Üldinfo

Toimumise kuupäev:
29.02.2012
Registreerimise lõpp:
26.02.2012
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
150.00 € + km

Sotsiaalne toetus tööl hõlmab hoolivust ja empaatiavõimet, toetust kolleegide ja ülemuste poolt. Kui töötaja tunneb end olulise osana töökollektiivis, kus teda toetatakse ning tema tegemiste vastu huvi tuntakse, tõuseb töötahe ning -kvaliteet. Adekvaatne toetus aitab stressoritega toime tulla ning on oluline töörahulolu mõjutaja.

Eesti Psühholoogiakonverents 2011: „Vaimne tervis töökeskkonnas” sai osalejate poolt väga kõrge hinnangu!

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 10:05

Konverentsi avasõna

 • Katri-Evelin Kalaus

  Katri-Evelin Kalaus

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja juhatuse liige


Katri-Evelin Kalaus

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Konverentsi moderaator

10:05 - 10:10

Virgutus iidse Hiina Meditsiini abil

Rene Bürkland
Dao Hiina meditsiin keskus

Hiina meditsiini järgi voolab meie kehas eluenergia Qi. Kui Qi on vabas ja takistusteta voolamises, siis on organism terve, mõte liigub kiiresti, mälu on hea ja energiat on piisavalt. Kui inimene on liiga kaua ühes asendis (istumine, seismine vms.) või teeb ühesugust monotoonset liigutust, siis võib Qi vaba voolamine häiruda, tulemuseks pinged lihastes, valud, ebamugavustunne jne. Hiina võimlemisega saab kergesti Qi vaba liikumise taastada ja aidata meie kehal ja vaimul uuesti tasakaal saavutada.

10:10 - 10:45

Suhtlemine probleemsete isiksustega

Katri-Evelin Kalaus
Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Kognitiiv-käitumusliku isiksusehäirete teooria kohaselt erinevad probleemsed isiksused mitteprobleemsetest  iseloomujoonte väljendumise määra poolest. Probleemseid isiksusi (sh isiksusehäireid) iseloomustab mõne isiksuseomaduse liiasus või vähesus (Beck, Freeman, 1990). Ideaalselt on inimestel palju erinevaid oletusi ja tuumuskumusi, millest kõige kohasemat kasutatakse olukorras. Need oletused ja tuumuskumused aitavad tõlgendada minevikukogemusi ning teha ennustusi tuleviku kohta.

Bioloogia ja sotsiaalse kogemuse koosmõjul kujunevad mõnel inimesel rigiidsed oletused ja tuumuskumused, mis on mõistetavad negatiivsete lapsepõlvekogemuste valguses, viivad jäikade interpersonaalsete strateegiateni või olla mõnes olukorras ka väga kohased.

Inimesed käituvad, teevad midagi “oma kindlal põhjusel” (for good reasons) (Padesky & Mooney, 2000). Oletused ja tuumuskumused on sageli need “kindlad põhjused”, mida kasutatakse nii enese kaitsmiseks, turvalisuse tagamiseks kui toimetulekuks.Seetõttu võivad neist tulenevad ebakohased ja teisi häirivad käitumised olla isiku enda jaoks piisavalt põhjendatud. Selles valguses võib isiksusehäireid kontseptualiseerida pigem kui kindlaid toimetulekuviise, mitte kui haigusi (Padesky, 2009).

Ettekandes käsitletakse isiksusehäirete kognitiiv-käitumisteraapia (Beck jt, 2004) põhialuseid, samuti uusi suundi isiksusehäirete kontseptualiseerimisel ning tutvustatakse psühhoteraapiasekkumisi isiksusehäiretega toimetulekuks.

10:45 - 11:30

Tööga seotud hoiakute ja rahulolu parandamine läbi heade suhete.

Aivar Simmermann
Moreno Keskus, juhatuse esimees

Oskus luua positiivseid ja konstruktiivseid töösuhteid on ka juhi töökohustus.

11:30 - 12:00

Tööelu kvaliteet

Mare Teichmann
Tallinna Tehnikaülikool, psühholoogia professor

Miks on vajalik uurida ettevõttes tööelu kvaliteeti (Euroopa Liidu sedaused, ILO ehk Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, ISO standardid, ÜRO resolutsioon)
Muutused tööelus viimasel kümnendil
Töörahulolu ja tööalane heaolu (mõõtmine, näited)
Tööelu kvalteet ja näited Eestis läbiviidud uuringute tulemustest

 1. töö redisain,
 2. demokraatia töösuhetes so töötajate kaasatus,
 3. töötajate võrdsed võimalused,
 4. töötervis ja ohutus,
 5. töötajate pühendumus tööle,
 6. töö/elu tasakaal.

12:00 - 13:00

Lõuna

Meelelahutus

InesDance - Polüneesia tantsuprogramm (Hawaii & Tahiiti tantsud)

13:00 - 13:10

Üllatusesineja

13:10 - 14:10

Diskussioonid

 • Aivar Simmermann

  Aivar Simmermann

  Moreno Keskus, psühhodraama ja draama õppejõud, koolitaja

 • Jüri Ennet

  Jüri Ennet

  AS Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravi kliiniku, juhataja, erapsühhiaater

 • Katri-Evelin Kalaus

  Katri-Evelin Kalaus

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja juhatuse liige

Katri-Evelin Kalaus
diskussiooni juht

Kuidas ära tunda töövägivalda, ahistamist, kiusamist?

14:10 - 15:00

Diskussioonid

Katri-Evelin Kalaus
diskussiooni juht

Töötajate omavaheliste suhetega seotud erimeelsuste lahendamine.
Vabane Tujurikkujast!

15:00 - 15:30

Kohvipaus koos meelelahutusega

15:30 - 16:15

Diskussioonid

Katri-Evelin Kalaus
diskussiooni juht

Mida teha, kui ülemus kuritarvitab võimu?

16:15 - 17:00

Kehakeel töökeskkonnas – mõista kolleegi sõnadeta

Jaan Urvet
Ovaalstuudio

* Kas ma oskan terekätt anda?
* Mida ma näen, kui ma kolleegile otsa vaatan?
* Kas nina sügamine tähendab alati valetamist?

17:00 - 17:10

Kokkuvõte konverentsist

 • Katri-Evelin Kalaus

  Katri-Evelin Kalaus

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja juhatuse liige

Katri-Evelin Kalaus
Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Konverentsi moderaator

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Toitlustus:
Ei