Personali valiku protsess ja meetodid

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 02.03.2023 - 02.03.2023 Registreerimise lõpp: 01.03.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Personali valiku protsess ja meetodid

Pädevate töötajate leidmine on sageli tõsist pingutust nõudev ülesanne. Edu tagavad läbimõeldud valikukriteeriumid ning antud ettevõttele sobivate värbamise meetodite rakendamine.

Koolituse eesmärk on anda personali värbajatele ja personalitöötajatele praktilised juhtnöörid, milliseid personali valiku meetodeid võiks kasutada, et valik oleks tulemuslik ning tagaks sobiva töötaja leidmise pakutavale ametikohale.

Koolituse läbinu teab erinevaid personali valiku meetodeid: bio-andmete kogumist, kolleegide hinnanguid, soovitajate hinnanguid, struktureeritud intervjuud, võimekuse teste (sh. psühhomotoorse võimekuse ja kognitiivse võimekuse teste, IQ teste, emotsionaalse intelligentsuse teste, sotsiaalse intelligentsuse teste), isiksuse teste, aususe teste, kompetentsuse teste sh. proovitööd, käitumisülesandeid ja hindamiskeskuseid.

Koolituse läbinu oskab kriitiliselt hinnata ja teadlikult kasutada erinevaid meetodeid, mida kasutatakse personali valikul, talentide leidmisel ja juhtimisel, juhtide reservi loomisel ja arendamisel, töötajate individuaalsel arendamisel ja töötajate karjääri planeerimisel, töötajate juhendamisel, organisatsiooni kultuuri muutmisel, töö tulemuslikkuse tõstmisel.

Praktilisi teadmisi jagab prof. emer. Mare Teichmann.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Personali valiku protsess ja meetodid


10:00 - 11:30

  • Bio-andmed: CV, avaldus, andmete pisteline kontroll, taustauuring. Meetodite valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Kolleegide või endiste kolleegide hinnangud. Meetodite valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Soovitajate hinnangud. Meetodi valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Struktureeritud intervjuu. Meetodi valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Vaimne võimekus, intelligentsus. Võimekuse testid sh. üldise võimekuse testid. Psühhomotoorse ja kognitiivse võimekuse testid. Emotsionaalse intelligentsuse, sotsiaalse intelligentsuse testid. Veel personali valikul kasutatavaid vaimse võimekuse teste Eestis. Meetodite valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel.

Virgutuspaus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub


11:45 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

  • Isiksuse testid, tööalaste isiksuse omaduste küsimustik, tööalane kontrollkese. Veel personali valikul kasutatavaid isiksuse teste Eestis. Meetodite valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Aususe testid. Meetodi valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Proovitöö, töö simulatsioonid, tööks vajalike teadmiste/oskuste testid, loomingulisuse hindamise testid. Meetodite valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Käitumisülesanded, tööalase käitumise projektiiv-testid (nt. klienditeenindaja hoiakud), meeskonnatöö ülesanded. Meetodite valiidsus, plussid ja miinused kasutamisel
  • Hindamiskeskused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Personalijuhid ja -spetsialistid, personali värbajad, juhid, keskjuhid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.