Uus töövaidluste lahendamise kord – mida arvestada tsiviilmenetluses? Millised protseduurilised reeglid muutuvad lihtsamaks, millised keerulisemaks?
 • Mida õppida viimasest kohtupraktikast?

Rikkalik lõunapaus restoranis Senso


12:00 - 13:00

Tuba 1: Töötajate süsteemne arendamine ja koolitamine – tõusev trend


13:00 - 13:40

Katrin Kelder:

 • Mis on õigem: kas koolitada ja arendada või õppida ja areneda?
 • Aeg õppimiseks?
 • Kuidas võiks jaguneda vastutus ettevõtja ja töötaja vahel?
 • Kas võrdsus või õiglus? Süsteemne lähenemine, arutleme, mida selle all mõelda?
 • Missugused on kogemused ja sihid õppe ja arendustegevuse korraldamises Lennujaama näitel

Sten Gavronski:

 • Kuidas saab võimalikult mugavalt läbi viia ja ülevaadet pidada oma ettevõtte töötajate koolitustest?

Tuba 2: Finantsid personalijuhtimises


13:00 - 13:40

 • Marko Raid

  Marko Raid

  Tallinna Sadam AS, juhatuse liige, finantsjuht

 • Finantsjuhi ootused personalijuhile
 • Milline finantsinfo peaks pakkuma huvi personalijuhile ja kuidas seda leida
 • Kuidas finantsinfot „lugeda“
 • Mida teha selleks, et parandada finantsosakonna ja personaliosakonna koostööd?

Paus infotubade vahetamiseks


13:40 - 13:45

Tuba 1: Testid personalitöös - miks ja kuidas


13:45 - 14:30

Tööpsühholoogia teste kasutatakse peamiselt kahel otstarbel:

 • Organisatsioonisisestes uuringutes, näiteks töörahulolu, töötajate heaolu, tööelu kvaliteet, tööstress, kiusamine ja vägivald tööl, tööohutuse kultuur, töömotivatsioon (sh töömotivatsiooni süsteemid) uuringutes
 • Personalivalikul (vakantsete töökohatade täitmisel) või spetsiifilisel valikul, näiteks talentide valikul, spetsiaalse koolituse jaoks valikul, juhtide reservi loomisel jms. Infotoas räägime mõlemast testimise kasutamise vajadusest ja proovime ka ise testimist

Tuba 2: Pimenurgad inimeste juhtimises – ohud ja võimalused


13:45 - 14:30

 • Kaido Pajumaa

  Kaido Pajumaa

  “Parim koolitaja 2016“ ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja

 • Laisa töötaja sündroom - kas eksisteerib ja mida sellega ette võtta?
 • Pimenurgad juhtimises - kas eksisteerivad ja kuidas neid rohkem valgustada?
 • Imed juhtimises ehk kuidas vastutöötajatest mõnikord kõige pühendunumad saavad?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Millised tehnoloogiad hakkavad lähiajal personali juhtima?


15:00 - 15:30

Mõlgutame mõtteid tulevikust, mis pea-aegu ongi kätte jõudnud. Kõigepealt peaksime leidma vastuse intrigeerivale küsimusele - kas personalijuht hakkab tulevikus juhtima personali või hoopis roboteid, mis teevad personalitööd? Rääkides erinevatest personaliga seotud töödest, siis mille jaoks on vaja personalitöötajat ja mida teeb masin juba täna inimesest paremini? Sellele püüamegi koos mõtiskledes konkreetsemaid vastuseid leida.

Millal lõpeb võitlus palgasurve ja tööviljakuse vahel?


15:30 - 16:00

Kuidas juhtida juhtimatuid?


16:00 - 16:30

Juba enne seda ettekannet mõelge end sisse teemasse “Juhitamatud inimesed”. Kes nad on? Miks see meile nii tundub? Mis perspektiivist see meile nii tundub – kas juhi või meeskonnaliikme omast? Kas mul on positiivseid kogemusi oma arvamuse muutumisest juhitamatute inimeste osas? 

Jõuame oma lühikese arutelu käigus tõenäoliselt selleni, et juhitamatuid inimesi tegelikult polegi olemas. Selle järelduseni jõudmiseks käime läbi isiklikud ja keskkonnast sõltuvad põhjused, miks me asju ikkagi selliselt näeme. Seostame teema eesmärgipärase ja mõtestatud tegutsemisega ning individuaalse motivatsiooni eripäradega. Katsume abi saada 21. sajandi võtmeoskuste valdamisest ja teha järeldusi. Usun, et jõuame teha ka plane lähitulevikuks.

Konverentsipäeva lõpetamine


16:30 - 16:35

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Personalijuhid, personalispetsialistid, administratiivjuhid, raamatupidajad, suur- ja väikeettevõtete juhid ning kõik teised, kes väärtustavad teadlikku personalitööd.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 12 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 7.11.2017; 50% maksumusest ajavahemikus 8.11.–14.11.2017. Kui loobutakse hiljem kui 14.11.2017, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.