Lektor

Katrin Kaljula

Katrin Kaljula

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Katrin Kaljula on kliiniline psühholoog ja kognitiiv-käitumisteraapia suunitlusega psühhoterapeut. Ta töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuses SENSUS. Tal on pikaajaline teraapia kogemus nii laste ja noorukite kui täiskasvanutega. Põhjalikumalt on ta uurinud ja käsitlenud noorukite depressiooni. Täiskasvanutega töös eelistab sekkumisi, mis on suunatud ärevushäiretele, trauma järgesetele probleemidele ja depressioonile.

Advertisement banner