EESTI PSÜHHOLOOGIA KONVERENTS 2013: Hea töökoht, hea tervis!

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.02.2013 - 28.02.2013 Registreerimise lõpp: 26.02.2013 Kestvus: Asukoht: Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt 4, Tallinn) Hind: 188 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Konverentsi eesmärk on parandada töötajate psühholoogilist heaolu töökohal ning jagada värskeid mõtteid tuleviku tööpsühholoogiast. Üha enam organisatsioone mõistab, et edu taga on põhiliselt töötajate vaimne tasakaal ning pühendumus. Töötajate vaimne tervis on oluline tervise ja töövõime näitaja. Kogu päeva vältel jagatakse nõuandeid psühholoogilise töötervise kvaliteedi tõstmiseks.

Eelmiste aastate psühholoogiakonverentsid on saanud osalejate poolt väga kõrge hinnangu!
Eesti Psühholoogiakonverents 2012: „Inimsuhted ja meeldiv töökeskkond”

Eesti Psühholoogiakonverents 2011: „Vaimne tervis töökeskkonnas”

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Konverentsipäeva avasõna


10:00 - 10:05

 • Tõnis Arro

  Tõnis Arro

  Executive Lab, ettevõtja, konsultant, koolitaja

Tõnis Arro
Executive Lab, ettevõtja, konsultant, koolitaja

Terve töökoht? Psühholoogilised ohutegurid tööl


10:05 - 10:30

 • Külli Luuk

  Külli Luuk

  Tervise Arengu Instituut, töökoha tervisedenduse valdkonna juht

Külli Luuk
Tervise Arengu Instituut, vanemspetsialist

 

Tööpsühholoogia kaasajal


10:30 - 11:00

Mare Teichmann
TTÜ Tööstuspsühholoogia Instituut, professor, õppetooli juhataja

Tööpsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia, personalipsühholoogia (EuroPsy standard)

 • Tööpsühholoogi töö peamiseks eesmärgiks on tõsta töö tootlikkust seljuures kahjustamata töötajate vaimset tervist ja suurendades töötajate tööalast psühholoogilist heaolu ning tööelu kvaliteeti.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on tööpsühholoogi osa tööülesandeid fikseeritud.
 • Muutused töömaailmas ja tööpsühholoogia.

Töötajate motiveerituse ja heaolu tähtsustamine


11:00 - 11:30

 • Mait Raava

  Mait Raava

  Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant


Mait Raava

Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

 • Heaolu aktuaalsus motivatsioonis eile, täna ja homme
 • Sotsiaalsete oskuste, inimestevahelise sideme ja sotsiaalse toetuse tähtsus heaolus
 • Heaolu arvestav töö eesmärgistamine, kujundamine ja juhtimine

Tööga seotud hirmud


11:30 - 12:00

 • Margit Tamm

  Margit Tamm

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Margit Tamm
Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Hirm on subjektiivne tunne, mis tekib reaktsioonina millelegi, avaldub meie mõtetes, kehalistes reaktsioonides ja väljendub käitumises. Hirm võib ootamatult tekkida sellistes situatsioonides kus reaalset ohtu ei ole, aga süda peksab, suu kuivab, käed värisevad, hingata on raske ja sees keerab. Kehalised reaktsioonid võivad muutuda nii häirivaks, et nendega toimetulekuks võetakse kasutusele strateegiaid, mis aitavad hirmutunnet kas varjata või siis vähendada. Need strateegiad on aga vaid lühiajaliselt efektiivsed, sest vähendavad hirmu hetkeks ja aitavad seda teiste eest varjata. Pikaajalises perspektiivis on aga  nende mõju vastupidine, hirm süveneb ja enesekindlus väheneb, järjest rohkem ja sagedamini on tarvis neid strateegiaid kasutada. Selle tagajärjel võivad muutuda suhted kolleegidega, koostöö on häiritud, töö tulemustest rääkimata. Ettekandes keskendutakse erinevatele tööga seotud hirmudele, kirjeldatakse hirmu olemust ja tõendatud efektiivsusega strateegiaid hirmuga toimetulekuks.

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Tööpsühholoogiaalaste raamatute tutvustamine ning müük

Kuidas olla töökohal kiire kohaneja


13:00 - 13:55

Alexander Kotchubei
Meta-Profit, juhataja, konsultant
 • Positiivne sisekliima - kus asuvad selle sisemised põhjused
 • Töötaja väärtuspõhine vastavus tema tööülesannetele
 • Milles peitub rahulolu, kus peitub meie sügav sisemine motivatsioon?
 • Kuidas valida töötajat vajalike funktsioonide rakendamiseks?

