Keskjuhtide konverents 2019: Keskendu hästitoimivale tiimile!

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.10.2019 - 17.10.2019 Registreerimise lõpp: 15.10.2019 Kestvus: Asukoht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Hind: 279 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Keskastmejuht on ettevõtte jaoks võtmeisik ja raudvara. Ta on tihti suurima pildi omaja, kes teab mis toimub all ja mida oodatakse üleval. Keskjuhil on oluline roll strateegiliste muutuste elluviimisel, lisaks on kohustused ja vastutus juhtide kui alluvate ees, eesmärgid mida täita ning meeskond keda tööle panna ning hästi juhtida. Intensiivse töö ning suure vastutusala tõttu unustatakse ära keskjuhi enda vajadused, kes on tihti ülekoormatud ning kimpus inimeste juhtimisega.

Konverentsi eesmärk on pöörata tähelepanu just keskastmejuhi enda vajadustele ja aidata lahendada talle tihti ette tulevaid tööalaseid probleeme; aidata neid ettevalmistada oma unikaalseks rolliks; õpetada enda ressursse säästlikult kuid efektiivselt rakendama.

Konverentsil osaleja saab juhised kuidas toime tulla enda ja alluvate emotsionaalse poolega igapäevatöös; kuidas panna tööle toimiv ning efektiivne meeskond. Konverentsi tulemusena oskab juht inimesi rohkem innustada ja motiveerida ühiste eesmärkide nimel pingutama. Läbi saadavate juhtimisvõtete muutub keskjuhi töö mõjusamaks, kuna ta suudab muuta alluvate töösse suhtumist oluliselt positiivsemaks.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsipäeva avamine


10:00 - 10:05

Kaido Pajumaa
“Parim koolitaja 2016“ ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja.

Kuidas keskastmejuhina tekitada sisemine tööõhin?


10:05 - 11:00

 • Kaido Pajumaa

  Kaido Pajumaa

  “Parim koolitaja 2016“ ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja

 • Keskastmejuht kahe tule vahel e. kuidas olla motiveeriv juht samas minetamata nõudlikkust?
 • Motiveerimine, aktiveerimine või stimuleerimine - missugust sina inimeste juhtimisel kasutad?
 • Kas sinu tänane juhtimine tekitab inimestes töörõõmu või tööpiina? Mis on selle hind ühistele tulemustele?
 • Inimeste keskne juhtimine: mis see on ja kuidas selle abil kiiremini ühiseid eesmärke saavutada?
 • Efektiivse juhtimise 3 põhilist tööriista.

Kuidas läbi delegeerimise parandada töösuhteid ning tõsta töö efektiivsust?


11:00 - 12:00

 • Praktiliste oskuste alus tuleb heast teoreetilisest taustast – uurime Maslow motivatsiooniteooriat
 • Arengut ja efektiivsust soodustav töökultuur – kas võimalik ka suurettevõttes?
 • Kuidas käivitada ja soodustada delegeerimist ja seeläbi jõuda kiiremini soovitud eesmärkideni
 • Delegeerimise praktilised näited läbi coachiva juhtimise

Lõuna


12:00 - 13:00

Kommunikatsioon kui juhi töövahend. Negatiivse info edastamine positiivses võtmes.


13:00 - 14:00

 • Aune Past

  Aune Past

  EPRA kommunikatsiooni konkursil sisekommunikatsiooni strateegia loomise eest eriauhinna saanud praktik ja koolitaja, sisekommunikatsiooni käsiraamatu “Too oma meeskond ühte paati” autor

 • Juhi imago, toetus juhile ja koostöö juhiga
 • Kolm küsimust, mis aitavad oma sõnumit koostada nii, et reaktsioon oleks see, mida juht ootab
 • Miks saadakse samast asjast erinevalt aru
 • Miks reageeritakse samale sündmusele erinevalt
 • Kuidas leida ühine keel
 • Kas juht peab iga kord õnnestuma
 • Koostöö uus tase
 • Töörõõm

Kasvatades pühendunud töötajaid säilitades sealjuures iseenda sisemine tasakaal


14:00 - 15:00

 • Töötaja pühendumise kasvatamine läbi juhi valikute ja hoiakute
 • Juhi võimalus ja vastutus enda tasakaalu säilitamiseks
 • Tasakaalu elemendid ning nende omavahelised mõjud
 • Kuidas hoida head tasakaalu ning vältida läbipõlemist

Kohvipaus


15:00 - 15:30

Kuidas viia läbi arengule suunatud personaalseid vestlusi kaasaeglasel moel?


15:30 - 16:30

Arenguvestlus on meetod, mida kasutatakse tulemuste saavutamiseks. Juht on arenguvestlusel organisatsiooni ja töötaja vahendaja rollis. Organisatsiooni seisukohalt on arenguvestluse kõige olulisem küsimus: kuidas organisatsioon saaks kaasa aidata sellele, et töötaja töötaks paremini. Kaasaegne arenguvestlus on töötaja varasemast enam töötaja professionaalsuse tõstmisele suunatud.

Arenguvestluse tulemuseks peaks olema

 • prioriteetide väljaselgitamine: kasutades Kepneri meetodit
 • selgelt formuleeritud eesmärk
 • olukorra hindamine: kasutades MOA teooriat
 • tegevusplaan eesmärgi saavutamiseks või probleemi lahendamiseks
 • tulemuse hindamiskriteeriumid

Arenguvestluse taustaks on väärtused

 • kindlad seisukohad – tööga seotud, töötajaga seotud, professionaalsusega seotud seisukohad
 • tõenduspõhised faktid – teadusteooriad, organisatsiooni andmed; praktikute arvamused; huvirühmade mured
 • tulemused - tööga seotud, töötajaga seotud, professionaalsusega seotud tulemused.
 • Pöörame tähelepani ka arenguvestluse läbiviimisele, töötaja suunamise ning mõjustamise võimalustele.

Konverentsipäeva lõpetamine


16:30 - 16:40

Kaido Pajumaa
“Parim koolitaja 2016“ ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

5

Sihtrühm:

Osakonna juhid, arendusjuhid, turundusjuhid, müügijuhid ning kõik teised keskastmejuhid

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 8 AT. Interaktiivsed ja praktilised ettekanded ning auditooriumi kaasatus, näited reaalsest elust.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 21.09.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 22.09. – 07.10.2019. Kui loobutakse hiljem kui 07.10.2019,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Reelika Andresson-Kesa, ürituse produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi