Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 30.03.2022 - 30.03.2022 Registreerimise lõpp: 22.05.2022 Kestvus: 72 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1701 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 29. märtsini Soodushind: 1341 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja online-arenguprogramm

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Tervishoiusteenuste kvaliteet ning kättesaadavus sõltub suurel määral haiglate, perearstikeskuste ning muude tervishoiuasutuste administratiivtöötajatest. Nende tööülesanded sõltuvad konkreetse tervishoiuasutuse eripärast ning eeldavad nii baasteadmisi kui ka teatud spetsiifikaga meditsiinilisi teadmisi. Lisaks eelnimetatule oodatakse neilt head suhtlemisoskust, kiiret tegutsemist ning patsientide teabe konfidentsiaalsuse tagamist. Samuti peab meditsiiniasutuses töötav tervishoiusekretär toime tulema erineva taustaga inimeste ja olukordadega ning olema teadlik tervishoiuvaldkonna seadustest

Aktiivõppe eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tervishoiuasutuse administratiivtöötaja väljaõppeks, et abistada tervishoiu tippspetsialiste administratiivtöö valdkonnas. Seejuures tagada kvaliteetne ning kiire tervishoiuteenus nii arstidele, õdedele kui ka patsientidele.

Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Koolituse läbinu mõistab tervishoiusasutuse administratiivtöö olemust; saab vajalikud teadmised dokumendihaldusest ning arhiveerimisest tervishoiuasutustes; saab ülevaate tervishoiuvaldkonna seadustest ning erinevatest meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest; teab, kuidas patsientide andmeid ning infot turvaliselt hoida, säilitada ja kaitsta; arendab sotsiaalseid suhtlemisoskusi ning -tehnikaid, mille abil toime tulla erinevates olukordades personali, patsientide ning nende lähedastega; omandab praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks jpm.

Praktilisi teadmisi jagavad Eveli BestermanJanne KerdoMari AsserErik RüütelAvely Raid-Lelov, Valdo Praust, Hille Oidema ning Katrin Roosileht.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 72 AT, millest iseseisev töö 26 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on edukalt läbinud 8 õppepäeva 9-st. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb üheksast põhjalikust õppepäevast. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega.

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogrammi osalemistasu on 1701 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1341 €+km). Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis seitsme päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse millistel õppepäevadel soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 149 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. NB! Osaledes ainult ühel päeval on ühe päeva hind 169 €+km.

Advertisement banner

Programm

30.03.2022

10:00 -13:30
1. ÕPPEPÄEV: Tervishoiusekretäri töö olemus


 • Eveli Besterman

  Eveli Besterman

  SA PERH, psühhiaatriakliiniku sekretär; Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kohtupsühhiaatria valdkonna peaspetsialist

 • Sissejuhatus teemadesse, millest koolitusel räägitakse ja miks need teadmised sekretäri töös olulised on
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tähtsamad isikuomadused ja oskused
 • Patsiendi /kliendi võrgustik, millist abi saab pakkuda sekretär
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tööülesanded, kohustused ja õigused
 • Sekretär tervishoiuasutuses – erisused, millega tuleb tervishoiuasutuse sekretäril kokku puutuda

06.04.2022

10:00 -14:00
2. ÕPPEPÄEV: Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest


 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandluse ülevaade
 • Tervishoiuteenuse osutamise leping - kes ja kuna peab/saab selle sõlmida; kes on lepingu osapooled?
 • Teavitatud nõusolek ja teenuse osutamise kohustus - kuna ja millest tuleb patsient informeerida; kas ravimisest saab keelduda?
 • Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel - kes vastutab ravivea eest; mis on karistused?
 • Tööõiguse olulisemad punktid igapäeva töö korraldamisel

13.04.2022

10:00 -14:00
3. ÕPPEPÄEV: Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest


 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • E-tervise ülesehitus Eestis
 • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
 • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?
 • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus - tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
 • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas - teenused arsti töölaualt patsiendini

20.04.2022

10:00 -13:30
4. ÕPPEPÄEV: Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös


 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

 • Dokumendihalduse korraldus tervishoiuasutuses, valdkonda reguleerivad õigusaktid - miks peame ja millal järgima?
 • Töökorralduslike juhiste koostamise põhimõtted (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust)
 • Dokumentide loomise põhimõtted, korrektsete dokumentide loomine (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll)
 • Dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistrid, dokumentide menetlemistoimingud
 • Infosüsteemide kasutamine dokumendihalduse protsessides
 • Dokumentide hoidmine, säilitamine
 • Info edastamise, vahetamise põhimõtted (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine

27.04.2022

10:00 -14:00
5. ÕPPEPÄEV: Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised


 • Ravikindlustussüsteem - tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid - sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
 • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
 • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
 • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis - õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
 • Haigekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
 • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
 • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal

04.05.2022

10:00 -14:00
6. ÕPPEPÄEV: Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös


 • Hille Oidema

  Hille Oidema

  Eesti Arhivaaride Ühing, vabakutseline lektor

 • Meditsiinis tekkivate dokumentide hoiustamine
 • Kuidas dokumente säilitada ning arhiveerida?
 • Praktilised nõuanded, kuidas hallata erinevaid dokumente ja süsteeme asjaajamises ja arhiivihoidlas
 • Tekkinud dokumentidest ülevaadete koostamine

11.05.2022

10:00 -14:00
7. ÕPPEPÄEV: Emotsionaalse intelligentsuse arendamine


 • Emotsionaalse võimekuse arendamine töökohal – kuidas juhtida enda emotsioone?
 • Kuidas empaatia abil kolleege ja patsiente paremini tajuda ja parem kontakt saavutada?
 • Kuidas pingelises situatsioonis rahulikuks jääda?
 • Praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks

18.05.2022

10:00 -13:30
8. ÕPPEPÄEV: Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes


 • Meditsiiniandmed kui eri liiki (delikaatsed) isikuandmed, mis vajavad kindlat kaitset ning nende töötlemine
 • Mis ohud meditsiinitöötajat ja tema arvutit internetis varitsevad?
 • Miks ei saa meditsiinitöötaja kõike küberturvet puudutavat delegeerida "itimeestele"?
 • Millised on andmekaitsenõuded tervishoiuasutustes?

23.05.2022

10:00 -14:00
9. ÕPPEPÄEV: Suhtlemispsühholoogia


 • Erik Rüütel

  Erik Rüütel

  Tervisekliinik OÜ, psühholoog; Sisekaitseakadeemia, lektor

 • Milline suhtleja ma olen ja milline suhtlusstiil mulle sobib?
 • Raske/negatiivse sõnumi oskuslik edastamine patsiendile ja tema lähedastele
 • Eri kultuuritaustaga ning erivajadustega patsiendid
 • Enesekehtestamine pingelistes suhtlemissituatsioonides ja konfliktsituatsioonides
 • Eduka suhtlemise võti on oskus empaatiliselt kuulata
 • Kuidas suhelda ebasümpaatse kolleegi ning kliendi/patsiendiga?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

8

Sihtrühm:

Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 72 AT, millest iseseisev töö 26 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele.Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on edukalt läbinud 8 õppepäeva 9-st. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb üheksast põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.