Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.08.2022 - 25.08.2022 Registreerimise lõpp: 24.08.2022 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 24. augustini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus, puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks peetakse psühholoogilist ja sotsiaalset laadi töökeskkonna ohutegureid, mis võivad mõjutada tervist, töötulemust, tööga rahulolu ning sealhulgas põhjustada tööstressi. Lisaks eelnimetatud töökeskkonnas esinevatele teguritele mängivad heaolu juures olulist rolli ka välised ohud nii kodus kui puhkehetkel, mis võivad viia emotsionaalse häirituse ja käitumisprobleemideni ning suurendada riski vaimse või füüsilise haiguse tekkeks. Kuigi Eestis on psühhosotsiaalsete ohutegurite määratlemine valdavalt uus nähtus, on nende olemasolu ning nendega tegelemine vägagi aktuaalne ja vajalik. Kuidas tulla toime töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõjuga? Millised välised ohud mõjutavad praegu meie vaimset tervist? Mida saab ise teha ja mida peaks organisatsioon tegema? Kuidas saab väljastpoolt tulevaid pingeid töökoht leevendada?

Koolitusel osalenu tunneb olulisemaid psühhosotsiaalseid ohutegureid nii tööl kui kodus; teab nende mõjust tööga rahulolule, produktiivsusele ning füüsilisele ja vaimsele tervisele ja oskab kavandada tegevusi olukorra parendamiseks.

Koolituse eesmärk on selgitada, millised psühhosotsiaalsed ohutegurid on nii organisatsioonis kui väljaspool aktuaalsed, milline on nende mõju töötajatele ning kuidas nendega toime tulla.

Väärtuslikke nõuandeid jagab prof. emer Mare Teichmann.

Peale online-koolituse toimumist saadame koolituse järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus, puhkehetkel ja kuidas nendega toime tulla?


10:00 - 11:30

  • Välised mõjutused: Stress. Multistress. Krooniline stress. Akuutne stress. Post-traumaatiline stress. Mis põhjustab? Millised on tunnused? Kuidas toime tulla (esmaabi ja probleemide lahendamine)?
  • Tööl: Töökeskkonna olulisemad psühhosotsiaalsed ohutegurid (PE Konsult uuringud, 2021). Milliseid psühhosotsiaalseid ohutegureid tööl esineb sageli? Millised neist on kõige enam seotud tööstressiga? Tööstressi tunnused. Kuidas toime tulla? Mida saab ise teha ja mida peaks organisatsioon tegema?

Sirutuspaus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub


11:45 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann, PE Konsult, juhataja

  • Kodus: Kodukontor – probleemid ja lahendused. Sotsiaalne toetus ehk kõige olulisemad inimesed. Töö- ja pereelu konflikt ja sellega toimetulek. Aja juhtimine. Eesmärkide püstitamine. Probleemi lahendamine. Situatsiooni hindamine ja mõtteviisi muutmine. Internaalne mõtlemine.
  • Puhkehetkel: Esmaabi stressi korral. „Kultuurivitamiinid“. Hobid. Staatus-sündroom. Liigne saavutusele orienteeritus, võistlemine, „naabrist parem“.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtte juhid, personalijuhid, -spetsialistid, teised keskastmejuhid ning väikettevõtete juhid ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 4 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik koolitusel osalejad. Programm toimub veebikeskkonnas. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.