Hommikuseminar: Tööandjate uus kohustus – psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine ning riskide ennetamine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.10.2018 - 03.10.2018 Registreerimise lõpp: 01.10.2018 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Lähtuvalt 1. jaanuarist jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (nt tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks. Lisaks aitab vaimse töökeskkonna parendamine tõsta organisatsiooni tulemuslikkust 10% võrra.

Seminaripäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised, millised on lähtuvalt uuest seadusest tööandja kohustused psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevate tervisekahjustuste ennetamiseks. Lisaks räägitakse, kuidas ohutegureid lihtsate vahenditega mõõta ja milliseid muudatusi tuleb töökeskkonnas vajadusel läbi viia.

Seminari läbinu teab, kuidas parandada ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.

Praktilise ning vajaliku seminari viib läbi tööstuspsühholoogia professor ning hinnatud koolitaja Mare Teichmann.

*Psühhosotsiaalsed riskid tekivad töö puuduliku kavandamise, korraldamise ja juhtimise ning ka töö halva sotsiaalse konteksti tõttu. Need võivad tekitada psühholoogilisi, füüsilisi ja sotsiaalseid tagajärgi, näiteks tööstressi, läbipõlemist või depressiooni. Psühhosotsiaalseid riske võivad põhjustada näiteks järgmised töötingimused:

  • liigne töökoormus
  • töökoha vastuolulised nõuded ja rollide ebaselgus
  • vähene kaasatus töökorralduse üle otsustamisel ja vähe võimalusi mõjutada töö tegemise viisi
  • halvasti korraldatud organisatsioonimuutus, töökoha ebakindlus
  • puudulik suhtlemine, juhtkonna või kolleegide vähene toetus
  • psühholoogiline ja seksuaalne ahistamine, kolmandate isikute vägivald.

Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:40 - 10:00

Tööandjate uus kohustus – psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine ning riskide ennetamine


10:00 - 12:00

  • Kuidas mõõta ja kaardistada psühhosotsiaalsest töökeskkonnast tulenevaid ohutegureid?
  • Kuidas rakendada sellest lähtuvalt abinõusid tervisekahjustuse ennetamiseks?
  • Millised kohustused ja vastutuse paneb tööandjatele alates 1. jaanuarist jõustuv töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus?
  • Millist kasu organisatsioon psühhosotsiaalsete riskidega tegelemisest saab?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Seminar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Personalijuhid, personalispetsialistid, suur- ja väikeettevõtete juhid ning kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 11.09.2018; 50% maksumusest ajavahemikul 12.09 – 25.09.2018. Kui loobutakse hiljem kui 25.09.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.