Üldinfo

Toimumise kuupäev:
21.10.2022
Registreerimise lõpp:
20.10.2022
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
219 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

Töö autonoomia tähendab, et töötajad saavad ise otsustada, kuidas ja millal oma tööd teha. Sellises keskkonnas hinnatakse töö tulemust, mitte niivõrd tööd kui protsessi. Uuringud näitavad, et töökoha autonoomia suurendab töötaja tööga rahulolu tunnet, motivatsiooni, loovust ja üldist heaolu.

Kuid medalil on ka tumedam pool. Liiga paindlik töökorraldus võib vähendada töötajate heaolu, suurendada tööstressi ja põhjustada töötajate ebaeetilist ning mitteproduktiivset käitumist. Kui töötajatele antakse täielik autonoomia ise otsuseid teha, lakkavad need otsused olemast ühised ehk meeskonna otsused. Seega liialt vähene töö koordineerimine võib kaasa tuua tõsiseid probleeme.

Koolitus eesmärk on: anda praktilisi juhiseid, kuidas paindlikku töökorraldust ning tööautonoomiat rakendades tagada samas ka töödistsipliin ja produktiivsus.

Koolituse läbinu teab, millised eeldused tuleb luua autonoomia juurutamiseks töökohal.

Praktilisi teadmisi jagab prof. emer. Mare Teichmann

Advertisement banner

Programm

12:45 - 13:00

Kogunemine veebikeskkonda

13:00 - 14:30

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

  • Mis on autonoomia töökohal?
  • Mis on töödistsipliin?
  • Millal panna rõhk autonoomiale töökohal?
  • Millal kasutada juhtimisel töödistsipliini?
  • Autonoomia ja töödistsipliini plussid ja miinused

14:30 - 14:45

Virgutuspaus

14:45 - 16:15

Koolitus jätkub

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

  • Millised eeldused tuleb luua autonoomia juurutamiseks töökohal?
  • Milliseid autonoomia puuduseid saab kompenseerida töödistsipliiniga?
  • Millisel määral töötaja ise vastutab oma töö tulemuste eest? Mille eest vastutab juht?
  • Millised on töödistsipliinini meetodid?
  • Millal ja kuidas rakendada töödistsipliini meetodeid?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Juhid, tulemusüksusejuhid, osakonnajuhid, personalijuhid, projektijuhid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.