Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 05.09.2023 - 05.09.2023 Registreerimise lõpp: 04.09.2023 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 4. septembrini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

Igas ettevõttes on inimesi, kes ei mõtle kaasa ning osutavad vastupanu tagasisidele, konstruktiivsele kriitikale ja parendusettepanekutele. Piisab ühest vastu töötavast inimesest, kes muudab koostöö keeruliseks ning töökeskkonna pingeliseks.

Koolitus käsitleb vastu töötamise peamiseid põhjusi, selle mõju meeskonna toimimisele ja töökeskkonnale ning annab praktilised võtted, kuidas juhtida vastu töötavaid inimesi ja viia nendega läbi vajalikke vestlusi, tagamaks meeskonna koostöö ja positiivne sisekliima.

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi võtteid vastu töötavate inimeste juhtimiseks, et tagada meeskonna ühtsustunne ja eesmärkidele suunatud töökeskkond.

Koolitusel osaleja omandab praktilised mõjutusvõtteid vastu töötavate inimeste juhtimiseks ja oskused neid seeläbi paremini koostööle juhtida.

Väärtuslikke nõuandeid jagab tunnustatud tööpsühholoogia professor Mare Teichmann.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?


10:00 - 13:15

 • Kes nad on, need raskesti juhitavad alluvad? Raskesti juhitavate alluvate sarnased tunnused:
  - Negatiivsed hoiakud ja pidev kurtmine
  - Kas „üks või teine“ ning „mina või sina“ hoiak
  - Ei mõtle kaasa ning osutab vastupanu tagasisidele, konstruktiivsele kriitikale ja parendusettepanekutele
  - Koostöövõimetu käitumine ja keeldumine meeskonnatööst
  - Raskused järgida juhtnööre (juhiseid)
  - Argumenteeriv, ebaviisakas, vägivaldne või häiriva käitumisega
  - Ei pea kinni tähtaegadest, jätab oma lubadused, kohustusd täitmata
  - Paindmatus ja vastupanu muutustele või uutele ideedele
  - Allumatus või juhiste järgimisest keeldumine
  Näited: nartsissistlik töötaja ja töö tulemuslikkus; töösõltlane ja töö tulemuslikkus; kõrge stressitasemega töötaja ja töö tulemuslikkus (PE Konsult uuringud, 2018-2022)
 • Juhitamatu töötaja mõju meeskonnale ja töökeskkonnale
  - Vähendab meeskonna motivatsiooni, kaasatust ja moraali
  - Tekitab meeskonnas pingeid ja konflikte
  - Vähendab koostööd ja meie-tunnet meeskonnaliikmetel
  - Suurendab meeskonnaliikmete stressi ja läbipõlemist
  - Vähendab pühendumust eesmärkide täitmisele
  - Suurendab töölt lahkumist (voolavust)
  - Vähendab usaldust juhtimise ja juhi vastu
  - Vähendab loovust ja innovatsiooni
  - Loob ettevõttele või osakonnale halva maine
  - Vähendab tootlikkust, moraali ja ettevõtte toodangu/teenuste kvaliteeti
 • Miks mõned alluvad on juhitamatud?
  - Varasem halb kogemus kehvade juhtidega, halva juhtimisega
  - Tunneb end alahinnatuna ja „nähtamatuna“
  - Kõrge stress ja läbipõlemine
  - Tahab iga hinna eest oma kohta säilitada
  - Motivatsioonipuudus
  - Laiskus
  - Ei sobitu kollektiivi
  - Konkurentsipõhine mõtteviis
  - Sotsiaalsete oskuste nappus
  - Emotsioonide kontrollimatus, impulsiivsus
  - Empaatia puudus
  - Ebamoraalsed hoiakud
  - Halvad harjumused
  - Hoolimatus teiste suhtes
  - Küünilisus
  - Mitteproduktiivne käitumine tööl, nt. varastamine, valetamine, hilinemine, puudumine jms. (PE Konsult uuring, 2018)
 • Miks juht vahel ignoreerib juhitamatu alluvaga seonduvat?
  - Koolituse ja konfliktijuhtimise oskuste puudumine
  - Raskused probleemi algpõhjuse tuvastamisel ja sellega tegelemisel
  - Juhitamatu töötaja on andekas, „asendamatu“ töötaja
  - Juht kardab oma suhteid rikkuda juhitamatu töötajaga
 • Kuidas juhtida juhitamatut alluvat
  - Analüüsige, kas teie olete selles probleemis kaasosaline (kohatu juhtimisstiil, liiga vähe tunnustust hea töö eest, mikrojuhtimine, töö halb organiseerimine jms.)
  - 23 kontrollivat küsimust iseenda juhtimisoskuste kohta
  - Koguge infot probleemi kohta
  - Konsulteerige personalitöötajaga
  - Vajadusel konsulteerige mõne kogenud juhiga
  - Planeerige juhitamatu töötajaga vestlus
  Näited: juhtide hinnangud oma töö tulemuslikkusele (PE Konsult uuringud, 2018)
 • Kuidas viia läbi vestlus juhitamatu töötajaga?
  - Eeltööd ja eelnevad selgitused
  - Vajaliku info kogumine (sh. kirjalik dokumentatsioon)
  - Vestluse aeg ja koht
  - Rääkige otsekoheselt ja ausalt probleemist. Keskenduge käitumisele, mitte isiksuseomadustele
  - Kuulake hoolega.
  - Olge lugupidav ja jääge rahulikuks
  - Pärast vestlust jälgige töötaja tegutsemisi

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud kõik, kellel on soov mõista hälbiva käitumise tagamaid ning saada põhjalikud teadmised, kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi