Lektor

dr Eda Merisalu

dr Eda Merisalu

Eesti Maaülikool, meditsiinidoktor, ergonoomika professor

Doktoritöö on kaitstud patofüsioloogia erialal (Kaunase Meditsiiniakadeemias, 1992). Väitekiri pühendus stressi füsioloogilise vastuse uurimisele ekstremaaltingimustes (ajutrauma neurohormonaalsete mehhanismide analüüsile). Alates 1995 on põhiuuringud koondunud tööstressi ja läbipõlemist puudutavatele teemadele inimsuhtlevates ja kõrge vastutusega ametites (arstid, õed, õpetajad, juhid). Hulgaliselt olen juhendanud sel teemal ka üliõpilaste magistri- ja bakalaureusetöid töökeskkonna. Viimasel kümnendil on olulisele kohale tõusnud skeletilihasvaevuste põhjuste ja tagajärgede analüüs ning ennetamise meetmed. Sel teemal on avaldatud hulgaliselt ka viimase perioodi rahvusvahelisi artikelid (kokku üldse üle 200 publikatsiooni). Töötanudtöötervishoiu dotsendina Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas, Tervishoiu instituudis (1995-2014) ja alates 2014. a. Eesti Maaülikoolis, esialgu töötehnoloogia ja töötervishoiu dotsendina, seejärel ergonoomika professori ametikohal, sh vastutav ergonoomika magistriõppe programmi arendamise eest. Kõikide käsitletavate teemade hulgas (töötervishoid, tööohutus, tööfüsioloogia, tööpsühholoogia, ergonoomika) on esikohal kognitiivne ergonoomika ning vaimse tervise seisundi mõju hindamine skeletilihaskonna haigustele. Rahvusvahelise koostöö ring puudutab eelkõige töötervishoiu valdkonna võrgustikke. Alates 2008 ICOH (International Commission of Occupational Health) Eesti esindajana sekretäri ametis; 2009-2020 ErgoEst asutajaliige ja Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi liige (alates 1997). Retsensendiks mitmete rahvusvaheliste ajakirjade juures.