Tervishoiusekretäri arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 24.04.2023 - 24.04.2023 Registreerimise lõpp: 05.06.2023 Kestvus: 65 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1592 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Tervishoiusekretäri online-arenguprogramm

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse millistel õppepäevadel soovite osaleda.

Tervishoiusteenuste kvaliteet ning kättesaadavus sõltub suurel määral haiglate, perearstikeskuste ning muude tervishoiuasutuste administratiivtöötajatest. Nende tööülesanded sõltuvad konkreetse tervishoiuasutuse eripärast ning eeldavad nii baasteadmisi kui ka teatud spetsiifikaga meditsiinilisi teadmisi. Lisaks eelnimetatule oodatakse neilt head suhtlemisoskust, kiiret tegutsemist ning patsientide teabe konfidentsiaalsuse tagamist. Samuti peab meditsiiniasutuses töötav tervishoiusekretär toime tulema erineva taustaga inimeste ja olukordadega ning olema teadlik tervishoiuvaldkonna seadustest

Aktiivõppe eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tervishoiusekretäri väljaõppeks, et abistada tervishoiu tippspetsialiste administratiivtöö valdkonnas. Seejuures tagada kvaliteetne ning kiire tervishoiuteenus nii arstidele, õdedele kui ka patsientidele.

Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Koolituse läbinu mõistab tervishoiusasutuse administratiivtöö olemust; saab vajalikud teadmised dokumendihaldusest ning arhiveerimisest tervishoiuasutustes; saab ülevaate tervishoiuvaldkonna seadustest ning erinevatest meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest; teab, kuidas patsientide andmeid ning infot turvaliselt hoida, säilitada ja kaitsta; arendab sotsiaalseid suhtlemisoskusi ning -tehnikaid, mille abil toime tulla erinevates olukordades personali, patsientide ning nende lähedastega; omandab praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks jpm.

Praktilisi teadmisi jagavad Eveli BestermanJanne KerdoMari AsserAvely Raid-Lelov, Valdo Praust, Hille Oidema ning prof emer. Mare Teichmann.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 65 AT, millest iseseisev töö 24 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on edukalt läbinud 7 õppepäeva 8-st. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kaheksast põhjalikust õppepäevast. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega.

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogrammi osalemistasu on 1592 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1192 €+km). Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis 14 päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse millistel õppepäevadel soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 219 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Advertisement banner

Programm

18.04.2023

10:00 -13:30
1. ÕPPEPÄEV: Tervishoiusekretäri töö olemus


 • Eveli Besterman

  Eveli Besterman

  SA PERH, psühhiaatriakliiniku sekretär; Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kohtupsühhiaatria valdkonna peaspetsialist

 • Sissejuhatus teemadesse, millest koolitusel räägitakse ja miks need teadmised sekretäri töös olulised on
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tähtsamad isikuomadused ja oskused
 • Patsiendi /kliendi võrgustik, millist abi saab pakkuda sekretär
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tööülesanded, kohustused ja õigused
 • Sekretär tervishoiuasutuses – erisused, millega tuleb tervishoiuasutuse sekretäril kokku puutuda

24.04.2023

10:00 -14:00
2. ÕPPEPÄEV: Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest


 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandluse ülevaade
 • Tervishoiuteenuse osutamise leping - kes ja kuna peab/saab selle sõlmida; kes on lepingu osapooled?
 • Teavitatud nõusolek ja teenuse osutamise kohustus - kuna ja millest tuleb patsient informeerida; kas ravimisest saab keelduda?
 • Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel - kes vastutab ravivea eest; mis on karistused?
 • Tööõiguse olulisemad punktid igapäeva töö korraldamisel

02.05.2023

10:00 -13.30
3. ÕPPEPÄEV: Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine


