Lektor

Avely Raid-Lelov

Avely Raid-Lelov

Tervisekassa, Ravikindlustuse teenuse juht

Avely Raid-Lelov on omandanud juristi kutse Tallinna Majanduskoolis, hetkel omandamas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis magistrikraadi teenuste disaini ja juhtimise erialal. Tervisekassas töötab aastast 2004, ta on juhtinud Pärnu klienditeeninduse bürood, töötanud ravikindlustuse ja e-teenuste osakonna peaspetsialistina ning alates 2019.a. on ametis Ravikindlustuse osakonna juhatajana. Ta on juhtinud ühtse elektroonilise andmevahetusplatvormi EESSI, mille kaudu vahetatakse sotsiaalkindlustusalaseid andmeid EL ja EMP liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kasutusele võtmist haigekassas, teinud koostööd Töötukassa koostööpartneriga ja koolitanud tööharjutajaid erinevatel haigekassa teemadel.

Advertisement banner