Vaimsest tööpingest vabaks


13:00 - 13:55

Taimi Elenurm
TTÜ Tööstuspsühholoogia Instituut, lektor
 • Mis meid aktiveeribja miks miski meid  köidab? Aktiveerituse ja motiveerituse piirid, piirangud ja kasu(m)likkus.  Kaasahaaratuse  paradoksid.
 • Kas töös jaksamine  =  tervena elatud aastad? Kuidas pühendumine ja kaasatus võtmekvaliteetideks muuta. Pühendumise paradoksid.
 • Millal on stress tervislikja kuidas end karastada pinget nautima? Tarmukus, pühendumine ja tähendus kui võtmekvaliteedid. Stressi paradoksid.
 • Tervisejuhtimise kõva pähkel. Mida teha, et  luua elutervet tasakaalu.  Kaasahaaratuse, pühendumise ja pinge tasakaalustamise paradoksid.

Töösuhete korrastamine


13:00 - 13:55

Merle Lõhmus
TTÜ Tööstuspsühholoogia Instituut, lektor
 • Juhtum ”Sassis töösuhted”. Analüüs, arutelu, lahendused
 • Töösuhete ülesehitamine: mis oleks mõistlikum, kas harutada sassis suhteid või alustada ”nullist” ?
 • Mis oleksid ühel või teisel juhul esimesed sammud? Diskussioon

Sotsiaalne intelligentsus tööl


14:00 - 15:00

Liina Randmann
MSc; TTÜ Tööstuspsühholoogia Instituut, lektor

Sotsiaalset intelligentsust käsitletakse kui suhete tarkust, mis võimaldab mõista inimeste vahel juhtuvat ja luua konstruktiivseid ja jätkusuutlikke suhteid. Jätkusuutlikkus ja positiivne töökeskkond on nii organisatsiooni kui üksikisiku arengu eelduseks. Et püsida turul konkurentsivõimelisena on üha olulisem osata teha koostööd, seda nii vahetus töötegemises, kui ühise teadmuse loomisel. Arengut toetava positiivse töökeskkonna loomisel on oma osa igal üksikisikul, sõltumata nende ülesannetest ja positsioonist organisatsioonis.

Suhtlemine koosneb mõistusest ja emotsioonidest. Meie sotsiaalsest intelligentsusest sõltub see, millises järjekorras, vahekorras ja intensiivsusega me neid suhtlemisel teiste inimestega kasutame. Sotsiaalne intelligentsus väljendub oskuses suhelda teistega kohaselt ja tõhusalt. Kohane käitumine väljendab väärtusi, millest see kantud on ja tõhusus võimaldab saavutada suhtlemisele või koostööle seatud eesmärke.

 • Kuidas osata olla eeskujuks ja innustada teisi?
 • Kuidas tunnustada ja kaasata teisi?
 • Milline saaks olla iga üksikisiku panus positiivse tööõhkkonna loomisel?

Depressiooni ja ülemäärasest ärevusest tulenevate probleemide ennetamine tööl


14:00 - 15:00

 • Margit Tamm

  Margit Tamm

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Margit Tamm
Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Depressioon ja erinevad ärevushäired on kõige sagedasemad psüühika- ning käitumishäired kliinilise psühholoogi praktikas. Mainitud seisundid ei teki kunagi üleöö. Paljud sümptomid võivad ilmneda palju aega enne seda, kui häire ise välja kujuneb. Kõik inimesed tunnevad aeg ajalt ärevust, näiteks olulisel koosolekul või autoriteetsete inimeste ees sõna võttes. Samuti on kõigil meil aeg-ajalt paha tuju, madal motivatsioon või väsimus. See ei tähenda, et meil oleks kliiniliselt diagnoositav depressioon või mõni ärevushäiretest. Need häired on dimensionaalsed, tekivad tasapisi nii, et mainitud sümptome tuleb juurde, need kestavad kauem ja häirivad elu enam. Infotoas käsitletakse tõendatud efektiivsusega psühhoteraapiameetodite (kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia) kasutamist nii tööl kui sellest vabal ajal.

Kohvipaus


15:00 - 15:30

Tööpsühholoogiaalaste raamatute tutvustamine ning müük
Muusikaline meelelahutus Mihkel Mattisen'ilt

Paneeldiskussioon: Unistuste töökoht!


15:30 - 16:15

 • Tiina Saar

  Tiina Saar

  Proekspert AS, personalijuht; hinnatud karjäärinõustaja

Diskussiooni juhib Tõnis Arro.

Paneeldiskussioon: Muutuste juhtimise psühholoogia ja kommunikatsioon


16:15 - 16:45

 • Ruth Alas

  Ruth Alas

  Estonian Business School, professor, teadusprorektor, juhtimise õppetooli juhataja

 • Tiina Tšatšua

  Tiina Tšatšua

  Estonian Business School, õppejõud

Diskussiooni juhib Tõnis Arro.

Kokkuvõte konverentsist


16:45 - 17:00

Tõnis Arro
Executive Lab, ettevõtja, konsultant, koolitaja

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei