Toimetulek viha või teiste negatiivsete tunnetega tööl

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.06.2024 Registreerimise lõpp: 03.05.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. juunini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Toimetulek viha või teiste negatiivsete tunnetega tööl

Töökeskkonnas on emotsionaalse heaolu tagamine üha olulisemaks muutunud, kuna see mõjutab otseselt töötajate rahulolu, produktiivsust ja üldist tööõhkkonda. Viha ja teiste negatiivsete emotsioonide ebaefektiivne juhtimine võib põhjustada konflikte, vähendada meeskonnatöö efektiivsust ja mõjutada negatiivselt otsuste tegemist. Seega on kriitilise tähtsusega arendada töötajates oskusi ja tehnikaid, mis aitavad neil toime tulla stressi ja emotsionaalsete väljakutsetega, parandades seeläbi töökeskkonda ja edendades positiivseid tööalaseid suhteid ning tulemusi.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate oskusi ja teadmisi tööga seotud emotsioonide juhtimiseks, et parandada heaolu ja töö tulemuslikkust. Koolitus keskendub negatiivsete tunnete, eriti viha, mõistmisele ja toimetulekustrateegiatele, suhtlemisoskuste parandamisele keeruliste inimestega ning pikemaajaliste lahenduste leidmisele viha ja teiste negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks.

Koolituse läbinu:

 • Mõistab tööga seotud emotsioonide mõju heaolule ja töö tulemuslikkusele, sh viha negatiivset mõju tööalastele suhetele ja otsustusvõimele.
 • Tunneb ära negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused tööl ja oskab neid ennetada või leevendada.
 • Oskab rakendada sügava hingamise ja lõdvestustehnikaid ning mindfulness’i ja meditatsiooni praktikaid viha ja stressi maandamiseks.
 • Rakendab kehtestava suhtlemise oskusi ning probleemide ja konfliktide lahendamise strateegiaid, et suhelda efektiivselt keerulistes olukordades.
 • Arendab oma emotsionaalset ja sotsiaalset intelligentsust, et paremini mõista ja juhtida oma ning teiste emotsioone.
 • Kasutab empaatiat klientide ja kolleegide mõistmiseks, samas teadvustades empaatia läbipõlemise ohtu.
 • Õpib tundma pikemaajalisi strateegiaid viha ja teiste negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks, nagu loov väljendus, eneserefleksioon ja hobid.
 • Oskab suhelda negatiivselt meelestatud inimestega, muutes hoiakuid ja kasutades toimetulekuks erinevaid strateegiaid.

Väärtuslikke nõuandeid jagab Tallinna Tehnikaülikooli professor Mare Teichmann, kes viimased paarkümmend aastat on tegelenud töö- ja organisatsioonipsühholoogiaga.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

03.06.2024


09:20 – 09:30

Kogunemine veebikeskkonda

09:30 – 11:00

Toimetulek viha või teiste negatiivsete tunnetega tööl

Tööga seotud emotsioonid

 • Tööga seotud emotsionaalne heaolu ja töö tulemuslikkus.
 • Viha negatiivne mõju tööalastele suhetele.
 • Viha mõju otsustus- ja probleemide lahendamise võimekusele.
 • Negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused tööl.
 • Emotsionaalne taust tööl: tööga seotud positiivsed ja negatiivsed emotsioonid  (PE Konsult uuring, 2019). Muretsemine. Viha.

Viha või teiste negatiivsete emotsioonidega toimetulek tööl

 • Sügava hingamise ja lõdvestustehnikad.
 • Mindfulness ja meditatsiooni praktikad.
 • Kehtestav suhtlemisoskus.
 • Probleemide lahendamise ja konfliktide lahendamise strateegiad.
 • Emotsionaalse intelligentsuse arendamine: emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalne intelligentsus (PE Konsult uuring, 2019-2022).
 • Empaatia on abiks „raskete“ klientidega toimetulekul. Empaatia pahupool – läbipõlemine.
 • Automaatsed mõtted.
 • Time-out ja puhkepausid.
 • Kuidas teada, et emotsionaalne kontroll on taastunud?

11:00 – 11:15

Virgutuspaus

11:15 – 12:45

Koolitus jätkub

Mare Teichmann,
Tallinna Tehnikaülikooli professor

Toimivad pikemaajalised strateegiad vihaga toimetulekuks

 • Loominguline väljendus kunsti, kirjutamise või muusika kaudu.
 • Päeviku pidamine ja eneserefleksioon.
 • Hobide ja vaba aja tegevustega tegelemine.
 • Otsida tuge sõpradelt, perekonnalt või tugirühmalt
 • Eneseteadvuse ja eneseregulatsiooni harjutamine.
 • Füüsiline aktiivsus ja liikumine.
 • Isiklike viha vallandajate tuvastamine.

Kuidas suhelda negatiivselt meelestatud inimesega?

 • Kuidas suhelda negatiivse hoiakuga või üldiselt negatiivselt meelestatud kolleegi või kliendiga?
 • Hoiakute muutmine, manipuleerimisvõtted.
 • Seitse strateegiat toimetulekuks liialt emotsionaalsete või negatiivselt meelestatud või ebastabiilsete kolleegide või klientidega.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juhid, keskastmejuhid, personalijuhid, personalispetsialistid ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile