Uus efektiivne viis ametijuhendi koostamiseks või uuendamiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 12.04.2024 Registreerimise lõpp: 11.04.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 11. aprillini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Uus efektiivne viis ametijuhendi koostamiseks või uuendamiseks

Kui juht pole töötaja töötulemustega rahul, siis võib olla põhjuseks see, et töötaja ei tea, mida temalt oodatakse. Ametijuhend ei ole pelgalt kohustuslik töökorralduslik dokument. See annab töötajale selge ülevaate tema tööga seatud ootustest, aitab vältida möödarääkimisi, lisapingeid ja töövaidlusi. Samuti lihtsustab hästi koostatud ametijuhend personalivalikut. Ametijuhend on aluseks tulemuste juhtimisele ja inimeste arendamisele. Kiiresti arenevas maailmas tuleb ametijuhendit uuendada vähemalt kord aastas.

Koolituse läbinu teab:

 • Oskab teha tööanalüüsi, tuvastada ja kasutada erinevaid teabeallikaid tööanalüüsiks, et saada ülevaade töötaja tööülesannetest.
 • Oskab koostada ametijuhendeid, mis hõlmavad kõige kriitilisemaid komponente, viies need vastavusse organisatsiooni eesmärkide ja nõuetega. Õpib tundma ametijuhendite loomise etappe.
 • Saab aru personalivaliku CIPD lähenemisviisist, oskab rakendada Briti Personalijuhtide Instituudi (CIPD) lähenemisviisi ametijuhenditele.
 • Mõistab MOA teooria vajalikkust ametijuhendite koostamisel ja töötajate töö tulemuslikkusel.
 • Oskab kaasa aidata töötajate oskuste ja teadmiste arendamisele läbi töötajate koolitamise ja arendamise strateegiate väljatöötamise.
 • Oskab rakendada motivatsioonistrateegiaid, sealhulgas palgastruktuure ja lisatasusid, et suurendada töötajate kaasamist ja töötulemusi.
 • Õpib värbamisprotsesse tõhusalt läbi viima, navigeerima värbamisprotsessis, sealhulgas kandidaatide taotluste läbivaatamisel, CV hindamisel ja soovituste kasutamisel, tagades kandidaatide põhjaliku ja õiglase valiku.
 • Laiendab oma arusaamist erinevate personalivaliku meetodite kasutustest. Tutvub üle 10 tõestatud personalivaliku meetodiga.
 • Oskab kasutada erinevaid online portaale ametijuhendi koostamisel (O’NET OnLine, Haridusportaali, Eesti Kutsekoja abivahendeid).

Praktilisi nõuandeid jagab Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog, PE Konsult juhataja.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

12.04.2024


09:20 – 09:30

Veebikeskkonda kogunemine

09:30 – 11:00

Uus efektiivne viis ametijuhendi koostamiseks või uuendamiseks

 • Töö analüüs (info allikad)
 • Ametijuhendi kõige olulisemad komponendid
 • Ametijuhendi koostamise etapid
 • Suurbritannia personalijuhtide ühingu (CIPD) käsitlus ametijuhenditest ja rakendustest personalivalikul
 • MOA teooria (tulemuslikkus = oskused/teadmised x motivatsioon x võimalus) kasutamine ametijuhendi koostamisel
 • Oskused / teadmised – vajadusel töötaja väljaõpe / koolitus
 • Motivatsioon – töötasu / boonused
 • Tulemus (MOA teooria, tulemuslikkuse mõõtmine)

11:00 – 11:30

Paus

11:30 – 13:00

Koolitus jätkub

Praktiline õppus:

 • Värbamine (avaldus, CV, soovitus)
 • Personali valik (10+ meetodit)
 • USA ametlik käsitlus ametijuhendist (O’NET OnLine). Kuidas see meil praktikasse üle kanda?
 • Kuidas koostada ametijuhendit? Abivahendid ametijuhendi koostamiseks (praktilised näited ja arutelu)
  – Rajaleidja / Haridusportaal (Ametialad ja ametid)
  – Kutsekoda
  – O’NET OnLine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtte ja asutuse juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad, spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile