Lektor

Marina Järvis

Marina Järvis

PhD, Teadusjuht (EEK Mainor), dotsent (TalTech)

Marina Järvis on teadusjuht Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja dotsent Tallinna Tehnikaülikoolis (Taltech). Marina on diplomeeritud keemia insener (TalTech). Magistrikraad (M.Phil) on Marinale omistatud Bergeni ülikoolis Norras, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise valdkonnas. Doktorikraadi (PhD) kaitses Marina TalTech-is, ärijuhtimises. 2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö teadmusjuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse teemal ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu- ja tööohutusalaseid projekte. Peamisteks uurimissuundadeks on Marinal organisatsiooni- ja ohutuskultuur, juhtimisstiil, teadmusjuhtimine, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

Advertisement banner