Üldinfo

Toimumise kuupäev:
21.04.2011
Registreerimise lõpp:
19.04.2011
Asukoht:
Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
140 € + km

Loodime bilanssi on uudse sisu ja vormiga praktiline infokonverents raamatupidajatele, mis sisaldab endas nii informatiivseid ettekandeid, praktilisi töötubasid kui ka meelelahutust.

Kõikide konverentsil osalejate vahel loosime välja 1 öö Tallink Hotel Riga (Elizabetas 24, Riia), Double Deluxe toas.

Programm

09:00 - 09:30

Registreerimine, hommikukohv ja suupisted

09:30 - 10:00

Konverentsi avasõna

 • Ivo Raudjärv

  Maksumaksjate Liidu juhatuse liige, Advokaadibüroo CASUS, juhataja (moderaator)

Ivo Raudjärv
Maksumaksjate Liidu juhatuse liige, Advokaadibüroo CASUS, juhataja (moderaator)

10:00 - 10:55

Seadused, mis puudutavad raamatupidaja tööd 2011. aastal

 • Ranno Tingas

  Ranno Tingas

  Ernst & Young Baltic AS, partner, juhatuse liige ja maksunõustaja

Ranno Tingas
Ernst & Young Baltic AS, Partner

Tulumaksuseaduse muudatused ja siirdehinnad

Konverentsil tuleb juttu põhimõttelistest muudatustest, mis käesolev aasta kaasa on toonud – räägime muudatustest... :
- kingituste-annetuste maksustamisel, mis võib suurendada kingituse või annetuse tegija maksukoormust;
- piirüleste tehingute tulumaksu osas;
- seotud isiku mõistes.
Ülevaate annan ka aktuaalsetest siirdehindade teemadest (uuemad trendid, juhtimisteenused jne).

10:55 - 12:00

Praktilised infotoad I - avalikule ja erasektorile

11:00 - 12:00

Töölepingu Seaduse olulised punktid raamatupidajale

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja, jurist

Erasektorile suunatud praktilist infotuba "Töölepingu seaduse olulised punktid raamatupidajale" viib läbi Heli Raidve. Infotoas saate ülevaate eelkõige töötasu puudutavatest sätetest. Lisaks kiirpõige varalisse vastutusse ja leppetrahvidesse. Ettekandes käsitletakse lisaks seadusele ka töövaidluskomisjonide jõustunud otsuseid. Heli Raidve juhib tähelepanu ohukohtadele ja jagab soovitusi riskide vähendamiseks.

11:00 - 12:00

Avaliku teenistuse seadus Töölepingu seaduse võtmes raamatupidajaleAnnela-Vaga

 • Annela Vaga

  Riigkontroll, personaliteenistuse konsultant

Annela Vaga
Riigkontroll, personaliteenistuse konsultant

Töö- ja teenistussuhete regulatsiooni erisused ja kattuvused avaliku teenistuse seaduses ja töölepingu seaduses.
Töölepingu seaduse kohalduvus teenistussuhetes.
Milliste valdkondade puhul kohaldatakse töölepingu seadust, aga jälgitakse samal ajal avaliku teenistuse seadusest tulenevaid printsiipe? 

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Erisoodustused

Evelyn Liivamägi
Maksu ja Tolliamet, Otseste maksude talitus, talitusejuhtaja

Juttu tuleb Maksu- ja Tolliameti praktika põhjal aktuaalsetest probleemidest erisoodustuste maksustamisel. Mõned küsimused on üles kerkinud seoses jaanuarist jõustunud seadusemuudatusega, mõned aga tekitavad maksustamisel küsimusi juba varasemast ajast.

13:30 - 14:00

Missugused uuendused ning muutused mõjutavad lähiaastatel raamatupidaja tööd?

