Eesti Personalitöötajate Visioonikonverents: „Muutused personalijuhtimises 2015. aastal“

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.11.2014 - 27.11.2014 Registreerimise lõpp: 25.11.2014 Kestvus: Asukoht: Tallinna Ülikooli Mare maja (Uus Sadama 5, Tallinn) Hind: 188 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kuidas tööandjatena vastame uue põlvkonna töötajate nõudmistele? Kuidas muudame töösuhted dünaamiliseks ja tõhusaks, ohverdamata töötajate ning tööandjate turvalisust?
Ettevõtja peab suutma kiiresti reageerida nõudluse ja olude muutustele. Kaasaegne töötaja soovib üha sagedamini töötada mitmele tööandjale, enda valitud ajal/kohas. Kuidas personalitööga seotud muudatusi/uuendusi ootuspäraselt rakendada? Kas personalijuht on pigem äripartner või töötajate partner?

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Konverentsi avamine


10:00 - 10:05

Vahur Ausmees
Tallink Grupp AS, personali- ja arendusdirektor

Muutused personalijuhtimises – millega tuleb arvestada?


10:05 - 10:30

Riini Saluri
Kaitseministeerium, personalijuht

Kas meid ootavad ees muutused või tavapärane valdkonna areng? Kas muutused, mis on juhtumas kuude pärast, on midagi ootamatut? Tõenäoliselt on tegemist olukorraga, mida võis eelnevalt aimata, millele viitasid mitmed analüüsid või andmestik juba aastaid tagasi. Oskus analüüsida ümbritsevas keskkonnas toimuvat – olgu selleks majanduskeskkond, tööjõuturg, demograafiline olukord või väärtushinnangud ning prognoosida nende mõju organisatsiooni personalijuhtimisele on võtmetähtsusega, et olla edukas personalijuhtimises täna ja tulevikus.

Mõjus muutuste juhtimine


10:30 - 11:00

 • Maria Kütt

  Maria Kütt

  Paulig Group, Baltikumi ja Poola regiooni personalijuht

Maria Kütt
Paulig Group, Baltikumi ja Poola regiooni personalijuht

Kui muudatused on planeeritud ja selgesti tuntavad, siis muutused toimuvad meie ümber kogu aeg. Nende mõju mõista ja suunda juhtida on paras väljakutse. Nii organisatsiooni kui indiviidi kontekstis on oluline omada teatud pidepunkte, mille suunas hakkavad liikuma alateadlikud valikud. Enamasti on nendeks punktideks visioon ja väärtused. Konverentsi ettekanne räägib sellest, kuidas joondada isiklikke ja organisatsiooni väärtuseid ja eesmärke muutuste juhtimise huvides.

Põhilised väärtused tuleviku personalijuhtimises – kuidas tagada?


11:00 - 11:30

 • Ly Sari

  Ly Sari

  Sisekaitseakadeemia, personalidirektor

Ly Sari
Sisekaitseakadeemia, personalidirektor

 • Kas uus põlvkond vajab uusi väärtusi? – räägitakse eri põlvkondadest ja nende isiksuslikest eripäradest ning hoiakutest. Nad ise kannavad justkui teisi väärtusi, mis eelnevad põlvkonnad. Kas ja kuidas mõjutab see tuleviku personalistrateegiaid?
 • Väärtused sõnas, kirjas, südames ja tegudes

Personali kompetentsivõrgustik kui oluline juhtimisabi nõuandla


11:30 - 12:00

Marjut Engelbrecht
Riigi Kinnisvara AS, administratsiooni- ja personaliosakonna juhataja

 • Personalitöö laiem tähendus – kaadriarvestusest on saanud strateegiline partner ärile
  - Personaliosakond ei  ole enam pelgalt dokumendihoidla – lepingud, ametijuhendid ja isikukaardid
  - Professionaalsed ettepanekud äri  korraldamisel on personaliosakonna igapäevatöö lahutamatu osa
 • Personalitöö tulem äris, kas ainult “pehmed väljundid”?
  - Suvepäevade ja jõulupeo korraldamiseks ei ole tarvis personaliosakonda, seda teevad suurepäraselt professionaalsed üritusturundajad
  - Juhtimisabi nõuandlana personaliosakond kogub ja haldab ning analüüsib äriinfot
 • Näited Riigi Kinnisvara AS praktikast

Lõuna


12:00 - 13:00

Meelelahutust pakub Tallinna Tantsuakadeemia pop-folk rühm Uppsar

Personalijuht kui töötajate liider


13:00 - 13:30

 • Katri Delimoge

  Katri Delimoge

  Head of People Operations & Culture, Creditstar Group; HCD Services, People Developer

Katri Delimoge
Starmaker OÜ (Olde Hansa Restoran), personalijuht

 • Personalijuhi rollikujundus läbi aegade
 • Põgusalt Ulrich’i mudelist
 • Personalijuht kui töötajate advokaat/tšempion/sponsor/liider – mida see tähendab?
 • Personalijuhi enesekontseptsioon ehk rolli trendid ning trendikus (CIPD kui valdkonna juhtiva organisatsiooni raames teostatud uuringute ja diskussioonide alusel)
 • Äripartner vs töötajate partner – on poolte valimine üldse jätkusuutlik?

Tööõigus paindlikus töösuhtes


13:30 - 14:00

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja/jurist

Ettekandes otsitakse vastust küsimusele, kuidas paljukiidetud paindlikkust reaalsuses rakendada.
Erinevad paindlikud töötasu ja tööaja süsteemid, töölepingu (sh tööülesannet) muutmise võimalused - reaalsus või soovunelm?

Kas tööleping on ainus võimalus?


14:00 - 14:30

Karin Madisson
Advokaadibüroo SORAINEN, partner

Analüüsime, kas tööleping on ainus võimalus tööjõu kasutamiseks või esineb veel alternatiivseid võimalusi. Millal ja kuidas kasutada alternatiivseid võimalusi ning kuidas nende kaudu on võimalik saavutada efektiivsust ning paindlikkust? Mis on riskid ja millele tähelepanu pöörata paindlike töösuhete korraldamisel?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Pühendumine - kas pühendutakse ettevõttele või erialale?


15:00 - 15:30

Liina Randmann
Tallinna Tehnikaülikool, tööstuspsühholoog

Pühendumine on midagi, mida töötaja saab organisatsioonile pakkuda ja juhid ei saa nõuda. Uuringute järgi on pühendunud töötaja tulemuslikum ja valmis enam pingutama-panustama. Organisatsioonile pühendumisega saavutab organisatsioon püsivama töötajaskonna, tööle pühendumisega enamasti aga professionaalsema töötajaskonna.
Kumba eelistada ja millised on organisatsiooni võimalused nende erinevate pühendumisvormide toetamiseks?

Paneeldiskussioon: Värbamise valupunktide ületamine!


15:30 - 16:00

Diskussiooni juhib Sirje Tammiste

Konverentsi lõpetamine


16:00 - 16:10

Vahur Ausmees
Tallink Grupp AS, personali- ja arendusdirektor

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei