Üldinfo

Toimumise kuupäev:
23.05.2019
Registreerimise lõpp:
21.05.2019
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
199 € + km

Praktika põhjal on üheks suuremaks töövaidlusi tekitavaks teemaks töölepingu ülesütlemine. Samuti tekitab palju vaidlusi töölepingu muutmine. Koolitusel selgitab neid kahte probleemset teemat Eesti üks hinnatumaid tööõiguse lektoreid Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi AS juhataja/jurist. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kõiki teemasid lahatakse kohtuvaidluste põhjal.

Koolituse eesmärk on jagada tööandjale nõuandeid, mis on seotud töölepingu ülesütlemise ja muutmisega, et vältida hilisemaid probleeme ja vaidlusi.

Koolituse läbinu teab, kuidas muuta töölepingut ning lõpetada töösuhe korrektselt; millised punktid lisada töölepingusse, et kaitsta tööandjat.

Advertisement banner

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 11:30

Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks kohtupraktika põhjal

  • Heli Raidve

    Heli Raidve

    Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Probleemid töölepingu muutmisel:
- poolte kokkuleppel
- poolte faktilise käitumisega
- ajutine ja püsiv muutmine
- tööaja ühepoolne muutmine
- töötasu ühepoolne muutmine
- ühepoolse muutmise tagajärjed

Töölepingu ülesütlemise:
- kord
- vorm
- piirangud
-
hea usu ja mõistlikkuse põhimõte praktikas, mõistlik tähtaeg
- kompromissileping töövaidluses, vormistamine

 Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel:
- korraliselt, kuid töötaja teatab ette alla 30 kp
- erakorraliselt, millised põhjused kvalifitseeruvad
- tööandja võimalused, kui töötajal ülesütlemise alus puudub või ta rikub ülesütlemise korda

 

11:30 - 12:00

Toekas kohvipaus

12:00 - 14:00

Koolitus jätkub

Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi AS juhataja/jurist

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel:
- katseaja eesmärgi mittesaavutamisel
- koondamine
- töötaja isikust tuleneval mõjuval põhjusel
- tagajärjed, kui tööandjal ülesütlemise alus puudub või ta rikub ülesütlemise korda

Kohtupraktika - Riigikohtu otsused:
- tähtajalise lepingu lõppemine ja tööandja poolne lõpetamine
- töötajapoolne erakorraline ülesütlemine tervise tõttu
- mida saab nõuda etteteatamistähtaega rikkunud töötajalt jm kohtupraktika

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Tööandjad, personalijuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad, ettevõtete juhid ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4,7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 01.05.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 02.05 – 15.05.2019. Kui loobutakse hiljem kui 15.05.2019,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.