Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2020. aastaks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 30.10.2019 - 30.10.2019 Registreerimise lõpp: 25.10.2019 Kestvus: Asukoht: Alexela Kontserdimaja (Estonia pst 9, Tallinn) Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soodushind registreerumisel kuni 25. oktoobrini 199 €+km.

Eesti suurim ja pidulikum raamatupidajatele ning finantstöötajatele suunatud konverents toimub juba üheksandat aastat järjest ning on põhjalik teejuht igale raamatupidajale!

Konverentsilt saad kaasa kõige värskema info järgnevaks, 2020. tööaastaks.

Kogu päeva juhib meie klientide poolt kõrgelt hinnatud lektor  Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli professor, Õigusteaduskonna direktor.

Ka käesoleval aastal toimub konverentsi raames aasta raamatupidaja valimine.  Konkursi eesmärk on väärtustada raamatupidaja tööd. Esita oma kandidatuur ise või tunnusta tublit kolleegi!

„Aasta Raamatupidaja 2019“ kuulutatakse välja konverentsi toimumise päeval, 30. oktoobril Alexela Kontserdimajas. Täpse info konkursil osalemise kohta leiad SIIT.

Muusikalistesse kõrgustesse viib konverentsikülalised särav ja andekas ooperilaulja Elina Nechayeva, esitamisele tulevad tema tippteosed.

Konverentsi pikaajaline koostööpartner on raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee.

Meenutuseks eelmise aasta konverentsi pildigalerii.

 

Osale ise ja võta kolleegid ka kaasa!

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:00 - 10:00

Konverentsi avasõnad


10:00 - 10:10

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Maksueksperimendid


10:10 - 10:55

 • Ranno Tingas

  Ranno Tingas

  Ernst & Young Baltic AS, juhatuse liige ja maksupartner

Viimastel aastatel on olnud mitmeid põhimõttelisi maksumuudatusi nii äriühingutele kui füüsilistele isikutele. Arutleme selle üle, millised kitsaskohad on tekkinud ning kas on oodata lahendusi maksuvaba tulu ja dividendide maksustamise osas ning kuidas mõjutavad maksukoormust pensioni II samba kaotamise plaanid.

Samas loksume kaasa EL õigusest tulenevate mastaapsete muudatustega ning vaatame otsa märksõnadele ATAD, ATAD2, DAC6 jne.

Aastal 2020 jõustuma plaanitud EL direktiividest tulenevad maksumuudatused


10:55 - 11:25

 • Tulumaksuseaduse muudatused kasumi maksustamisel
  -vabastusmeetodi muudatus
  -hübriidsete ebakõlade maksustamine
  -lahkumismaks
 • Maksuhalduri teavitamine maksuskeemidest

Mitteresidendi ja residendi töötasu maksustamise erisused - uuendused 2019 ja plaanitavad muudatused 2020


11:25 - 12:00

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Piiriüleselt töötavatele isikutele makstavate tasude maksustamine on üks tõsisemaid maksuprobleeme. Ettekande käigus vaatame üle residentsuse muutumise ja selle mõju ning makstavate tasude maksustamise tulu- ja sotsiaalmaksuga. Lisaks vaatame, kes peab maksu maksma, kui maksukohustus tekib välisriigis.

Ettekande käigus võrreldakse residendi ja mitteresidendi tasude maksustamist ning tuuakse välja erisused. Samuti räägitakse sellest, millised on uuendused 2019 ja plaanitavad muudatused 2020.

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Muusikalistesse kõrgustesse viib konverentsikülalised särav ja andekas ooperilaulja Elina Nechayeva


13:00 - 13:10

Teise riigi käibemaksukohustuslaseks - millal, miks? Olulisi muudatusi käibemaksu teemal aastatel 2019-2020


13:10 - 13:50

Millal tekib kohustus end teises riigis käibemaksukohustuslaseks registreerida

 • Mida silmas pidada EL-siseste tehingute korral?
 • Milliseid maksumäärasid rakendada ja millal?
 • Millal tekib kohustus ettevõte registreerida teises EL liikmesriigis?
 • Kuidas see  toimub ja mida tasub silmas pidada?
 • Kas ja mis on muutumas?