 • Emotsionaalne intelligentsus. Emotsionaalsed oskused tööl ja emotsionaalsete oskuste arendamine: eneseteadlikkus, enesejuhtimine, enesemotivatsioon, tööalaste suhete suunamine, sotsiaalne teadlikkus ja sotsiaalsed oskused. Emotsionaalsete oskuste seos töö tulemuslikkusega. Meditsiinipersonali tööga seotud emotsionaalne intelligentsus ja emotsionaalsed oskused (PE Konsult uuringud, 2018). Meditsiinipersonali tööga seotud emotsionaalse intelligentsuse ja emotsionaalsete oskuste seotus töö tulemuslikkusega (PE Konsult uuringud, 2018).
 • Sotsiaalne intelligentsus. Sotsiaalsed oskused tööl ja sotsiaalsete oskuste arendamine: igapäevased kombed tööl, verbaalne kommunikatsioon tööl, mitteverbaalne kommunikatsioon tööl, tööalasest sotsiaalsest informatsioonist arusaamine ja selle analüüs, tööalane suhtlemiskompetentsus, avatus ja ausus. Meditsiinipersonali tööga seotud sotsiaalne intelligentsus ja sotsiaalsed oskused (PE Konsult uuringud, 2018). Meditsiinipersonali tööga seotud sotsiaalse intelligentsuse ja sotsiaalsete oskuste seotus töö tulemuslikkusega (PE Konsult uuringud, 2018).
 • Empaatia: kognitiivne, emotsionaalne ja kaastundlik empaatia. Empaatia arendamine tööl. Meditsiinipersonali tööga seotud empaatia seos töö tulemuslikkusega (PE Konsult uuringud, 2018).
 • Meditsiinipersonali emotsionaalne heaolu tööl (PE Konsult uuringud, 2018). Tööga seotud emotsionaalse heaolu seos töö tulemuslikkusega (PE Konsult uuringud, 2019-2020).
 • Tööga seotud positiivsed ja negatiivsed emotsioonid (PE Konsult uuringud, 2019-2020).

09.05.2023

10:00 -13:15
4. ÕPPEPÄEV: Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös


 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

 • Dokumendihalduse korraldus tervishoiuasutuses, valdkonda reguleerivad õigusaktid - miks peame ja millal järgima?
 • Töökorralduslike juhiste koostamise põhimõtted (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust)
 • Dokumentide loomise põhimõtted, korrektsete dokumentide loomine (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll)
 • Dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistrid, dokumentide menetlemistoimingud
 • Infosüsteemide kasutamine dokumendihalduse protsessides
 • Dokumentide hoidmine, säilitamine
 • Info edastamise, vahetamise põhimõtted (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine

16.05.2023

10:00 -14:00
5. ÕPPEPÄEV: Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös


 • Hille Oidema

  Hille Oidema

  Eesti Arhivaaride Ühing, vabakutseline lektor

 • Meditsiinis tekkivate dokumentide hoiustamine
 • Kuidas dokumente säilitada ning arhiveerida?
 • Praktilised nõuanded, kuidas hallata erinevaid dokumente ja süsteeme asjaajamises ja arhiivihoidlas
 • Tekkinud dokumentidest ülevaadete koostamine

23.05.2023

10:00 -14:00
6. ÕPPEPÄEV: Ravikindlustussüsteem, Tervisekassa hüvitised


 • Ravikindlustussüsteem - tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid - sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
 • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
 • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
 • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis - õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
 • Tervisekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
 • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
 • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal

30.05.2023

10:00 -14:00
7. ÕPPEPÄEV: Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest


 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • E-tervise ülesehitus Eestis
 • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
 • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?
 • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus - tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
 • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas - teenused arsti töölaualt patsiendini

06.06.2023

10:00 -13:30
8. ÕPPEPÄEV: Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes


 • Meditsiiniandmed kui eri liiki (delikaatsed) isikuandmed, mis vajavad kindlat kaitset ning nende töötlemine
 • Mis ohud meditsiinitöötajat ja tema arvutit internetis varitsevad?
 • Miks ei saa meditsiinitöötaja kõike küberturvet puudutavat delegeerida "itimeestele"?
 • Millised on andmekaitsenõuded tervishoiuasutustes?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

7

Sihtrühm:

Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 65 AT, millest iseseisev töö 24 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on edukalt läbinud 7 õppepäeva 8-st. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kaheksast põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.