Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.05.2023 - 23.05.2023 Registreerimise lõpp: 22.05.2023 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 22. maini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

Positiivse info edastamine arenguvestlusel ei tekita juhtidele ega keskastmejuhtidele üldjuhul raskusi. Probleeme tekitab aga rahulolematuse väljendamine. Negatiivse info edastamine vajab õigeid tehnikaid ja oskuslikku lähenemist.

Kuidas viia arenguvestlusi läbi nii, et see poleks tüütu lisakohustus, vaid pigem edasiviiv ning motiveeriv vestlus töötaja ning tööandja vahel?

Käesoleva koolituse eesmärk on anda juhtidele tööriistakast motiveeriva arenguvestluse läbiviimiseks.

Koolituse läbinu teab, mis teeb arenguvestluse tulemuslikumaks ning kuidas edastada arenguvestlusel negatiivset infot nii, et töötaja entusiasm ei raugeks.

Advertisement banner

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


08:45 - 09:00

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks


09:00 - 10:30

 • Juhi teadmised-oskused arenguvestluse läbiviimisel
  - Aktiivne kuulamine
  - Küsimuste esitamine
  - Tagasiside andmine
  - Probleemide audit ja prioriteetsete probleemide määratlemine Kepneri meetodil
  - Vestluse tüübid: struktureeritud ja mittestruktureeritud vestlus
  - Töötaja manipuleerimine juhiga
  - Juhi empaatia
  - Otsustamine ja vastutus
  - Süüdistamine (patuoina teooria)
  - Kaitsemehhanism „ratsionaalsus“ ehk miks ei saa teha seda, mida ei taheta teha
  - Protokoll / kokkuvõte arenguvestlusest
 • Arenguvestluse eesmärk
 • Arenguvestluse eeltööd
 • Juht
  - Planeeri
  - Organiseeri
  - Motiveeri
  - Hinda töötaja töö tulemuslikkust: objektiivsed tulemuslikkuse näitajad, töötaja tööks vajalikud teadmised-oskused, töömotivatsioon, võimalus hästi töötada
  - Tutvu: töötaja tööülesanded (ametijuhend), töötaja töökorraldus, töötaja töökeskkond
 • Töötaja
  - Töötaja hinnangud ja ettepanekud paremustamiseks
  - Töötaja tööülesanded (töötaja ametijuhendi uuendamine)
  - Töötaja töökorraldus
  - Töötaja töökeskkond
  - Tööalaste probleemide audit

Virgutuspaus


10:30 - 10:45

Koolitus jätkub


10:45 - 12:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Arenguvestluse juhtimine: alustamine, läbiviimine, lõpetamine, eetika, keelud
 • Arenguvestluse sisu
  - Orienteeritus töötaja töö tulemuslikkusele (MOA teooria)
  - Töötaja teadmised, oskused, võimed
  - Töömotivatsioon: töörahulolu, enesemotivatsioon, motivaatorid (stiimulid), teiste    motiveerimine, kiitus, laitus, tagasiside, karistamine
  - Orienteeritus töötaja tööle
  - Töötaja võimalus teha hästi tööd (töötaja tööalaste probleemide audit ja prioriteetsed probleemid, vajalike ressursside olemasolu, töövahendid, töökeskkond, töökorraldus jms.)
  - Töötaja tööülesanded (töötaja ametijuhendi uuendamine)
  - Töötaja töökorraldus
  - Töötaja töökeskkond
 • Arenguvestluse järeltööd
 • Näidised
  - Arenguvestluse läbiviimise plaan
  - Arenguvestluse protokoll

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Personalijuhid, -spetsialistid, teised keskastmejuhid ning väikettevõtete juhid ja kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.