Olulised käibemaksuseaduse muudatused 2019–2020

 • Nõudmiseni varu mõiste käibemaksuseaduses
 • Aheltehingute maksustamine alates 2020. aastast
 • Lisaks väiksemad muudatused käibemaksuseaduses

Arvete koostamise ja krediteerimise reeglid maksustamise vaatenurgast ning planeeritavad muudatused 2020


13:50 - 14:15

 • Aule Kindsigo

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

 •  Kas iga arve ja dokument sobib sisendkäibemaksu mahaarvamiseks ning kuludokumendiks?
 • Kas iga käibemaks sobib sisendkäibemaksuna mahaarvamiseks?
 • Kreeditarve - miks ja millal?
 • Kreeditarve - reaalsus maksukohustuse vähendamiseks või realiseerimatu maksuvähendus?
 • Lootusetute nõuete krediteerimisega seotud käibemaksu muudatused 2020

Milliste finantssuhtarvudega saab analüüsida ettevõtte erinevaid äritegevuse külgi ehk edukuse mõõdupuu järgnevaks aastaks


14:15 - 15:00

 • Margus Tinits

  Margus Tinits

  OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo juhataja, finantskoolitaja

 • Pole olemas paremaid ega halvemaid suhtarve – neist peab lihtsalt aru saama
 • Lühi- ja pikaajaline maksevõime – ka kõige levinumad suhtarvud vajavad asjatundlikku tõlgendamist ja täiendavat infot
 • Mis on hea ja mis halb – turvalisus ja efektiivsus on ettevõtluses enamasti pöördvõrdelises seoses
 • Vahendite (vara, tööjõu jne) kasutamise efektiivsus – miks, kuidas ja kas üldse mõõta?
 • Kasum ja kasumlikkus – kas ettevõtte ülim eesmärk ja kõikehõlmav mõõdik?

Kohvipaus


15:00 - 15:30

Aasta raamatupidaja 2019 väljakuulutamine


15:30 - 15:40

Milliseid tasusid on töötajal või tööandjal õigus saada pärast töösuhte lõppu? Riigikohtu uued seisukohad


15:40 - 16:25

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Pärast töölepingu lõppemist tööandjalt töötajale:

 • Kas ja millal peab pärast töölepingu lõpetamist maksma lisatasusid, boonuseid, preemiaid?
 • Tehingutelt makstavad tasud
 • Konkurentsipiirangu eest makstav tasu - Riigikohtu uued seisukohad
 • Ekslikult makstud summade tagasinõue - tähtaeg

Pärast töölepingu lõppemist töötajalt tööandjale:

 • Töölepingu ülesütlemisest vähem ette teatatud aja hüvitis
 • Töötaja poolt tekitatud kahju hüvitamine
 • Konkurentsikeelu rikkumise leppetrahvi ja kahju hüvitamise nõue - Riigikohtu uued seisukohad
 • Tööandja nõuete esitamise tähtajad

Maksu- ja Tolliametilt ettevõtjate ja raamatupidajate hüvanguks


16:25 - 16:55

 • Sander Aasna

  Sander Aasna

  Maksu- ja Tolliamet, Avalike teenuste valdkonnajuht

Uuenenud iseteeninduskeskkond e-MTA

 • Mis oli uuenduste eesmärk?
 • Millega peavad arvestama ettevõtjad ning raamatupidajad?
 • Uuest keskkonnast saadav kasu ettevõtjale ja raamatupidajale 

 Maksu- ja Tolliameti uus teenus – maksukäitumise hinnang

 • Mis see on ja milleks on seda vaja?
 • Mis infot leiab ja kes seda näevad?
 • Kuidas kujunevad hinnangud?

Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine


16:55 - 17:00

Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor, Õigusteaduskonna direktor, konverentsi päevajuht

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, personalitöötajad, assistendid, ettevõtjad ja kõik teised, kes peavad kursis olema maksumuudatuste ning uute nõuetega raamatupidamises.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs.

Konverentsi läbinu saab soovi korral tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 08.10.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 09. – 22.10.2019. Kui loobutakse hiljem kui 22.10.2019, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus ning RMP Eesti jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.