Eesti vaimse töötervise konverents: Tööta üleliigse pingeta!

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.09.2020 - 23.09.2020 Registreerimise lõpp: 03.09.2020 Kestvus: 9 AT Asukoht: Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4 Hind: 239 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Viletsa vaimse tervise tõhusaim tablett on meeldiv töökeskkond!

Mida vähem me vaimse töötervisega seotud probleemidest teame, seda suurem on oht ülepingeks. Kuidas me aga teame, et töötaja vaimne tervis on ohus? Valdavalt on levinud hoiak, et tööga seotud tundeid peab varjama ning töö tuleb sõltumata sisetundest ära teha.

Vaimse tervise olulised mõjutajad on kolleegide vahelised suhted, pikaajaline üksi töötamine ja võimetele mittevastav või üksluine töö. Kuna vaimse töö hulk kasvab jõudsalt, tuleb töötervist mõjutavate põhjustega tegeleda täna. Igas töökeskkonnas on erinevad vaimset töötervist ohustavad tegurid, seega tuleb kaardistada tööstressorid ning seejärel tegeleda põhjustajatega.

Konverentsi eesmärk on tõsta tööandjate teadlikust ning muuta seeläbi töötegemine pingevabamaks ning tõsta töötulemusi.

Konverents toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.
Advertisement banner

Programm

Registreerumine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Konverentsipäeva avasõna


10:00 - 10:05

 • Erik Perlin

  Erik Perlin

  Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, sündmuste produtsent, koolitaja

Kuidas edastada sõnum pingeid tekitamata?


10:05 - 10:45

Pingestaval sõnumil on teatud tunnused. See sõnum võib olla suiliselt vastuvõetamatu, see kõigutab kuulaja enesehinnangut, lõhub partneri arusaama maailmast, tekitab negatiivseid tundeid.

Pingete vältimiseks või maandamiseks on teatud põhimõtted. Need puudutavad ausust, osavõtlikkust ja usaldusväärsust. Samas on oluline, et sõnumi sisu oleks siiski arusaadav.

Pingepotentsiaaliga sõnumit saab erinevalt üles ehitada. Missugust mudelit konkreetsel juhul kasutada, see oleneb suhtlemisolukorrast ja partnerist. Erinevate võimaluste teadvustamine ja parima võimliku käitumisviisi valimine aitab pingeid leevendada, paremal juhul ka vältida.

Mida saab ise tööpinge vältimiseks ära teha?


10:45 - 11:30

 • dr Eda Merisalu

  dr Eda Merisalu

  Eesti Maaülikool, meditsiinidoktor, ergonoomika professor

Suured väljakutsed elus seavad meid kõrge psühho-emotsionaalse pinge seisundisse, mis on eelduseks kohanemisel keeruliste olukordadega. Kui stressitase jääb füsioloogilistesse piiridesse, on see vaimu ja keha treeningu protsess. Kuidas juhtida pingeid keerulistes tööolukordades, tuleb juttu antud konverentsi ettekandes.

Tööstressorite kaardistamine


11:30 - 12:00

 • dr Karin Reinhold

  dr Karin Reinhold

  Taltech Ärikorralduse instituudi töökeskkonna uurimisgrupi dotsent, PhD

 • Miks on vaja ettevõttes tööstressoritele tähelepanu pöörata?
 • Kuidas tööstressoreid hinnata ja kaardistada?
 • Kuidas juht saab töötajaid toetada tööstressoritega toimetulekul?
 • Mida töötaja saab ise enda jaoks ära teha, kui tööstress hiilib ligi?

Lõuna restoranis Merineitsi


12:00 - 13:00

Sotsiaalse distantseerumisega sh kaugtööga kaasnevad terviseriskid


13:00 - 13:45

Traditsioonilise töökoha põhise töökorralduse puhul võib mõelda kahele eesmärgile: saada töö tehtuks ja hoida tööga seotud probleemid minimaalsena. Viimane on oluline, sest probleemid ei lase tööga hakkama saada. Kaugtööga ei jää probleemid hiilima töökoha ümber vaid osa neist pääsevad töövõtjat kiusama rohkem kui olles töökohal. Probleeme tuleb juurdegi. Oodatavalt tahavad edaspidi rohkem töötajaid vähemalt osaliselt kodust töötada. Mida võis kevadisest kogemusest õppida?

Kuidas vabaneda hirmudest, olla enesekindel ning luua sisemine tasakaal?


13:45 - 14:30

 • Katrin Kaljula

  Katrin Kaljula

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Sisemine tasakaal on kui inimese tugisammas ja ankur,  kes on teadlik enda mõtetest, tunnetest või käitumistendentsidest. Sisemine rahu on see, mis aitab olla meil olevikus, jättes samal ajal kõrvale mineviku ja vahel ebamäärasust tekitava tuleviku.

Kuidas elada mõtestatud elu, püstitades endale eesmärke, mis on väärtustega kooskõlas?

Ettekandes tuleb juttu, kuidas leida endas sisemist tasakaalu (muu hulgas läbi kogemuslike harjutuste), mis on vastumürk ärevusele ja ebakindlusele.

Kohvipaus koos suupistetega


14:30 - 15:00

Mitmikstress: töö-, pere-, tervise- ja rahamured. Kuidas sellega toime tulla?


15:00 - 15:45

Mitmikstress on pingeseisund, kus stressorid (pinge allikad) on samaaegselt mitmes inimesele olulises eluvaldkonnas. Sarnaselt rööprähklemisega (multitasking), tavaliselt inimesed ei saa hästi hakkama ka sellega, et samaaegselt tulla toime paljude stressoritega mitmes olulises eluvaldkonnas. Me oleme kogenud, et keeruline on toimetulek samaaegselt stressoritega pereelus ja stressoritega tööl. Kui sellele lisanduvad veel mure oma tervise pärast, mure lähedaste inimeste pärast ning rahamured, siis tunneb inimene end olevat probleemide „nõiaringis“, milles väljasaamine ei ole lihtne, sest probleemid on omavahel läbipõimunud. Just mitmikstressiga olemegi pidanud toime tulema COVID 19 viiruspuhangu ajal. Kuidas mitmikstressist väljuda?

Kuidas aju meie söömist kontrollib?


15:45 - 16:15

Pole ühest vastust sellele,  miks me sööme just nii nagu sööme. Kindlasti on oma roll harjumustel kui kohalikul toidukultuuril. Toiduvalikud ja eelistused sõltuvad aga ka meeleolust, unekvaliteedist, füüsilisest koormusest ning  meie geneetilisest taustast. Kogu keerulist, söömisega seonduvat süsteemi, juhib aju. Seega tuleb kindlasti kasuks kui teame, mil moel aju meie eluviisile ja harjumuspärastele toiduvalikutele vastab. Kui ka kõike eluviisiga seonduvat pole alati võimalik muuta, siis mida paremad on meie teadmised, seda paremaid valikuid on meil võimalik enda ja oma tervise jaoks teha.

Konverentsipäeva kokkuvõtte


16:15 - 16:30

 • Erik Perlin

  Erik Perlin

  Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, sündmuste produtsent, koolitaja

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

8

Sihtrühm:

keskastmejuhid, tippjuhid, spetsialistid, sh töötervise spetsialistid, perearstid, töötervise arstid, töötervise edendajad

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 9 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus aruteludesse. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Ragne Talv

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.