 • Kurmet Ojamaa

  Kurmet Ojamaa

  Rahandusministeerium, Rahandusministeerium ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond osakonnajuhataja

Kurmet Ojamaa
Rahandusministeerium, ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja

Ettekannet kokku pannes oleme lähtunud soovist jätkata ja laiendada valdkonna spetsialistidega arutelu, milliseid eesmärke võiks arvestusalal alanud kümnendi esimesel poolel silmas pidada ja milliseid lahendusteid oleks otstarbekaim kasutada nende saavutamiseks.
Visiooni sõnastamisel keskendusime järgmistele teemadele: milline on arvestusalaga seonduv avalik huvi, arvestusala asjatundja roll raamatupidaja ning vandeaudiitori kutse perspektiivis, raamatupidamise seadus ja finantsaruandluse standardid - õiguse ja tava vahekord, milliseks kujuneb Raamatupidamise Toimkonna funktsioon standardiloomes, kuidas liikuda arvestusalal edasi taksonoomia ja elektroonilise aruandlusega, milliseid avalikke teenuseid tuleks osutada arvestusalal, mida ja miks auditeerida, milline on Audiitorkogu avalik õiguslik roll, kuidas tugevdada rahvusliku koolkonna teadustegevust arvestusalal - praktikud ja õpetlased, kuidas kujundada eesti keeles arvestusala oskussõnavara.
Kõigil neil teemadel ootame konverentsil osalejate aktiivset arutelu, et kujundada Eestile sobivaim arengutee arvestusalal.

14:00 - 14:30

Võlad krediidiinfos - kuidas see mõjutab äripartnerlust ja koostööd? Mida võtab Maksu- ja Tolliamet ette võlglastega?

 • Kerly Lillemets

  Maksu ja Tolliamet, Maksuvõlgade sissenõudmise talitus, talitusejuhataja

Kerly Lillemets
Maksu ja Tolliamet, Maksuvõlgade sissenõudmise talitus, talitusejuhataja

Juttu tuleb:
- Maksuvõla avalikkus
- Ettevõtja valikud ja vastutus maksuvõlgade korral
- Maksuvõla tasumise ajatamine
- Maksuvõlgade sissenõudmine

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 15:30

Praktilised infotoad II - avalikule ja erasektorile - Praktilised soovitused üleminekuks e-arvete süsteemile

Toomas Veersoo
Telema AS, nõukogu esimees

Erasektori üleminek e-arvete süsteemile

14:45 - 15:30

Praktilised infotoad II - avalikule ja erasektorile - Praktilised soovitused üleminekuks e-arvete süsteemile

 • Hannes Kiivet

  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, valdkonnajuht

Hannes Kiivet
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, valdkonnajuht

E-arvete haldus oma dokumendihaldussüsteemis ja raamatupidamisprogrammis

 • lühiülevaade RIA e-arve projekti ajaloost
 • riigi e-arve infrastruktuuri ülesehitus
 • valmis dokumendihaldussüsteemide ja raamatupidamissüsteemide e-arve moodulid (näited ja ekraanipildid)
 • edasiste tegevuste plaan

15:35 - 16:15

Praktilised infotoad III

Henn Sarv
IT Koolitus

MS Excel (al 2007) koolitus raamatupidajale

Mõningaid soovitusi ja töövõtteid:
• Kuidas raamatupidamise andmeid vaadata, töödelda ja analüüsida Excelis
• Aruandeanded Excelis – kuidas teha analüüsitavaks
• Exceli analüüsivahendid, finantsanalüüsi funktsioonid
• Ja veel mõned kavalused, mis aitavad finantsandmetest infot kätte saada

15:35 - 16:15

Praktilised infotoad III

Raivo Ruusalepp
Eesti Äriarhiiv, konsultant

Raamatupidamisdokumentide digiarhiveerimine

16:20 - 16:50

Kas raamatupidaja lahkub edaspidi töölt kell 17?

Kristjan Otsmann
Selge Pilt, koolitaja

Sisu:
• Parimad nipid raamatupidaja aja korraldamiseks
• Kuidas aja ja tegemistega hakkama saada kõige kiiremal aruandeperioodil
• Kuidas toime tulla ootamatuste ja katkestustega

16:50 - 16:55

Konverentsi ametliku osa lõpetamine

17:00 - 18:00

Vahuveinikoolitus

Aivar Vipper
sommeljee

18:00 - 18:30

Esinevad Ave Kumpase laululapsed

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Toitlustus:
Ei