• Avely Raid-Lelov

    Avely Raid-Lelov

    Eesti Haigekassa, Ravikindlustuse osakonna juhataja

Avely Raid-Lelov on omandanud juristi kutse Tallinna Majanduskoolis, hetkel omandamas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis magistrikraadi teenuste disaini ja juhtimise erialal. Eesti Haigekassas töötab aastast 2004, ta on juhtinud Pärnu klienditeeninduse bürood, töötanud ravikindlustuse ja e-teenuste osakonna peaspetsialistina ning alates 2019.a. on ametis Ravikindlustuse osakonna juhatajana. Ta on juhtinud ühtse elektroonilise andmevahetusplatvormi EESSI, mille kaudu vahetatakse sotsiaalkindlustusalaseid andmeid EL ja EMP liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kasutusele võtmist haigekassas, teinud koostööd Töötukassa koostööpartneriga ja koolitanud tööharjutajaid erinevatel haigekassa teemadel.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt