Eesti Personalitöötajate Konverents 2019: Personalispetsialist kui inimhingede insener

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.11.2019 - 28.11.2019 Registreerimise lõpp: 26.11.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Sky Hotel (Rävala puiestee 3, Tallinn) Hind: 269 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Olukorras, kus töötuse määr on viimase kümnendi madalaimal tasemel, seisab personalijuht ja -spetsialist igapäevaselt silmitsi uute väljakutsetega. Ta on justkui inimhingede insener, kelle ülesandeks on leida tasakaal kasumi ja töönaudingu vahel ning olla ühendavaks sillaks juhtkonna ja töötajate vahel. Personalijuht teab, et tegelik ettevõtte väärtus peitub inimkapitalis. Kuidas luua töökultuur, et inimesed ei sooviks töölt lahkuda? Millist abi  pakuvad inimeste juhtimisel kaasaegsed instrumendid nagu job crafting ja töödisain? Kuidas ära tunda juhtimispraaki ning kuidas saab personalijuht muuta juhtimiskultuuri?

Konverentsi eesmärgiks on anda personalijuhile ja -spetsialistile kõige värskemad teoreetilised ning praktilised tööriistad usaldusliku koostöösuhte ning töökeskkonna loomiseks.

Konverentsipäeva juhib Circle K Eesti peadirektor ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:00 - 09:45

Meeleolukas hommikukontsert


09:45 - 10:00

Unustamatuid ABBA hitte akustilises versioonis esitavad duo Lauri Lehtsaar  ja Carine Jessica Kostla.

Konverentsipäeva avamine


10:00 - 10:10

 • Kai Realo

  Kai Realo

  Circle K Eesti AS, peadirektor ja juhatuse liige; Eesti Tööandjate Keskliit, volikogu esinaine

Tööturg 2035. aastal – mida oodata?


10:10 - 10:45

 • Hõivatute arvu vähenemine kujuneb tõenäoliselt tööealiste arvu vähenemisest märgatavalt väiksemaks
 • Tööturg atomiseerub – järjest rohkem tegutsetakse iseseisva lepingupartnerina
 • Sisuliselt töövõtja, juriidiliselt ettevõtja – milliseid tööõiguslikke lahendusi maailmas nähakse?
 • Tehisintellekti mõju ulatub tööturul kaugemale kui varasemate tehnoloogiliste murrangute korral, suurima surve all on keskmise oskustasemega töökohad

Kehtivad ja planeeritavad uuendused tööõiguses


10:45 - 11:25

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Tööõigus on pidevas muutumises. Ettekanne keskendub aktuaalsetele uuendustele ja muudatustele, mis personalijuhi tööd oluliselt mõjutavad.

 • Tööandja mõiste – kas vajab täpsustamist?
 • Vanemapuhkuse ja isapuhkuse kasutamine töösuhetes
 • Võimalikud muudatused seoses paindlike töösuhetega
 • Tööohutuse ja töötervishoiu muudatused – kuidas neid on rakendatud?

Heade töösuhete mõju ettevõtte tulemustele


11:25 - 12:00

 • Kas/kuidas töökeskkonda ja -õhkkonda paremaks muuta? Mis sellest kasu on?
 • Kui õhkkonda pingestab võtmetöötaja…
 • Kuidas muuta tööjõu leidmine kergemaks?
 • Töötajate hoidmise kunst ning hea koostöö kui paremate tulemuste alus

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Psühhosotsiaalne ohutegur töökeskkonnas – Tööinspektsiooni vaade


13:00 - 13:30

 • Mis on psühhosotsiaalne ohutegur?
 • Psühhosotsiaalse ohuteguri eripärad
 • Kuidas ennetada psühhosotsiaalseid riske?
 • Tööandja roll
 • Töötaja roll
 • Mida Tööinspektsioon kontrollib?

Ületunnitöö ja 0-tunni leping


13:30 - 14:00

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • 0-tunni lepingud – mis need on?
 • Tükitöö versus ajatöö, võimalused
 • Kas töölepingu saab sõlmida ilma tööaja kokkuleppeta?
 • Töötaja iseseisev otsustuspädevus – millega arvestada?
 • Kuidas arvestada sellise töötaja ületunnitööd?
 • Näited kohtupraktikast

Kuidas töödisain ja job crafting aitavad ettevõttel toimida ja areneda?


14:00 - 14:30

 • Töö analüüs, disain ja crafting – mis need on?
 • Töödisain ja job crafting kui töövahendid muudatuste juhtimisel
 • Job crafting kui töötaja töövahend iseenda juhtimisel ja töö tähenduslikkuse loomisel
 • Teadlik suhete juhtimine job craftingu abil

Kohvipaus


14:30 - 14:50

Kuidas personalijuhina muuta ettevõttes juhtimiskultuuri?


14:50 - 15:35

 • Kaido Pajumaa

  Kaido Pajumaa

  “Parim koolitaja 2016“ ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja

 • Kas organisatsioonikultuur sööb tõesti strateegiat hommikusöögiks (nagu Peter Drucker öelnud on)?
 • 5 juhtimiskultuuri faasi organisatsioonis ja juhtide roll selles
 • Personalijuhi võimalused juhtimiskultuuri mõjutamiseks: raamistik, eeskuju ning tugi

Kuidas luua töökultuur, et inimesed ei sooviks töölt lahkuda?


15:35 - 16:05

 • Annika Oruaas

  Annika Oruaas

  DPD Eesti AS, personali- ja jätkusuutlikkuse juht

 • Läbimõeldud kontaktid töötajatega esimesest hetkest alates (töökuulutus, vestlus, töölepingu kokkulepped, sisseelamine, katseaeg jne)
 • Mõtestatud töö, vastutus- ja otsustusvabadus, areng, sisemine liikumine ettevõttes
 • Paindlikud tööajavormid, individuaalne lähenemine
 • Juhtimiskultuur, tunnustamine, märkamine

Kuidas ära tunda juhtimispraaki?


16:05 - 16:35

Kõik inimesed eksivad ja teevad vigu. Mõnede professionaalide puhul me ei taha seda teada. Näiteks, meile ei meeldi tõdeda, et ka kirurg võib eksida. Lennureisile minnes ei taha mõelda piloodi vigadest. Ei tahaks uskuda, et personalivalikul võivad juhtuda eksimused…

Praak või kehvad töötulemused on töötaja suutmatus oma tööga seotud nõudeid täita nii töö tulemuste kvantiteedi kui ka kvaliteedi osas. Võrreldes veel viie aasta taguste nõuetega, on need nõuded, mida täna töötajatele esitatakse, oluliselt muutunud. Ma ei hakka rääkima, mis Ameerikas toimub ega ümber jutustama mõnda inglisekeelset raamatut. Tuginen PE Konsult poolt 2019. aastal läbiviidud empiirilistele uuringutele 13. organisatsioonis, milles kokku osales 1203 töötajat, mis on juhtimispraak tänases Eestis.

Konverentsipäeva lõpetamine


16:35 - 16:40

Kai Realo
Circle K Eesti AS, peadirektor ja juhatuse liige; Eesti Tööandjate Keskliit, volikogu esinaine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Personalijuhid, personalispetsialistid, administratiivjuhid, raamatupidajad, suur- ja väikeettevõtete juhid ning kõik teised, kes hindavad kaasaegset juhtimist ja personalitööd.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 06.11.2019; 50% maksumusest ajavahemikul 07.11 – 20.11.2019 Kui loobutakse hiljem kui 20.11.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Konverentsi läbinu saab soovi korral tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Projektijuht:

Piret Lauk, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.