Uus tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustuse seadus

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 31.05.2023 - 31.05.2023 Registreerimise lõpp: 02.05.2023 Kestvus: 3 AT Asukoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4) Hind: 239 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Uus tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustuse seadus

2022. aasta kevadel võeti Riigikogus vastu tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustuse seadus, mis jõustub 2024. aasta 1. juulil. Ühelt poolt annab tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustus ehk nn patsiendikindlustus patsiendile kindluse, et kui tema ravimisel läheb midagi valesti, siis saab ta eraõigusliku kindlustussüsteemi kaudu hüvitise. Teisalt annab patsiendikindlustuse seadus arstile turvatunde, et eksimuse korral ei pea ta kahju isiklikult hüvitama.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest, 2024. aasta 1. juulil jõustuvast tervishoiuteenuse osutaja kohustuslikust vastutuskindlustuse seadusest. Lisaks räägime koolitusel põhjalikult ravivigade õiguslikust olemusest ning toome näiteid praktikast.

Koolituse läbinu teab, mis on patsiendikindlustuse seaduse eesmärk ning kellele see kohaldub, millal on tegemist kindlustusjuhtumiga patsiendikindlustuse seaduse tähenduses, millised on kindlustussummad, milline kahju kuulub seaduse alusel hüvitamisele ning kes saab hüvitist nõuda. Samuti teab koolituse läbinu, kuidas muutub tervishoiutöötaja isiklik tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus ning mis juhtub siis, kui tekkinud kahju ületab hüvitiste piirmäärasid.

Praktilisi teadmisi jagavad Advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik, kes osales patsiendikindlustuse eelnõu väljatöötamise töögrupis ning advokaadibüroo Lextal advokaat Getter Ulla.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja kohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Uus tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustuse seadus ja ravivead


10:00 - 12:00

  • Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse ehk nn patsiendikindlustuse eesmärk – miks on meile seda uut seadust üldse vaja ning milliseid muutuseid loodetakse sellega saavutada?
  • Millal on tegemist kindlustusjuhtumiga uue vastutuskindlustuse seaduse valguses, kes ja kui kaua saab nõudeid esitada ning missugune kahju kuulub hüvitamisele?
  • Mis on raviviga õiguslikus mõttes, kuidas ravivea olemasolu õiguslikult kindlaks tehakse ning kes täna ravivea eest vastutavad, sh näited kohtupraktikast seoses ravivigadega.
  • Ravivead ja nendest teatamine mujal maailmas versus Eestis ning põhjused, miks ravivigadest sageli ei teatata.
  • Tervishoiutöötaja tsiviil- ja kriminaalõigusliku vastutuse muutumine uue seaduse valguses.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Oodatud on tervishoiuteenuste osutajad - tervishoiutöötajad, juriidilised isikud ja FIE-d, raviasutuste esindajad ning kõik teemast huvitunud.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 3 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik koolitusel osalejad. Programm toimub veebikeskkonnas. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.