Üldinfo

Toimumise kuupäev:
11.03.2021
Registreerimise lõpp:
21.02.2021
Kestvus:
8,6 AT
Asukoht:
Hotel L'Embitu, Lembitu 12, Tallinn
Hind: Liitu sooduspakkumistega
269 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Uuendused tööõiguses alates 2021. aastast

Tööseadustes on 2021. aastal tulemas mitmeid olulisi muudatusi, mis mõjutavad nii tööandjaid kui ka töötajaid.

Uueks normaalsuseks saanud kaugtöö ja kodukontori korral peavad täitma töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid nii töötaja kui ka tööandja. Millised on osapoolte kohustused ja õigused? Kuidas on võimalik tagada kaugtöötaja ohutus ning millega tuleb arvestada seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustega?

Täiendavaid muudatusi on oodata ka töösuhet reguleerivates seadustes ning lisaks tuleb juttu ka äsja vastu võetud töövaidluste lahendamise seaduse muudatustest. Seega, mida on tööandjal koroonakriisist õppida 2020. aasta töövaidluskomisjoni praktika põhjal?

Lisaks peab kaugtööd tehes üha enam rõhku panema küberturvalisusele ning töötajate vaimsele tervisele. Kuidas luua oma inimestele turvalise kaugtöö võimalused? Millised psühhosotsiaalsed ohutegurid kaasnevad kaugtööga ning kuidas nendega toime tulla?

Sisutihedal konverentsipäeval räägivad uuendustest, aga ka teistest võtmetähtsusega teemadest valdkonna arvamusliidrid.

Konverentsile on oodatud personalitöötajad, ettevõtete juhid, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema ees ootavate tööõiguse muutustega.

Konverents toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 10:05

Konverentsipäeva avamine

Elina Soomets, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist

10:05 - 11:00

Millega tuleb arvestada tööandjatel ja teenuseosutajatel uute töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste kontekstis?

 • Kuidas suureneb tööandja vastutus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas?
 • Tööandja on kohustatud lisama töökeskkonna riskianalüüsi uuendatud riiklikus tööelu infosüsteemis hiljemalt 1.septembriks 2021. Millega on tegemist ja kuidas seda teha?
 • Kuidas iseteeninduskeskkond hõlbustab tööandjate tööd ja suhtlust järelevalveasutusega? Mis on loodav abivahend töökeskkonna riskide hindamiseks?
 • Millised ohutusalased lisakohustused tekivad teenuseosutajatel, kes tegutsevad võlaõiguslike lepingute alusel (nt käsundus- või töövõtuleping)?
 • Millises olukorras peab tööandja uurima ka tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuseosutaja kui tema koostööpartneriga?
 • Millele veel pöörata tähelepanu seoses seaduse muudatustega?

11:00 - 12:00

Mida peab teadma töötervishoiust ning tööohutusest kaugtöö puhul?

 • Kuidas tagada töötervishoid ja tööohutus kaugtöö puhul?
 • Milline vastutus on tööandjal ja töötajal? Millised on selle töövormiga kaasnevad kohustused ja õigused?
 • Millised on distantsilt töötamise ohud ja nendega kaasnevad tööstressorid?
 • Kuidas saab juht oma töötajaid efektiivselt toetada kaugtöö tegemise perioodil?

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 13:45

Töövaidluste lahendamise seaduse muudatused. Mida on tööandjal koroonakriisist õppida 2020. aasta töövaidluskomisjoni praktika põhjal?

 • Lepingu täitmisest tulenevad nõuded - tööga kindlustamine, töötasu/tööaja vähendamine. Mis läks valesti?
 • Lepingu ülesütlemine
  - töötaja algatus, TLS § 37 lg.5 või § 91 lg.2
  - tööandja algatus - koondamine või TLS § 86, 88?
 • Mis on tööandjatele uut ja selgemat töövaidluste lahendamise seaduses?

13:45 - 14:30

Töösuhet reguleerivad seaduse muudatused 2021. aastal

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; Õigusteaduskonna direktor

14:30 - 15:00

Kohvipaus maitsvate suupistetega

15:00 - 15:45

Kaugtöö ning küberturvalisus

 • Liisa Past

  Liisa Past

  Küberturbe ja kommunikatsiooni ekspert

 • Mida oleme digitaliseerumise ja infoturbe vaates õppinud koroonakriisist? Mida see üldse tähendas?
 • Mida see tähendab ettevõtetele?
 • Kuidas luua oma inimestele turvalise kaugtöö võimalused?
 • Millist tehnoloogiat ja milliseid teadmisi on vaja?

15:45 - 16:30

Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek

 • Kodukontori sündroom: tunnused, vältimine ja toimetulek
 • Mitmikstress: uuringu tulemused Eestis 2020, murede „nõiaring“, toimetulek
 • Mida töötaja saab ise teha? Kuidas juht saab töötajaid toetada psühhosotsiaalsete ohtude mõju vähendamiseks või vältimiseks?
 • Edu ABC: meeskond, suhtlemine , läbirääkimised, „ei“ ütlemine, konfliktide lahendamine, ühised prioriteedid, võimuvõitluse vältimine, töövahendid, töökoht, tööaeg, üksioleku aeg ja vaba aeg, reeglites kokkuleppimine, iga päeva jaoks eraldi koostegutsemise kava, motiveerige, premeerige

16:30 - 16:35

Konverentsipäeva lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Lektorite arv:
6
Sihtrühm:
Personalitöötajad, ettevõtete juhid, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema tööõigusega seotud muudatustega.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 8,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Kätlin Susi
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.