KOOLITUS: Nõuanded töölepingu sõlmimiseks ja muutmiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.08.2012 - 23.08.2012 Registreerimise lõpp: 21.08.2012 Kestvus: Asukoht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on anda praktilisi nõuandeid, kuidas sõlmida korrektset töölepingut ning mida silmas pidada töölepingu muutmisel. Neil kahel palju küsimusi tekitaval teemal viib läbi põhjaliku koolituse Eesti üks hinnatumaid tööõiguse lektoreid Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi ASjuhataja/jurist.

Tegemist on praktilise koolitusega, kus kõiki teemasid lahatakse töövaidluskomisjonides aset leidnud vaidluste põhjal.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Nõuanded töölepingu sõlmimiseks ja muutmiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal


10:00 - 12:00

  • Heli Raidve

    Heli Raidve

    Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja/jurist

  • Töölepingu sõlmimine

Tööleping versus töölepingu kirjalik dokument
Töölepingu lisad - mis need on, vormistamine ja muutmine
Millise jõuga on töökorralduse reeglid, kuidas neid vormistada?
Mida tähendab Riigikohtu 2011 seisukoht, et tööleping on tarbijaleping?
Millise jõuga on muud tööandja poolt ühepoolselt kehtestatud juhendid, korrad jms?

Töölepingu vormistamine:
-    ülesehitus
-    vorm
-    poolte andmed
-    volitatud esindaja

Töökohustused:
-    kui põhjalikult töölepingusse kirjutada?
-    ametijuhendi, tööjuhendi, ametikirjelduse jms olemus ja tähtsus
-    töötaja hoolsuskohustus ja kohustus hüvitada süüliselt tekitatud kahju - kas vajalik lepingus fikseerida?
-    töökohustuste muutmise võimalused
-    milliseid ülesandeid peab töötaja täitma ka töölepinguta?

Katseaeg:
-    kas kirjutada lepingusse?
-    katseaja viimase kuupäeva märkimise tagajärjed
-    erinevad seisukohad seoses katseaja nn peatumise ja pikenemisega

Tööaeg:
-    kuidas sõnastada tööaega?
-    tööaeg kui lahtine tingimus
-    iseseisev otsustuspädevus
-    tööaja summeerimine - ühepoolselt või kokkuleppel, tagajärjed
-    tööaja muutmise võimalused

Töötasu:
-    kui põhjalikult töölepingusse?
-    ajatasu versus tükitasu
-    erinevad tulemuspalga, boonuste, preemiate süsteemid - kas vormistada töölepingus või eraldiseisvas dokumendis, leppida kokku või kehtestada ühepoolselt?

Töö tegemise koht:
-    kui täpselt määratleda?
-    töölähetuse olemus
-    töökoha valesti määratlemise riskid ja tagajärjed

Muud hüved:
-    ametiauto
-    mobiilikõnede limiit
-    isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis
-    kulude hüvitamine

Puhkus:
-    mida töölepingusse kirjutada?
-    kokkulepe puhkuse osadeks jagamiseks, puhkusetasu hilisemaks maksmiseks jms - kas töölepingusse?

Töölepingu ülesütlemise tähtajad ja viide kollektiivlepingule:
-    kas viidata täpselt või üldiselt, tagajärjed?

Viide töökorralduse reeglitele:
-    20.02.2012 jõustunud muudatus, kuidas viidata, kuidas töökorralduse reegleid tutvustada ja muuta?
-    kas hiljem lisanduvad töökorralduslikud reeglid vajavad eraldi tutvustamist?

Muud tingimused ja erisused:
-    oluliste rikkumiste loetelu - kas töölepingusse või töökorralduse reeglitesse?
-    tähtajaline tööleping - kuidas tähtajalisus ja selle põhjus sõnastada?
-    konkurentsikeeld - kas vormistada eraldiseisva kokkuleppega või töölepingus, kohtupraktika ja riskid
-    ärisaladuse hoidmine - ühepoolselt peale pandav kohustus või kokkulepe, kuidas ja kus vormistada?

  • Probleemid töölepingu muutmisel

Poolte kokkuleppel või ühepoolselt
Poolte faktilise käitumisega
Ajutine ja püsiv muutmine
Tööaja ühepoolne muutmine
Töötasu ühepoolne muutmine
Ühepoolse muutmise tagajärjed
Võimalused ja vormistamine

Lõuna


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 14:30

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi, juhataja/jurist

Kohvipaus


14:30 - 14:45

Koolitus jätkub


14:45 - 15:50

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja/jurist

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine


15:50 - 16:00

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei