Konverents: Vaimne võimekus töökohal

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 26.09.2019 - 26.09.2019 Registreerimise lõpp: 24.09.2019 Kestvus: Asukoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtte edu allikaks on pühendunud ja vaimselt tasakaalus töötajad, kes teevad oma tööd südamega ning panustavad isegi mõnikord rohkem kui neilt oodatakse.

Kuid uuringud näitavad, et töökeskkonnas esineb 30 – 120 tööstressorit, kõiki neid ei ole võimalik likvideerida, sest osa neist on seotud töö spetsiifikaga ning kuuluvad tehtava töö juurde. Kuid mida me siiski saame tööheaolu parandamiseks ära teha?

Konverentsi eesmärk on juhtida tähelepanu, millised töökeskkonnaga seotud ohutegurid võivad põhjustada vaimse tervise häireid ning mida teha, et neid ennetada. Halvimal juhul, kui on juba tekkinud terviseprobleemid, siis kuidas sellises olukorras ennast aidata.

Osalema on oodatud ettevõtete ja asutuste juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad, meditsiinitöötajad, spetsialistid ning kõik teised, kes väärtustavad tugevat vaimset vormi ning kõrget töövõimekust.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avamine


10:00 - 10:10

konverentsi päevajuht

Kust saab alguse psüühikahäire?


10:10 - 10:50

 • Katri-Evelin Kalaus

  Katri-Evelin Kalaus

  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja juhatuse liige

Kõige levinumad psüühikahäired, meeleolu- ja ärevushäired on oma olemuselt dimensionaalsed. Üksikuid häire sümptome kogeme me vähesel määral ja ajutiselt kõik. Kui sümtomite määr ja kestvus ning häirituse tase kasvavad, saame mingil hetkel diagnoosida mõne ärevushäire, näiteks üldistunud ärevushäire või meeleoluhäire, näiteks depressiooni.

Ettekandes püüame kontseptualiseerida probleemide olemust ja arutleda selle üle, kust jookseb piir igapäevase muretsemise ning üldistunud ärevushäire või kurvameelsuse, kurnatuse ning depressiooni vahel? Kuidas ennetada häire väljakujunemist? Millal ja millega otsida abi psühhoterapeudilt, kliiniliselt psühholoogilt, psühhiaatrilt?

Tähelepanu- ja keskendumisraskused ning sellega toimetulek töökeskkonnas


10:50 - 11:30

Tähelepanu peamine ülesanne on valida meid ümbritsevast infotulvast välja oluline ning vältida seda, mis ohustab meie elu ja tervist. Tähelepanumehhanismid meie ajus otsustavad prioriteete, mida tähele paneme ja millele keskendume. Paraku need eksimused, mida me teeme tähelepanu ja keskendumist nõudvates olukordades, kui ei ole piisavalt keskendunud, võivad osutuda fataalseteks, kergemal juhul aga häirivad meie toimetulekut ja elukvaliteeti.

 • Tähelepanumehhanismid – mida me neist mehhanismidest teame?
 • Tähelepanuhäire – millest see sõltub ja kuidas seda ära tunda?
 • Mida saame ise teha, et vältida keskendumisraskust ja tähelepanuhäiret?

Unehäired - kuidas sellest nõiaringist välja saada? Tehnikad kuidas saada ennast uinuma


11:30 - 12:00

 • Helena Lass

  Helena Lass

  Dr Med, psühhiaater, vaimse vormi spetsialist, ettevõtja

 • Millised on une ja päevase sooritusvõime seosed?
 • Kuna on väsimus tingitud unepuudusest ja milline on kvaliteetne uni?
 • Peamised und häirivad faktorid
 • Mida teha, et uni tuleks?

Lõunapaus restoranis Merineitsi


12:00 - 13:00

Kiusamine töökohal – miks tekib ja kuidas olukord lahendada?


13:00 - 13:40

 • Maaja Vadi

  Maaja Vadi

  Tartu Ülikool, juhtimise professor, majandusteaduskonna dekaan

Töökiusamine tekitab abituse ja kaitsetuse tunde ning vähendab tööjõudlust ja töötajate heaolu. Lisaks sellele tuuakse välja, et kiusamise õhkkond on sageli eskaleeruv ning seetõttu häirib see paljusid organisatsiooni liikmeid. Siin on õige koht küsida - miks ja kuidas kiusatakse? Vastused aitavad kiusamist ära tunda ja sellele vastu seista.

 • Mis on töökiusamine ja kas seda tajutakse igal pool ühtmoodi?
 • Millised on töökiusamise põhjused?
 • Kuidas töökiusamist ära tunda?
 • Mida juhid teavad töökisamisest?
 • Mida iga organisatsiooni liige saab teha, et kiusamist ennetada?

Kuidas mõõta enesehinnangut? Kuidas mõjutab töötaja enesehinnang tema töösooritust?


13:40 - 14:20

 • Anu Virovere

  Anu Virovere

  Anu Virovere PhD, psühholoog ja suhtlemistreener

 • Kuidas ma tean, kas minu enesehinnang on kohane?
 • Kuidas liiga madal või liiga kõrge enesehinnang mõjutab töösooritust?
 • Kuidas see mõjutab suhtlemist kolleegidega?
 • Kuidas see mõjutab juhi suhtlemist alluvatega?
 • Mida teha kui enesehinnang on liiga kõrge või madal?

Kohvipaus


14:20 - 14:50

Töö ja eraelu tasakaal – töö, pere, sõbrad ja mina ise


14:50 - 15:30

 • Mis on meie tasakaalu olulised elemendid?
 • Kes ütleb, kus on õige tasakaalupunkt töö ja eraelu vahel?
 • Miks me ennast vabatahtlikult tasakaalust välja viime?
 • Kuidas ennast parema elu-tasakaalu poole juhtida?
 • Kas on olemas ideaalne tasakaal ja kuidas sinna jõuda?

Töötaja ja organisatsiooni tasandil tööstressoritega toimetulek


15:30 - 16:10

Uuringud osundavad, et töökeskkonnas esineb 30–120 tööstressorit. Ühele töötajale mõjuvate tööstressorite hulk on 9-10. Loomulikult on töökeskkonnas tööstressoreid, mis mõjuvad paljudele töötajatele ja ka neid, millel on mõju mõnele üksikule töötajale. Kõiki töökeskkonnas esinevaid tööstressoreid ei ole võimalik likvideerida. Osa neist on seotud töö spetsiifikaga ja kuuluvad tehtava töö juurde (näiteks: suhtlemine raskete klientidega, periooditi kiirustamine jms). Teisalt, tööstressorite mõju vähendamine on igati asjakohane.

Ettekandes esitatakse mitmeid teaduspõhiseid ning praktikas järeleproovitud tööstressoritega toimetuleku viise nii töötaja kui ka organisatsiooni tasandil. Ehk teiste sõnadega, püütakse pakkuda lahendusi, kuidas paremini toime tulla töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohuteguritega, kasutades sekkumisviise (interventsiooni) töötaja ja organisatsiooni tasandil.

Konverentsi lõpetamine


16:10 - 16:20

Katrin Roosileht, Meta-Profit OÜ, treener – konsultant; konverentsi päevajuht

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

7

Sihtrühm:

Ettevõtete ja asutuste juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad, meditsiinitöötajad ning spetsialistid, kes väärtustavad tugevat vaimset vormi ning kõrget töövõimekust.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 05.09.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 06.09 – 18.09.2019. Kui loobutakse hiljem kui 18.09.2019, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Jah

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.