Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest ning kohtupraktika

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.08.2021 - 25.08.2021 Registreerimise lõpp: 23.08.2021 Kestvus: 5 AT Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 24. augustini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus: Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest ning kohtupraktika

Enne koolituse algust pakume kohapeal Covid-19 kiirtestimise võimalust (hind 10 €) või tuleb esitada üks alljärgnevatest COVID-tõenditest koos isikut tõendava dokumendiga:
* EL digitaalne immuniseerimise tõend
* EL digitaalne negatiivse PCR testi tõend
* Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud TLS-i kommentaaride kõige uuemast versioonist.

Uuenenud seisukohad puudutavad muuhulgas töölepingu sõlmimist ja muutmist, kalendaarsete tööpäevade arvutamist ja summeeritud tööaega, poolte kokkuleppel või tähtaja saabumise tõttu lepingu lõppemise vaidlustamist, töölepingu ülesütlemist katseajal ning töötasu maksmist töö mitteandmisel.

Lisaks selgitatakse muudatusi alaealiste töötamisel ning 2022. aastal jõustuvaid muudatusi laste- ja perepuhkuste osas.

Koolituse läbinu teab:

 • Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud TLS-i kommentaaride kõige uuemat versiooni
 • olulisemaid kohtuotsuseid tööõiguse valdkonnas aastatel 2020-2021
 • muudatusi alaealiste töötamisel ning 2022. aastal jõustuvaid muudatusi laste- ja perepuhkuste osas

Koolituse viib läbi Eesti parim tööõiguse spetsialist, Heli Raidve, Heli Raidve tööõigusabi juhataja ja jurist.

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejalt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest


10:00 - 12:00

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • Töölepingu eristamine teistest võlaõiguslikest lepingutest
 • Töölepingu sõlmimine ja muutmine
 • Töötaja lojaalsuskohustus, hoolsuskohustus, ärisaladuse hoidmise kohustus
 • Kalendaarsete tööpäevade arvutamine, summeeritud tööaeg
 • Osalise või puuduva töövõimega töötaja ja alaealise põhipuhkus
 • Õppepuhkusest etteteatamine
 • Puhkusetasu väljamaksmise aeg
 • Poolte kokkuleppel või tähtaja saabumise tõttu lepingu lõppemise vaidlustamine
 • Töölepingu ülesütlemine katseajal
 • Töötasu maksmine töö mitteandmisel, TLS § 37
 • Muudatused alaealiste töötamises
 • 2022. aastal jõustuvad muudatused laste- ja perepuhkuste osas

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Olulisemad kohtuotsused aastatel 2020-2021


13:00 - 15:00

Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • Euroopa Kohtu otsused tööaeg versus puhkeaeg, valveaeg
 • Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping
 • Töötasu ja puhkusetasu maksmise tõendamine, puhkuse aegumine
 • Tööandja nõuab töötajalt kahju hüvitamist
 • Tähtajalise lepingu lõppemine
 • Poolte kokkuleppel lepingu lõppemise tõendamine
 • Ülesütlemisavalduse koostamise kuupäeva tähtsus kohtuvaidluses
 • Kas töötajapoolne erakorralise ülesütlemise avaldus peab sisaldama lõpetamise paragrahvi
 • Töökius
 • Koondamine
 • Töölepingu ülesütlemine tervise tõttu
 • Töölepingu ülesütlemine puuduliku keeleoskuse tõttu
 • Varasema hoiatamise olulisus
 • Töölepingu ülesütlemine usalduse kaotuse tõttu
 • TLS § 100 lg 5 ja 109 hüvitis
 • Õigusabikulude suurus, palju maksab töövaidlus
 • Väidete tõendamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, ettevõtete juhid, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng ning osalejate kaasamine aruteludesse, juhtumite analüüs. Osalejad saavad kohapeal personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi